Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešųjų organizacijų administravimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais. Administracija turi viešojo juridinio asmens statusą, sąskaitų bankuose, antspaudą ir blanką su Klaipėdos miesto savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Klaipėdos universitetas yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. Universitetas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomųjų sąskaitų banke. Universiteto steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas.

Tiek spaudžiant ekonominei krizei, tiek valstybei bei jos piliečiams išgyvenant ekonominio pakilimo laikotarpį, valstybė negali nustoti funkcionuoti ir privalo atlikti savo funkcijas. Šias funkcijas padeda atlikti viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių veikla, turi užtikrinti tinkamą ir nepriekaištingą funkcijų įgyvendinimą.

Darbo problema – trūksta žinių ir manoma, kad viešosios organizacijos veikia vienodai.

Tikslas – Palyginti dokumentus ir atskleisti panašumus ir skirtumus.

Objektas – Dokumentų analizė.

Uždaviniai: 1. Išanalizuoti įstaigų steigimo ypatumus.

                     2. Nustatyti įstaigų veiklos valdymą.

Darbo tipas:
Apimtis:
3052 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • ĮSTAIGŲ STEIGIMO YPATUMAI4
  • ĮSTAIGŲ VEIKLOS VALDYMO LYGINAMOJI ANALIZĖ6
  • IŠVADOS7
  • LITERATŪRA8
  • PRIEDAI9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Personalo vadybos skirtumai viešojo ir  privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas
Referatas Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas

Šiam darbui pasirinkau aprašyti Afrikos kontinento Zambijos Respublikos valstybę. Mano tikslas atlikti šios valstybės kuo [...]

Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktika viešbutyje
Praktikos ataskaita Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktika viešbutyje

Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktiką atlikau viešbutyje ,,Magnisima“. Trijų žvaigždučių viešbutis yra įsikūręs Klaipėdos mieste.

Politika ir viešasis administravimas
Prezentacija Politika ir viešasis administravimas

Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]

Lyginamųjų viešojo administravimo publikacijų analizė žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais
Referatas Lyginamųjų viešojo administravimo publikacijų analizė žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais

Temos aktualumas. 2001 m. Birželio 25 dieną buvo pasirašytas susitarimas, įsteigti mokslo žurnalą „Viešoji politika [...]

Naujasis viešasis administravimas
Referatas Naujasis viešasis administravimas

Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip [...]

Kas yra viešasis administravimas?
Referatas Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale "Viešoji politika ir administravimas" 2006-2013 metais

Viešasis administravimas – kiekvienos valstybės neatsiejama dalis. Tačiau modernėjant valstybei, keičiasi bei tobulėja ir pats [...]

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje
Referatas Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias [...]