Ekonomika ir verslas / Sauga

Darbo saugos organizavimas UAB "X"

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Kiekvienam darbuotojui privaloma sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus. Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais yra darbdavio pareiga.

Darbo tikslas – Organizuoti darbuotojų darbų saugą ir sveikatą Uždarojoje akcinėje bendrovėje „FAR“.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti įmonę.
 2. Patvirtinti vidaus tvarkos taisykles.
 3. Sudaryti ir partvirtinti padalinio darbuotojo darbo grafiką
 4. Sudaryti ir partvirtinti padalinio darbuotojo kovo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 5. Sudaryti ekonomisto pareigybinius nuostatus.
 6. Įvertinti profesinę riziką UAB "FAR", bei užpildyti profesinės rizikos įvertinimo kortelę.
 7. Sudaryti ir patvirtinti įmonės instruktavimo tvarką.
 8. Pravesti ekonomisto saugos ir sveikatos instruktažą.
 9. Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP).
 10. Ištirti nelaimingą atsitikimą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3949 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • DARBO TVARKOS TAISYKLĖS5
 • EKONOMISTO PAREIGYBINIS APRAŠAS7
 • NAUJAMIESČIO PADALINIO DARBO GRAFIKAS8
 • DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINAIRAŠTIS9
 • PROFESINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO KORTELĖ10
 • DARBUOTOJO ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ APSKAITOS KORTELĖ12
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMO TVARKA13
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS14
 • EKONOMISTO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA15
 • LIUDININKO PAAIŠKINIMAS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBO VIETOJE17
 • PAAIŠKINIMAS DĖL NELIMINGO ATSITIKO DARBO VIETOJE18
 • PAŽYMA APIE TRAUMOS SUNKUMĄ19
 • NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AKTAS20
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje
Referatas Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir [...]

Darbo ir civilinės saugos organizavimas Alytaus rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyboje
Referatas Darbo ir civilinės saugos organizavimas Alytaus rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyboje

Darbo ir civilinė sauga yra labai svarbi mūsų visuomenėje. Šiuolaikiniame pasaulyje yra labai daug įmonių [...]

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas UAB
Referatas Darbo saugos ir sveikatos organizavimas UAB "Dolita"

Darbų sauga yra teisinių, socialinių - ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių sistema. Šios sistemos [...]

Darbo organizavimas
Paruoštukė Darbo organizavimas

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)

• Žmogus gyvena laike, jo gyvenimas matuojamas laiku. Apie žmogų sprendžiama iš to, kiek ir kaip [...]

Darbo organizavimo samprata
Kursinis darbas Darbo organizavimo samprata

Net senovės Egipte, statant įžymiąsias piramides, kiekvienas žinojo, kur, kada ir ką turi daryt, darbas [...]

Darbovietės darbo saugos dokumentai
Tyrimas Darbovietės darbo saugos dokumentai

Įstatymų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, nesilaikymas gali sukelti įvairius nelaimingus atsitikimus įmonėje. Teisiniu atžvilgiu [...]

Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“
Referatas Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“

Nepriklausomai nuo įmonės veiklos, darbų sauga yra privaloma. Kiekvienas naujas darbuotojas privalo būti informuotas, kad [...]

Darbo saugos ir sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai
Referatas Darbo saugos ir sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Temos aktualumas. Šiais laikais darbo saugos, sveikatos nuostatų dažnoje bendrovėje, įmonėje ar įstaigoje nesilaikoma, dažnai [...]

Biuro darbo organizavimas
Referatas Biuro darbo organizavimas

Palanki darbo aplinka garantuoja optimalų žmogaus funkcionavimą (sveikatą), gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybiškus [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai
Referatas Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą [...]

Darbo organizavimo tobulinimas
Kursinis darbas Darbo organizavimo tobulinimas

Temos aktualumas. Kiekvienoje įmonėje yra svarbus darbo organizavimas. Organizuodami darbą, planuodami, skirstydami darbuotojus pagal kvalifikaciją [...]

Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita
Referatas Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita

Darbas pirmo dešimtmečio pradžios, bet teorinė informacija aktuali ir šiandien.   Darbo apmokėjimo vaidmuo labai svarbus motyvuojant [...]