Kūrybinės apskaitos būtinumas ir pasekmės

21 psl. / 5582 žod.

Ištrauka

Pasirinktos temos aktualumas - šiuolaikinėje verslo aplinkoje įmonėms neužtenka siekti vien tik ekonominės naudos ir pelno didinimo. Siekiant sukurti kuo geresnį įmonės įvaizdį, svarbu įgyvendinti ir visuomenei aktualius tikslus: teisingai informuoti suinteresuotas šalis apie įmonės veiklą, tenkinti vartotojų poreikius, siekti socialinės visuomenės gerovės ir t. t. Todėl įmonės vadovai turi pasirinkti tokią apskaitos politiką, kuri leistų atskleisti objektyvią ir socialiai teisingą informaciją, atspindėtų visuomenės interesus. Svarbiausia - kad finansinė atskaitomybė atskleistų tikrą ir teisingą įmonės finansinės padėties bei rezultatų vaizdą.

Atskleisti kuo patrauklesnius įmonių finansinės padėties ir veiklos rodiklius leidžia tinkamai pasirinkti metodiniai apskaitos politikos elementai. Šių elementų pasirinkimas priklauso ir nuo etinės įmonės vadovo kompetencijos bei moralinio klimato šalyje. Tinkamas finansinės apskaitos politikos metodų parinkimas, darantis didelį poveikį finansinei atskaitomybei ir apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams, literatūroje išskiriamas kaip kūrybinės apskaitos terminas.

Tyrimo objektas - kūrybinė apskaita.

Tyrimo tikslas - atskleisti kūrybinės apskaitos naudojimo galimybes ir galimas pasekmes.

Uždaviniai:

1. Apibrėžti kūrybinės apskaitos sampratą.

2. Išsiaiškinti kūrybinės apskaitos taikymo būtinumą ir galimybes.

3. Išskirti galimas neigiamas kūrybinės apskaitos taikymo pasekmes.

Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė.

Siekdamos atskleisti kuo geresnę finansinę padėtį, įmonės taiko kūrybinės apskaitos metodus, kurie leidžia pagal poreikį koreguoti finansinius rezultatus. Tokiu būdu ne visada finansinėse ataskaitose pateikiama informacija būna tikra ir teisinga. Šiems reiškiniams atsirasti didelę reikšmė turi tai, kad suinteresuotieji asmenys nėra linkę reikalauti iš įmonių etiškų ir teisingų finansinės apskaitos politikos pasirinkimų, bei visiško jų atskleidimo finansinėje atskaitomybėje.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Kūrybinės apskaitos koncepcija4
 • 1.1. Kūrybinės apskaitos samprata5
 • 1.2. Pagrindiniai motyvai, skatinantys naudoti kūrybinę apskaitą6
 • 2. Kūrybinės apskaitos taikymo galimybės ir būtinumas6
 • 2.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto gražinimo taisyklės7
 • 2.1.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto rodiklių gražinimo būdai7
 • 2.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto rodiklių gražinimo būdai8
 • 2.2. Atsargų rodiklių gražinimo būdai10
 • 2.3. Nuosavo kapitalo rodiklių gražinimo būdai12
 • 3. Kūrybinės apskaitos taikymo pasekmės14
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19
 • PRIEDAI20

Reziumė

Autorius
erikita192
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 15, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Įmonės finansinės apskaitos politika

Apskaita Referatas giedra
Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės aktus. Teisinis apskaitos reguliavimas valstybiniu lygiu negali visiškai...

Pelno mokesčio apskaitos politika

Apskaita Referatas 2010 m. orinta.jar
Mokestis – valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...