Humanitariniai mokslai / Istorija

K. Jasperso egzistencinė istorijos filosofija

0 atsiliepimų
Autorius:

Įvadas

Istorijos filosofija – tai viena iš filosofijos šakų, kuri nagrinėja istoriją. Tradiciškai skiriamos dvi istorijos filosofijos šakos:
1) spekuliatyvioji, kuri nagrinėja ontologines problemas, suvokia istoriją, t.y. visą praeitį, kaip tam tikrą vidinę raidą, prasmę, dėsningumus turintį procesą ir bandantį apmąstyti šį procesą;
2) kritinė, nagrinėjanti epistemologines istorinio pažinimo problemas.
Sąvoką istorijos filosofija XVIII amžiuje pasiūlė Voltaire, kuris suvokė ją kaip naują, kritinį istorinio mąstymo būdą, kai individas pats mąsto objektą vietoj to, kad atkartotų tai, ką buvo parašę kiti. Šia sąvoka pasinaudojo Herderis, Hegelis ir kiti XVIII a. pab. filosofai, tačiau jiems istorijos filosofija buvo suvokiama visuotinės istorijos, kurioje skleidžiasi tautos ir kultūros, samprata.
Mano tikslas paaiškinti egzistencinės istorijos filosofijos sąvokos reikšmę; išsiaiškinti egzistencializmo keliamus klausimus; aptarti K. Jaspers‘o egzistencialistinės istorijos filosofijos supratimą, remiantis Anilionytės, L. Egzistencializmo etika, Šliogerio A. Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas, Repšio J. K. Jaspersas ir egzistencialistinė filosofija veikalais ir straipsniu.Kaip esamybę žmogų valdo biologiniai dėsniai, jis pasineria į kasdienius rūpesčius, planuoja ir dirba. Dvasios lygmeniu jis formuoja visų pripažįstamas idėjas, teikiančias prasmę ir orientaciją esamybei ir sąmonės srautui. Būtis, pasak jo, „niekuomet netampa pasauliu, bet būdama jame kažką jam kalba“. Transcendencija atsiveria tik tuomet, „kai pasauliui nebepakanka savęs paties, kai jis neturi savyje pagrindo, tuomet jis nurodo į kažką virš savęs“. Žmogus priartėja prie egzistencijos, tik tuomet, kai peržiangia visus praktinius, naudingus, mokslinius ar visuomeninius tikslus. Virš visko kas būdinga pasauliui pasak K. Jaspers‘o įvyksta vadinamosiose ribinėse situacijose: kančios, kaltės, kovos ir mirties išgyvenimuose. Ribinėse situacijose atsiveria patirtis, netelpanti į jokią kasdienišką rutiną. Pati kraštutiniausia ribinė situacija – mirtis. Žmogus ir skiriasi nuo gyvulio tuo, kad suvokia savo mirtingumą.
Istorija – humanitarinis mokslas, tiriantis visuomenės raidą ir žmonijos praeitį .
Filosofija – viena visuomenės sąmonės formų; mokslas, tiriantis gamtos, visuomenės ir mastymo raidos visuotinius dėsnius .
K. Jaspers‘as Filosofijos įvade rašė: filosofija yra tai, kas sutelkia, kas žmogui padeda tapti pačiu savimi nebėgant nuo tikrovės.Taigi filosofija privalo save pateisinti. Tačiau tai neįmanoma. Ji negali pateisinti savęs remdamasi kuo nors kitu, kam ji reikalinga ir todėl yra pateisinama. Ji gali remtis tiktai jėgomis, kurios kiekvieną žmogų iš tikrųjų verčia filosofuoti. Ji gali žinoti, kad skatina žmogų betiksliam, nieko bendro su klausimu dėl naudos ir žalos pasauliui neturinčiam dalykui ir kad ji gyvuos tol, kol gyvens žmonės.

 

 

 

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3478 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • I. ĮVADAS3
 • II. EGZISTENCIALIZMAS 4-6
 • III. K. JASPERS 6-12
 • III. I. Žmogaus būtis ir laisvės 7-8
 • III.II Kaltė 8-9
 • III.III. Bendravimas 9-10
 • III.IV Kančia 10-12
 • IV. IŠVADOS13
 • V. LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Filosofija ir istorija. Filosofijos istorija
Referatas Filosofija ir istorija. Filosofijos istorija

Istorija ir yra tikroji viešojo filosofijos gyvenimo sritis ir svarbiausias to gyvenimo būdas. Ir būtent [...]

Koks yra pagrindinis filosofijos klausimas? (pagal Karlą Jaspersą)
Rašinys Koks yra pagrindinis filosofijos klausimas? (pagal Karlą Jaspersą)

Pagrindinis Jasperso filosofijos klausimas yra: kas yra būtis? Arba šiek tiek tiksliau: kokia yra būties [...]

Egzistencializmo filosofija ir pedagogika
Prezentacija Egzistencializmo filosofija ir pedagogika

Ištakos. Egzistencializmas atsirado kaip pesimistinė pasaulėžiūra, kelianti sau klausimą: kaip gyventi žmogui, praradusiam iliuzijas istorinių [...]

Egzistencializmo filosofija
Referatas Egzistencializmo filosofija

Nagrinėjant žmonijos egzistencijos prasmę susiduriame su pragrindine problema – nežinomybe to, kas seka žmogaus gyvenimą [...]

Egzistencializmo svarba šiuolaikinėje filosofijoje
Referatas Egzistencializmo svarba šiuolaikinėje filosofijoje

Filosofija – tai mokslas apie bendriausius, universaliausius principus ir dėsningumus, instrumentarijus kitiems mokslams, kurios viena [...]

Egzistencializmo filosofija
Prezentacija Egzistencializmo filosofija

„Esiniu" laikoma viskas, kas priskiriama empiriniam pasauliui, nuo kurio reikia skirti pačią būtį. Pastaroji suvokiama [...]

Absurdo problema A. Kamiu ir Ž. P. Sartro egzistencinėje filosofijoje
Kursinis darbas Absurdo problema A. Kamiu ir Ž. P. Sartro egzistencinėje filosofijoje

XX-tąjame amžiuje vieno seniausių pasaulio mokslų filosofijos šakų gretas papildė nauja šaka- egzistencializmas, nagrinėjantis individą [...]

Filosofijos ir istorijos ryšys
Referatas Filosofijos ir istorijos ryšys

Žmogus yra mąstanti būtybė, tuo ji skiriasi nuo gyvūnų: ir jutimuose, ir pažinime, ir instinktuose [...]

Baldų gamybos istorija
Referatas Baldų gamybos istorija

Aprašoma baldų gamybos istorija ir plačiau aprašoma Vilniaus baldų įmonė [...]

Noros charakteris Marijos Gripės kūrinyje ,,Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija’’
Prezentacija Noros charakteris Marijos Gripės kūrinyje ,,Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija’’

Marijos Gripės kūrinyje pasakojoma apie mergaitę vardu Eleonora. Kūrinyje atsiskleidžia daug jos charakterio bruožų...

Poezija ir istorija Vilniaus romantikų tekstuose
Referatas Poezija ir istorija Vilniaus romantikų tekstuose

Romantizmo sąvoka yra daugiareikšmė. Ja gali būti įvardijama meninio vaizdavimo tipas priešingas realizmui, kuomet tikrovė [...]

Politinė filosofija ir politinės doktrinos
Paruoštukė Politinė filosofija ir politinės doktrinos

Politika Pagrindiniai valdymo tipai Politinės filosofijos kryptys Politinės doktrinos (politinės ir ideologinės srovės): Politinis spektras [...]

Zigmantas Kiaupa, Kauno istorija, Vilnius
Konspektas Zigmantas Kiaupa, Kauno istorija, Vilnius

Profesoriaus Zigmanto Kiaupos mokslinės monografijos "Kauno istorija" pagrindu parengtas konspektas, įvertintas aukščiausiu balu.

Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje
Referatas Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje

Šio referato tikslas – susipažinti su Lietuvos ir pasaulio masonų istorija, veikla, tradicijomis, ritualais. Taip [...]

Istorija ir poezija Vilniaus romantikų tekstuose
Referatas Istorija ir poezija Vilniaus romantikų tekstuose

Darbas orientuotas į romantizmo literatūrą Lietuvoje bei Lietuvos romantikus. Atrinkta svarbi informacija ir faktai, susieti [...]