Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė

9 psl. / 1149 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos 16-osios Vyriausybės programos ir Nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė. 16-osios Vyriausybės programos projekte yra siūlymų panaikinti atotrūkį tarp algų, turto, lyčių, regionų. Tačiau realiai valstybės financinė padėtis nėra gera. Vyriausybės pagrindinis siekis – eiti gerovės valstybės kūrimo keliu, kad Lietuvos žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir laimingi. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Strategijai įgyvendinti reikia piliečių pritarimo, ryžto keistis, tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir iniciatyvos. Jeigu visuomenė bus tik pasyvi stebėtoja, negalėsime įgyvendinti numatytų iniciatyvų, nepavyks sumažinti socialinės atskirties, visuomenės uždarumo, sustiprinti bendruomenių solidarumo, užtikrinti lyčių lygybės, pasiekti reikšmingų pokyčių kitose svarbiose srityse.


Turinys

  • 1. ĮVADAS3
  • 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS 16-OSIOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS IR NACIONALINĖS PAŽANGOS STRATEGIJA “LIETUVA 2030” PRIVALUMAI4
  • 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS 16-OSIOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS IR NACIONALINĖS PAŽANGOS STRATEGIJA “LIETUVA 2030”, ŠIŲ PROGRAMŲ SVARBIAUSI UŽDAVINIAI5
  • 3.1 Lietuvos Respublikos 16-osios Vyriausybės svarbiausi uždaviniai5
  • 3.2 Lietuvos Nacionalinės pažangos strategija “Lietuva 2030” svarbiausi uždaviniai6
  • 3.3 Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030”, šių programų uždavinių apibendrinimas7
  • 4. IŠVADOS8
  • 5. LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
ausrytuuukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 1, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia gerą pokytį, sąmoningą stūmėjimąsi iš nepageidaujamos padėties į...