Darbo saugos organizavimas UAB "X"

28 psl. / 3949 žod.

Ištrauka

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Kiekvienam darbuotojui privaloma sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus. Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais yra darbdavio pareiga.

Darbo tikslas – Organizuoti darbuotojų darbų saugą ir sveikatą Uždarojoje akcinėje bendrovėje „FAR“.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti įmonę.
 2. Patvirtinti vidaus tvarkos taisykles.
 3. Sudaryti ir partvirtinti padalinio darbuotojo darbo grafiką
 4. Sudaryti ir partvirtinti padalinio darbuotojo kovo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 5. Sudaryti ekonomisto pareigybinius nuostatus.
 6. Įvertinti profesinę riziką UAB "FAR", bei užpildyti profesinės rizikos įvertinimo kortelę.
 7. Sudaryti ir patvirtinti įmonės instruktavimo tvarką.
 8. Pravesti ekonomisto saugos ir sveikatos instruktažą.
 9. Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP).
 10. Ištirti nelaimingą atsitikimą.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • DARBO TVARKOS TAISYKLĖS5
 • EKONOMISTO PAREIGYBINIS APRAŠAS7
 • NAUJAMIESČIO PADALINIO DARBO GRAFIKAS8
 • DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINAIRAŠTIS9
 • PROFESINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO KORTELĖ10
 • DARBUOTOJO ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ APSKAITOS KORTELĖ12
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMO TVARKA13
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS14
 • EKONOMISTO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA15
 • LIUDININKO PAAIŠKINIMAS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBO VIETOJE17
 • PAAIŠKINIMAS DĖL NELIMINGO ATSITIKO DARBO VIETOJE18
 • PAŽYMA APIE TRAUMOS SUNKUMĄ19
 • NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AKTAS20
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA26

Reziumė

Autorius
girl_saule
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB "X"

Sauga Referatas 2013 m. saulyte0712
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose...

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas UAB "Dolita"

Sauga Referatas 2015 m. rasa1995
Darbų sauga yra teisinių, socialinių - ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių sistema. Šios sistemos tikslas - užtikrinti saugų darbą, apsaugoti žmonių sveikatą,...