Mūšio ties Medeikiais eiga ir pasekmės

3 psl. / 917 žod.

Ištrauka

Šiaurės Vakarų krašto generalgubernatorius Vladimiras Nazimovas balandžio pabaigoje įsakė generolo majoro Ivano Ganeckio vadovaujamam kariuomenės daliniui žygiuoti į Ukmergės apskritį ir sunaikinti ten susibūrusius sukilėlius. Zigmantas Sierakauskas nusprendė prasibrauti į Kuršo guberniją ir ten sulaukti žadėto laivo su ginklais. Sukilėlių kariuomenę padalino į tris kolonas, jų vadais buvo paskirti Antanas Mackevičius (vadovavo dešiniajai kolonai, kurią sudarė 3 ir 6 batalionai), Boleslovas Koliška (vadovavo kairiajai kolonai, kurią sudarė 1 ir 2 batalionai), o centrinei kolonai (kurią sudarė 4, 5, 7 ir 9 batalionai) vadovavo Zenonas Sierakauskas. Visi išžygiavo Biržų kryptimi skirtingais maršrutais, o galiausiai turėjo susitikti Medeikių kaime.

Taip 1863m. gegužės 7 dieną, B. Koliškos vadovaujami 300 – 500 vyrų artėjo prie Medeikių kaimo ir į sutartą vietą atvyko pirmieji. Netukus atvyko ir Zenono Sierakausko vadovaujami vyrai. Sužinoję, kad prie Medeikių taip pat artėja ir stambus majoro Merlino rusų kariuomenės dalinys (pusantros Kaporsko pėstininkų polko kuopos, eskadronas dragūnų ir 70 kazokų) sukilėliai dar bandė pasislėpti pamiškėje, tačiau juos greitai aptiko rusų kazokai vykdantys žvalgybą.


Reziumė

Autorius
salamagri
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 3, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Lemiamoji pergalė - Žalgirio mūšis

Istorija Prezentacija 2014 m. sarunyte
Šioje prezentacijoje rasite naudingos informacijos apie Žalgirio mūšį, taigi šias skaidres puikiai galėsite panaudoti per istorijos pamokas, kurios jums padės gauti gerą pažymį.

Alžyro ir Irako karai

Istorija Prezentacija eveliinaa
Alžyro karas arba Alžyro Nepriklausomybės karas (1954–1962) buvo partizaninio karo ir terorizmo prieš civilius gyventojus iš abiejų pusių bei kovų tarp Prancūzijos armijos...

Prezentacija. Polocko mūšis

Istorija Prezentacija 2017 m. scientia
Prezentacija apie Polocko mūšį, jo kontekstą, priežastis, rezultatą bei Šv. Kazimiero stebuklą. Įvertintas 10.

Durbės mūšis

Istorija Referatas sabinasabina
ĮVADAS Durbės mūšis – žemaičių kariuomenės mūšis su Vokiečių ordino ir po sutriuškinimo 1236 m. Saulės mūšyje jo autonomine šaka tapusio Livonijos ordino ...

Durbės mūšio analizė

Istorija Referatas 2018 m. bravoras
Gynybos karų prieš Kryžiuočių ordino agresiją kontekste, Durbės mūšis, įvykęs 1260 m. liepos 13 d., buvo vienas didžiausių baltų genčių mūšių, vykusių XIII...