Vadovavimo funkcija. Vadovo funkcijos ir vaidmenys

13 psl. / 2220 žod.
Darbo tikslas yra išsiaiškinti ar bet kokios organizacijos vadovas imponuoja darbuotojams, koks yra jo vaidmuo, kad efektyviai pasiektų tikslų.

Ištrauka

Didelę savo gyvenimo dalį kiekvienas tampame vienos ar kitos organizacijos dalyviai: mokyklos, kultūrinė, kariuomenės ar gelbėtojų organizacijos. Kai kurių iš jų struktūra labai griežta ir konkreti, tačiau yra ir ne tokių aiškių struktūros. Bet vis tik visų organizacijų, oficialios ar ne, vientisumą išlaiko grupė žmonių, kurie siekia kokio nors tai bendro numatyto tikslo. Jos savo uždaviniams siekti sukuria tam tikrą planą, kurio turi laikytis grupės nariai. Neturėdama veiklos plano, jokia organizacija negalėtų sumaniai veikti. Taip pat jos turi įsigyti, skirstyti resursus ir vykdyti daugybe kitokių privalomų funkcijų, reikalingų efektyviai siekamam užsibrėžtam tikslui. Tačiau vis tik bet kokiai organizacijai reikia asmens, kuris užimtų viršiausiąją padėtį ir prižiūrėtų kaip laikomasi plano, ar darbuotojai atlieka jiems paskirtas užduotis. Tokie asmenys vadinami vadovais. Jo valdymo siekis išlaikyti žmones nukreiptus į organizacijos tikslus pasitelkiant motyvacija, kuri ir yra viena iš vadovo pareigų.

Turinys

 • 1 Turinys2
 • 2 Įvadas3
 • 3 Vadovo vaidmenys ir funkcijos4
 • 3.1 Vadovo vaidmenys5
 • 3.1.1 Tarpasmeninių santykių palaikymas5
 • 3.1.2 Informaciniai vaidmenys5
 • 3.1.3 Vaidmenys, susiję su sprendimų priėmimu6
 • 3.2 Vadovo funkcijos7
 • 4 Vadovavimo funkcijos8
 • 4.1 Planavimas9
 • 4.2 Organizavimas9
 • 4.3 Vadovavimas10
 • 4.4 Kontrolė10
 • 5 Vadovavimo problemos11
 • 6 Išvados12
 • 7 Naudota literatūra13

Reziumė

Autorius
agne_st
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 17, 2015
Apimtis
13 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vadovavimas įmonėje

Vadyba Referatas 2012 m. studentas151
Vadovavimas turi didele įtaka organizacijos efektyviai veiklai palaikyti ir teisingam darbo paskirstymui įmonės veikloje. Vadovavimas tai sritis kur vadovai planuoja, kas kur ir...

Lyderystė ir vadovavimas

Vadyba Referatas heavypurse
Darbo problema. Lyderiavimas yra svarbi tema vadovams, nes vadovai vaidina lemiamą vaidmenį, užtikrindami grupės ir organizacijos darbo efektyvumą. Nemažai mokslinių darbų autorių yra...

Lyderiavimas ir vadovavimas

Vadyba Prezentacija 2014 m. deim33
Svarbiausias vadovo uždavinys yra atskleisti tiesą ir suvokti organizacijos realybę. Deja daugeliui vadovų to padaryti nepavyksta. Vadovas turi matyti reiškinius iš...

Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai

Vadyba Referatas rasa1995
Šiuolaikinė visuomenė skuba gyventi. Laimi tas, kas spėja įsijausti į dabartinį ritmą – tas, kuris yra stipresnis, aktyvesnis, gabesnis, apsukresnis, kūrybiškesnis, mokantis greičiau...

Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

Vadyba Referatas 2015 m. salvete
Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių tikslų – išlaikyti solidžią poziciją rinkoje. Tam reikia ne tik finansinių ar technologinių išteklių, bet ir kryptingai...