Ekonomika ir verslas / Apskaita

Ilgalaikio materialiojo turto auditas AB "Pieno žvaigždės"

1 atsiliepimas
Autorius:

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija siekia, kad jos vykdoma veikla būtų kuo sėkmingesnė ir pelningesnė. Įmonės pagrindinis tikslas yra dirbti efektyviai, patenkinti vartotojų poreikius bei uždirbti kuo didesnį pelną. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, yra atliekamas auditas, kuomet įvertinama įmonės finansinė atskaitomybė ir nustatoma ar šį atskaitomybė parengta pagal bendruosius apskaitos principus bei teisės aktus. Viena audito rūšių – ilgalaikio materialiojo turto auditas. Kadangi ilgalaikis materialusis turtas sudaro didelę dalį ekonominių išteklių, kuriais disponuoja įmonė, yra svarbu nustatyti, ar ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje atskleistas teisingai ir ar jis įmonėje naudojamas efektyviai. Pastaruoju metu įmonės siekia išsiaiškinti ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo efektyvumą gamyboje, jo vertę, tad yra atliekamas ilgalaikio materialiojo turto auditas.

            Darbo problema. Įmonėse auditoriai paprastai auditą atlieką objektyviai ir nešališkai, tačiau būna atvejų kuomet auditas atliekamas neobjektyviai, nesąžiningai t.y. nesilaikant audito atlikimo principų, etikos, o tai gali įtakoti ilgalaikio materialaus turto naudojimo neefektyvumą, kadangi nebus išsiaiškinti ir nustatyti ilgalaikio materialiojo turto įtraukimas į apskaitą, ilgalaikio turto apsauga ir pan.

            Darbo objektas – AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikis materialus turtas.

            Darbo tikslas – atlikti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialaus turto auditą.

            Darbo uždaviniai:

           Apibūdinti AB „Pieno žvaigždės“ veiklą;           Išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitą;           Parengti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialiojo turto audito planą, programą parenkant testus ir reikiamas procedūras šio turto apskaitos tikslumui įvertinti.

            Informacijos šaltinių apžvalga. Savarankiškas darbas yra parengtas vadovaujantis įvairių autorių mokymo metodinėmis priemonėmis, internetiniais šaltiniais, moksliniais straipsniais, Lietuvos Respublikos teisės aktais bei gautais duomenimis iš AB „Pieno žvaigždės“.

            Darbo metodai ir priemonės:

 • Mokslinės literatūros šaltinių analizė;
 • Įmonės gautų duomenų sisteminimas, analizavimas, detalizavimas;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų analizė;
 • Lyginamųjų svorių ir dinamikos analizė;
 • Santykinių rodiklių analizė
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3915 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ CHARAKTERISTIKA6
 • 2. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITOS METDAI8
 • 3. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ AUDITO PLANO IR PROGRAMOS SUDARYMAS10
 • 3.1. AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialaus turto audito planas10
 • 3.2. AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialaus turto audito programa11
 • 4. TESTAI IR PROCEDŪROS AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO AUDITE13
 • 5. AUDITORIAUS IŠVADA18
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS19

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
darbas atitinkantis visus reikalavimus
, 2016-11-16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas
Referatas UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas

Temos aktualumas. Šiai dienai vis dažniau yra susiduriama su apgaulėmis, manipuliacijomis ir finansinės atskaitomybės klastojimu.

Ilgalaikio materialiojo turto auditas
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normos nustatymas
Prezentacija Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normos nustatymas

Planuojamas ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumas, turto naudojimo aplinka, naudingųjų turto savybių kitimas per visą [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”

Darbo aktualumas - Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

            Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo [...]

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

   Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar [...]

Ilgalaikio materialiojo turto detalios procedūros
Prezentacija Ilgalaikio materialiojo turto detalios procedūros

•Darbo tikslas – paruošti detalias ilgalaikio materialiojo turto audito procedūras. •Darbo uždaviniai: 1.Išskirti esminius ilgalaikio [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje
Diplominis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Baigiamajame darbe nagrinėjama  ilgalaikio materialaus turto apskaita. Įmonės ilgalaikis materialusis turtas sudaro labai svarbią įmonės [...]

Ilgalaikio turto auditas
Referatas Ilgalaikio turto auditas

Temos problema ir aktualumas. Finansinių ataskaitų auditas laikomas vienu iš patikimų ekonominės informacijos šaltinių, kadangi [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje

Kiekviena įmonė rinkoje siekia sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su klientais, bei kitomis įmonėmis. Kiekvienos įmonės [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Įvadas Apskaita – nuoseklus įmonės atliktų ūkinių operacijų fiksavimas bei jų analizavimas, būsimųjų įvykių prognozavimas. Beveik [...]

Ilgalaikio finansinio turto apskaita
Referatas Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė
Praktikos ataskaita Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė

Temos aktualumas. Viena iš didžiausių bei svarbiausių įmonės turto dalių yra ilgalaikis turtas, o nuo [...]