Valdymo procesas Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje

22 psl. / 5311 žod.

Ištrauka

Šiame darbe bus aprašomas valdymo procesas VŠĮ Kauno m. GMPS, kurioje dirba 311 darbutojų. Įstaigos vadovas yra direktorius, kuris yra paskiriamas valstybės tarnybos konkursu 5 metams. GMP padaliniai yra: administracija, ūkio dalis, išvažiuojamosios brigados ( gydytojas, skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas, paramedikas, paramedikas vairuotojas, vairuotojas). Vadovas planuoja savo veiklą dienai, mėnesiui, metams ir t.t. Vėliau jis rūpinasi ištekliais, reikalingais planui įgyvendinti. Po to įvertinama ir lyginama tai, kas padaryta, su tikslais bei uždaviniais, kurių ketinta siekti. Toks kasdienis darbas aprėpia ir visą valdymo procesą.

Akivaizdu, kad viena iš pagrindinių komponentų, formuojančių valdymo sąvoką, yra funkcijos. Laikui bėgant valdymo technika tobulėjo, tačiau pagrindinės valdymo funkcijos iš esmės liko nepakitusios. Valdymo funkcija – tai konkreti vadybinės veiklos sritis.

Valdymo funkcijos turi specifinį pobūdį, ypatingą turinį ir gali būti atliekamos savarankiškai kaip nesusijusios tarpusavyje, bet ir neatsiejamos viena nuo kitos. Kitaip tariant, valdymo sistemoje visos valdymo funkcijos sudaro vieną bendrą procesą. Sprendžiant iškilusius uždavinius valdymo procesas išskaidomas į valdymo funkcijas, todėl jas galima įsivaizduoti, kaip vadybinės veiklos sritis, sąveikaujančias su valdomu objektu. Daugelis autorių teigia, kad pagrindinės funkcijos, vykdomos valdymo procese, yra planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė.

Tema yra aktuali tuo, kad norint atlikti kiekvieną, nors ir lengvą, darbą įmonėje, būtina iš anksto nuspręsti, kokį darbą norime gauti, kaip jį organizuoti, kaip motyvuoti vykdytojus ir kontroliuoti darbo atlikimą.

Darbo tikslas – išanalizuoti valdymo procesą įmonėje.

Darbo uždaviniai:

 • išanalizuoti planavimo funkciją;
 • aptarti organizavimo koncepciją;
 • išanalizuoti vadovavimo procesą;
 • atskleisti kontrolės esmę.

Turinys

 • 1. PLANAVIMAS4
 • 1.1. Planavimo samprata4
 • 1.2. Planavimo žingsniai bei barjerai5
 • 1.3. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas6
 • 2. ORGANIZAVIMAS8
 • 2.1. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai8
 • 2.2. Teisių ir pareigų delegavimas9
 • 3. VADOVAVIMAS12
 • 3.1. Vadovavimo esmė12
 • 3.2. Valdymo subjektas ir objektas14
 • 3.3. Valdymo stiliaus ir valdymo metodų samprata14
 • 4. KONTROLĖ IR REGULIAVIMAS16
 • 4.1. Kontrolės esmė ir turinys16
 • 4.2. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai18
 • 4.3. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas18
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪROS IR KITŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS21

Reziumė

Autorius
slaugytojas
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 20, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Pirmoji medicinos pagalba nudegimų atveju

Medicina Prezentacija 2014 m. vanilaa
Nudegimas – odos ir poodinių audinių suirimas, sukeltas išorės veiksnių. Nudegimą gali sukelti tiesioginis sąlytis su ugnimi ar įkaitusiais daiktais, sausas kar