Ilgalaikio materialiojo turto auditas AB "Pieno žvaigždės"

19 psl. / 3915 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija siekia, kad jos vykdoma veikla būtų kuo sėkmingesnė ir pelningesnė. Įmonės pagrindinis tikslas yra dirbti efektyviai, patenkinti vartotojų poreikius bei uždirbti kuo didesnį pelną. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, yra atliekamas auditas, kuomet įvertinama įmonės finansinė atskaitomybė ir nustatoma ar šį atskaitomybė parengta pagal bendruosius apskaitos principus bei teisės aktus. Viena audito rūšių – ilgalaikio materialiojo turto auditas. Kadangi ilgalaikis materialusis turtas sudaro didelę dalį ekonominių išteklių, kuriais disponuoja įmonė, yra svarbu nustatyti, ar ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje atskleistas teisingai ir ar jis įmonėje naudojamas efektyviai. Pastaruoju metu įmonės siekia išsiaiškinti ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo efektyvumą gamyboje, jo vertę, tad yra atliekamas ilgalaikio materialiojo turto auditas.

Darbo problema. Įmonėse auditoriai paprastai auditą atlieką objektyviai ir nešališkai, tačiau būna atvejų kuomet auditas atliekamas neobjektyviai, nesąžiningai t.y. nesilaikant audito atlikimo principų, etikos, o tai gali įtakoti ilgalaikio materialaus turto naudojimo neefektyvumą, kadangi nebus išsiaiškinti ir nustatyti ilgalaikio materialiojo turto įtraukimas į apskaitą, ilgalaikio turto apsauga ir pan.

Darbo objektas – AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikis materialus turtas.

Darbo tikslas – atlikti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialaus turto auditą.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti AB „Pieno žvaigždės“ veiklą; Išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitą; Parengti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialiojo turto audito planą, programą parenkant testus ir reikiamas procedūras šio turto apskaitos tikslumui įvertinti.

Informacijos šaltinių apžvalga. Savarankiškas darbas yra parengtas vadovaujantis įvairių autorių mokymo metodinėmis priemonėmis, internetiniais šaltiniais, moksliniais straipsniais, Lietuvos Respublikos teisės aktais bei gautais duomenimis iš AB „Pieno žvaigždės“.

Darbo metodai ir priemonės:

 • Mokslinės literatūros šaltinių analizė;
 • Įmonės gautų duomenų sisteminimas, analizavimas, detalizavimas;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų analizė;
 • Lyginamųjų svorių ir dinamikos analizė;
 • Santykinių rodiklių analizė

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ CHARAKTERISTIKA6
 • 2. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITOS METDAI8
 • 3. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ AUDITO PLANO IR PROGRAMOS SUDARYMAS10
 • 3.1. AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialaus turto audito planas10
 • 3.2. AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialaus turto audito programa11
 • 4. TESTAI IR PROCEDŪROS AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO AUDITE13
 • 5. AUDITORIAUS IŠVADA18
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
blooming
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.08
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
19 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
darbas atitinkantis visus reikalavimus

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Ilgalaikio turto auditas

Apskaita Referatas 2015 m. darina
Temos problema ir aktualumas. Finansinių ataskaitų auditas laikomas vienu iš patikimų ekonominės informacijos šaltinių, kadangi nepriklausomo auditoriaus išvadoje informacijos vartotojams pateikiama objektyvi auditoriaus...