Kruonio miestelio aplinkos ekologinis įvertinimas

16 psl. / 2467 žod.

Ištrauka

Ekologija - mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų tarpusavio santykius ir jų santykius su gyvenamąja aplinka. Šis mokslas nagrinėja organizmų, rūšių, jų populiacijų, bendrijų bei ekosistemų organizacinius ryšius, raidą, tiria energijos ir medžiagų apytakos dėsningumus.

Šiame darbe pateikiama informacija apie Kruonio miestelį , aprašoma miestelio aplinka: oro kokybė, hidrosferos padėtis bei dirvožemio būklė. Taip pat aiškinama kaip atliekamas atliekų tvarkymas. Toliau aprašomos Kruonio apylinkėse saugomos teritorijos, rekreacija, trumpai pateikiama informacija apie rajono aplinkos apsaugos vykdomus projektus, vertinamas aplinkos poveikis žmonių sveikatai ir apibūdinama ekologija mano namuose.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti Kruonio miestelio aplinkos ekologinę būklę.

Tyrimo uždaviniai:

1. Įvertinti Kruonio miestelio oro, vandens ir dirvožemio kokybę.

2. Aprašyti vykdomą aplinkos apsaugos politiką Kruonio miestelyje.

3. Aprašyti Kruonio miestelio saugomas teritorijas bei objektus, rekreacijos vietas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KRUONIO MIESTELIO BENDRA CHARAKTERISTIKA4
 • 1.1 Geografinė padėtis4
 • 1.2 Klimato charakteristika4
 • 2. KRUONIO MIESTELIO APLINKA5
 • 2.1 Oro kokybė5
 • 2.2 Hidrosfera, jos tarša ir apsauga6
 • 2.3 Reljefas ir jo apsauga7
 • 2.4 Kraštovaizdžio apsauga8
 • 2.5.2 Saugomi lankytini objektai9
 • 2.6 Aplinkos apsaugos politika12
 • 2.7 Kruonio miestelio aplinkos apsaugos politika12
 • 2.8 Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai13
 • 3. EKOLOGIJA MANO NAMUOSE13

Reziumė

Autorius
pantera21
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 13, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Referatas 2013 m. geisa
Tyrimo aktualumas. Ekologija šiandien dienai yra ypatingai aktuali, juk vien tik pasižiūrėkime kiek parduotuvės pateikiamų ekologiškų prekių, tai ne tik maistas, bet ir...

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Tyrimas 2014 m. studentė17
Darbe pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas. Pateikiama informacija apie Kauno rajono vandens kokybę, oro taršą. Pateikiama bendroji rajono charakteristika.

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. studentė17
Darbe trumpai pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinė situcija. Apžvelgiami oro ir vndens kokybė. Pateikiamos Kauno rajono saugomos teritorijos, objektai ir lankytinos vietos.

Grietinėlės gamybos technologija ir poveikis aplinkai

Ekologija Kursinis darbas 2018 m. oggiuxx
Dėl pramonės plėtros, nekontroliuojamo išteklių naudojimo blogėja mus supančios aplinkos kokybė, pažeidžiama natūrali medžiagų apykaita, dėl aplinkos taršos kenksmingomis medžiagomis sutrinka gamtos natūralių...