Pilietybes institutas Lietuvoje, jo esmė

17 psl. / 3646 žod.

Ištrauka

Kiekviena šiuolaikinė valstybė turi savo pilietybės institutą. Su piliečio statusu ją sieja tam tikros teisės ir pareigos, todėl kiekvienas žmogus, gyvendamas vienoje ar kitoje valstybėje turi žinoti, kas yra pilietybė, pilietis ir kokias teises bei pareigas jis toje šalyje turi. Mano nuomone, kiekvienas žmogus turi bent minimaliai žinoti dalykus susijusius su pilietybe: kaip ji gaunama, kaip galima ją prarasti ir kokia pačios pilietybės esmė, nes yra žmonių, kurie galbūt pilietybę laiko tik įrašu asmens dokumente. Būtent dėl šių dalykų, tema „Pilietybės institutas Lietuvoje“ yra labai aktuali ir svarbi mūsų visuomenei.

Darbe pamėginsiu trumpai aptarti pilietybės gavimo ir praradimo tendencijas pasaulyje ir detaliau paaiškinti visas šias procedūras Lietuvoje. Taip pat apžvelgsiu tokius dalykus, kaip: kas yra pilietis ir kas juo nelaikomas, kokias teises jis turi savo šalyje ir pan. Pamėginsiu aptarti ir pilietybės modelius bei Lietuvą priskirti vienam iš jų.

Pagrindinis mano darbo tikslas – nušviesti pilietybės sampratos esmę ir paaiškinti visas su pilietybe susijusias procedūras, atliekamas Lietuvoje. Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, daugiausia remsiuosi „Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu“, „Lietuvos Respublikos konstitucija“ ir konstitucinės teisės pagrindais.

Pagrindiniai darbo uždaviniai:

 1. Pilietybės ir piliečio sampratos aptarimas
 2. Trumpa pilietybės instituto apžvalga (pasauliniu aspektu)
 3. Pilietybės modelių aptarimas
 4. Lietuvos pilietybės instituto analizavimas:
  1. Trumpa Lietuvos pilietybės instituto istorijos apžvalga
  2. Kas laikomas LR piliečiu
  3. Pilietybės gavimo / suteikimo būdai
  4. LR pilietybės netekimas ir grąžinimas
  5. LR piliečių teisinė padėtis (teisės ir pareigos)

Atlikdama šį darbą mėginsiu pasitelkti analizės ir lyginimo metodus, nes, manau, kad per juos geriausiai pavyks atskleisti pilietybės instituto esmę ir lengviau suvokti viską, kas susiję su juo. Taip pat, tai padės aiškiau įsivaizduoti ir leis palyginti Lietuvos pilietybės institutą su kitų šalių institutais. Žinoma, daugiausia dėmesio bus skiriama Lietuvos Respublikos pilietybės analizavimui ir piliečių teisių bei pareigų nusakymui.


Turinys

 • Įvadas3
 • Pilietybės ir piliečio samprata4
 • Pilietybės institutas6
 • Pilietybės modeliai8
 • Trumpa Lietuvos Respublikos pilietybės instituto istorija9
 • Lietuvos Respublikos piliečiai10
 • LR pilietybės įgijimo būdai10
 • Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, praradimas ir grąžinimas10
 • Lietuvos Respublikos piliečio teisės ir pareigos10
 • Išvados10
 • Literatūros sąrašas10

Reziumė

Autorius
jovluk
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 11, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Politinė sistema Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas elderx
Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai...

Kauno mero institucijos tyrimas

Politologija Referatas 2014 m. deimanttee
Lietuvoje kiekviena vietos valdžia, arba kitaip tariant savivaldybė turi valdžios institucijas, renkamas tiesioginiuose visuotiniuose tos teritorijos gyventojų rinkimuose. Viena svarbiausių institucijų tai –...