Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

LR valdžios rinkimų sistemos

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

 

Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas juos suskaičiuoja ir rezultatas aiškus. Tada mūsų išrinkti kandidatai valdo valstybę, o visuomenė toliau skundžiasi, kad gyvenimo sąlygos nepagerėjo. Visgi balsavimas nėra toks paprastas, taip pat nėra paprastos ir rinkimų sistemos nuo kurių priklauso balsavimo eiga.

Turime suvokti, kad rinkimai Lietuvoje yra demokratiniai, laisvi ir sąžiningi. Suverenitetas priklauso Tautai, Tauta kurią valstybę, valstybė gyvuoja dėl Tautos. Todėl LR piliečiams suteikiamos geriausios galimybės išreikšti savo nuomonę rinkimuose, pritaikomos tinkamiausios rinkimų sistemos demokratinėje visuomenėje rinkti LR Prezidentą, Seimą, Savivaldą.

Šiuolaikinėje Lietuvoje yra pritaikytos trys skirtingos rinkimų sistemos: absoliučios daugumos – prezidento rinkimuose, mirši paralelinė seimo, proporcinė- vietos valdžios rinkimuose. Skirtingos rinkimų sistemos leidžia valstybei efektyviau gyvuoti, nes pasirenkat tik vieną iš paminėtų rinkimo sistemų kiltų daug problemų, tokių kaip: nepasitenkinimo, nepasitikėjimo išrinktaisiais asmenimis, nesąžiningumo rinkimuose ir po rinkimų vykdomoje išrinktųjų veikloje.

Taigi, šiame darbe analizuosime LR rinkimų sistemas, siekiant suvokti, kaip vyksta LR Prezidento, Seimo, Savivaldos rinkimai, kokia yra tinkamai parinktos rinkimo sistemos svarba renkat valdžią.

Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Savivaldybės Tarybos rinkimų sistemas.

Darbo uždaviniai:

 1. Ištirti rinkimų sampratą;
 2. Išanalizuoti LR Prezidento rinkimų sistemą;
 3. Išnagrinėti LR Seimo rinkimų sistemą;
 4. Ištirti LR Savivaldybių Tarybų rinkimų sistemą.
Darbo tipas:
Apimtis:
4112 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • I. RINKIMŲ SAMPRATA3
 • 1.1 Rinkimų teisė3
 • 1.2 Rinkimų organizavimo procesas4
 • 1.3 Rinkimų sistemų klasifikacija4
 • II. LR PREZIDENTO RINKIMAI7
 • 2.1 LR Prezidento samprata7
 • 2.2 Prezidento institucijos atkūrimas8
 • 2.3 LR Prezidento rinkimai 1992-20098
 • III. LR SEIMO IR SAVIVALDOS RINKIMAI10
 • 3.1 LR Seimo samprata10
 • 3.1.1. Mišriosios rinkimų sistemos įteisinimas Lietuvoje11
 • 3.1.2. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai XXI a.11
 • 3.2 LR Savivaldybės Tarybos samprata13
 • 3.2.1 LR Savivaldybės Tarybos rinkimų sistema14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Danijos Karalystės vietos valdžios sistema
Referatas Danijos Karalystės vietos valdžios sistema

Mūsų darbo tema – Danijos Karalystės vietos valdžios sistema. Išsikėlusios darbo tikslus, uždavinius, bei problemą [...]

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema
Referatas Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji [...]

Seimo rinkimų sistema: privalumai ir trūkumai
Referatas Seimo rinkimų sistema: privalumai ir trūkumai

Valstybės pagrindas Tauta. Kaip Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucijoje numatyta, Tautai priklauso suvereni aukščiausia [...]

Rinkimai ir rinkimų sistemos
Referatas Rinkimai ir rinkimų sistemos

Rinkimai - savo esme demokratiškas valstybių valdžios institucijų sudarymo arba atskirų pareigų užėmimo būdas, kai [...]

Rinkimai: istorija, sistemos, rinkimai Lietuvoje
Referatas Rinkimai: istorija, sistemos, rinkimai Lietuvoje

Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus.

Rinkimai bei rinkimų sistemos
Prezentacija Rinkimai bei rinkimų sistemos

140 skaidrių.

Rinkimų sistemos poveikis balsavimo rezultatams: 2016 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų analizė
Kursinis darbas Rinkimų sistemos poveikis balsavimo rezultatams: 2016 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų analizė

Darbo pobūdis: Šis rašto darbas teorinio pobūdžio, kuriame analizuojamos bei lyginamos mokslininkų pozicijos. Taip pat [...]

Lietuvos politinė sistema
Referatas Lietuvos politinė sistema

Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Prezentacija NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Trumpai ir aiškiai pristatoma socialinės ekonomikos, jos dalyvių, labdaros ir paramos fondų sampratos, Lietuvos vaikų [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Politiniai veikėjai kaip prekės ženklas: 2016 m. Seimo rinkimų atvejis
Diplominis darbas Politiniai veikėjai kaip prekės ženklas: 2016 m. Seimo rinkimų atvejis

Nors iš pažiūros marketingas ir politika yra dvi labai skirtingos mokslinės disciplinos, pastebima, jog šios [...]

Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos sistema
Prezentacija Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos sistema

Pedagogų rengimo procesas apima pirmosios pakopos universitetines ar neuniversitetines studijas, kurių metu įgijus bendrąją kultūrinę [...]

Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste

  Aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, net ir ekonomiškai stipriose valstybėse, socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi [...]