Šalies prezidento vaidmuo valdymo procese

11 psl. / 2118 žod.
LR prezidento galių istorinė raida ir jo galios šiandien. Analizė, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijomis ir kitais šaltiniais.

Ištrauka

Monarchijose valstybės vadovo funkcijas vykdo monarchas ( imperatorius, karalius, didysis hercogas, šeichas, emiras ) , respublikose – prezidentai. Žodis prezidentas yra kilęs iš lotyniško žodžio prasidens ( prasidentis ), t.y. - ,, sėdintis priešakyje ”. Esant skirtingoms valdymo formoms, valstybės vadovo įgaliojimų apimtys yra nevienodos, tačiau visų valstybių vadovams suteikti išskirtiniai įgaliojimai aukščiausiu lygiu atstovauti tautai šalyje ir už jos ribų. Valstybės vadovo teisinę ir faktinę padėtį lemia konkrečios šalies istorinės tradicijos bei politinės sąlygos.

Kaip rašoma penktajame Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsnyje, „Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija“. (LR Konstitucija, 5 straipsnis). Dėl valdžios pasidalijimo principo, mūsų šalies prezidentas valdydamas šalį bendradarbiauja su visomis trimis valdžiomis – įstatymų leidžiamąja, įstatymų vykdomąja ir teismine.

Darbo tikslas: apžvelgti šalies prezidento vaidmenį valdymo procese.

Objektas: šalies prezidento vaidmuo valdymo procese.

Uždaviniai:

 1. Apžvelgti istorinius prezidento galių šalies valdymo procese pokyčius.
 2. Aptarti šiandienines Lietuvos Respublikos prezidento galias.

Darbas parengtas remiantis Prezidento galias apibrėžiančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijomis. Taip pat Petro Ragausko straipsniu „Lietuvos Respublikos prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje“ ir kitais šaltiniais.

Turinys

 • ĮVADAS
 • I. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO GALIŲ ISTORINĖ RAIDA
 • 1.1 Laikotarpis nuo 1918 m. iki 1926m.
 • 1.2 Laikotarpis nuo 1928 m.
 • II LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO GALIOS ŠIANDIEN
 • 2.1 Respublikos Prezidento vaidmuo santykiuose su Seimu
 • 2.2 Respublikos Prezidento vaidmuo užsienio politikoje
 • 2.3 Respublikos Prezidento vaidmuo šalies vidaus politikoje
 • 2.4 Respublikos Prezidento santykis su teismine valdžia
 • 2.5 Respublikos Prezidento įgaliojimų nutrūkimas
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
jovluk
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 11, 2015
Apimtis
11 psl.
Įvertinimas

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Pasirodė patikimas ir naudingas puslapis.

Susiję darbai

Valstybės valdymo forma

Politologija Referatas show-off
Valstybės forma yra valstybės teorijos sąvoka.Valstybės formą apibūdina: Aukščiausių vaslstybės valdžios institucijų susidarymo ir organizavimo tvarka; Teritorinis valstybės sutvarkymo būdus ir centrinės ir...

Interesų grupių vaidmuo politikos procese

Politologija Referatas caffe
Svarbų vaidmenį politinėse sistemose, ypač demokratinėse, vaidina interesų grupės - organizuotos piliečių grupės, siekiančios, kad valstybė vykdytų tam tikrą politiką konkrečioje srityje. Nepaisant...

Valstybės valdymo formos

Politologija Referatas 2016 m. spingre
Valstybės sąvoką galima paaiškinti kaip politinę žmonių bendriją, kuri yra siejama su apibrėžtos teritorijos, valdžios institucijų ir vienijančios idėjos, kurią galima apibūdinti kaip...