Teisės pažeidimas dėl žmogžudystės

11 psl. / 2323 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Dauguma taisyklių, kuriomis vadovaujasi žmonės, yra surašytos valstybės įstatymuose. Jei kas nors iš valstybės gyventojų nepaklūsta įstatymo reikalavimui arba tiesiog elgiasi ne taip nei nurodo įstatymas, tuomet valstybė gali priversti vykdyti įstatymą arba nubausti įstatymo pažeidėją. Tačiau egzistuoja galimybė, kad valstybė gali prievarta primesti žmonėms nepriimtinas elgesio normas. Šiuolaikinėse demokratinėse visuomenėse ir teisinėse valstybėse griežtai laikomasi požiūrio, jog visi valstybės įstatymai privalo tarnauti valstybės gyventojams. Tai reiškia, kad valstybė, leisdama įstatymus, privalo sukurti tokią teisinę sistemą, kurioje būtų maksimaliai suderinti žmonių, žmonių grupių, taip pat visuomenės interesai, numatyti būdai ginti pažeistas teises.

Žmogaus teisės ir laisvės, kaip teisės, esmė, reiškia, kad valstybės įstatymai privalo sudaryti sąlygas, kuriomis visi žmonės turėtų lygias galimybes įgyvendinti savo tikslus, realizuoti sugebėjimus. Valstybė, sukurdama visuotinai privalomas elgesio taisykles, gali tik teisiškai saugoti, ginti ir garantuoti tas sąlygas, kurios būtinos žmonių veiklai laisvai plėtotis.

Mūsų šalyje daugėjant padarytų nusikalstamų veikų, kai kurie žmonės, ypač politikai, dažnai kalba apie bausmių griežtinimą kaip apie būtiną ir vienintelę priemonę, galinčią ką nors pakeisti. Tačiau baudžiamieji įstatymai numato ne tik bausmes už nusikalstamas veikas, jie taip pat turi sudaryti palankias sąlygas patiems žmonėms gintis nuo nusikalstamų veikų ir ginti nuo jų kitus. Taigi įstatymai numato, kad tam tikros veikos, išoriškai panašios į aprašytas baudžiamajame kodekse, nelaikomos nusikalstamomis veikomis.

Darbo objektas – teisės pažeidimas dėl žmogžudystės ir kt.

Darbo tikslas – modeliavimo principu išanalizuoti pasirinktą teisinę situaciją.

Darbo uždaviniai:

Sukurti teisės pažeidimo situaciją.Susipažinti su norminių aktų teise.Išspręsti pateiktą situaciją teisiniu pagrindu.

Darbo metodai:

Lietuvos Respublikos teisės aktų pritaikymas bei analyze.


Reziumė

Autorius
merild
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Daiktinė teisė. Valdymo gynimas

Teisė Referatas 2008 m. teraja
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę ir užtikrinus pagrindines asmens teises ir laisves, atsirado galimybė, o kartu kilo ir būtinumas...

Darbo teisė kaip teisės šaka

Teisė Prezentacija 2011 m. siiggy
Darbo teisės šakos pagrindinis uždavinys - nustatyti tokias darbo jėgos panaudojimo sąlygas, kurios užtikrintų normalų socialinį darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimą, darbuotojų darbo...

Darbo teisė ir jos šaltiniai

Teisė Referatas 2016 m. nefaina
Darbas – tai ekonominis gyvenimo pagrindas, tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų įgyvendinimas, siekiant sukurti tam tikras materialias ir nematerialias gėrybes....

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis

Teisė Referatas 2014 m. livis
Apibendrinant, galima teigti, kad administracinių teisės pažeidimų sudėtimi galima laikyti tik tokią žmogaus veiką, kai asmuo, siekdamas tikslo, kontroliuoja savo elgesį, juo išreiškia...

Pagrindinės teisės pažeidimo rūšys

Teisė Kursinis darbas 2020 m. karolina10
Kursinis darbas rašytas Vilniaus universitete Teisės fakultete. Po gynimo įvertintas 9. Parašytas aiškiai, teiginiai pagrįsti teisės aktais ir teismų praktika.