Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešųjų organizacijų administravimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais. Administracija turi viešojo juridinio asmens statusą, sąskaitų bankuose, antspaudą ir blanką su Klaipėdos miesto savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Klaipėdos universitetas yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. Universitetas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomųjų sąskaitų banke. Universiteto steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas.

Tiek spaudžiant ekonominei krizei, tiek valstybei bei jos piliečiams išgyvenant ekonominio pakilimo laikotarpį, valstybė negali nustoti funkcionuoti ir privalo atlikti savo funkcijas. Šias funkcijas padeda atlikti viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių veikla, turi užtikrinti tinkamą ir nepriekaištingą funkcijų įgyvendinimą.

Darbo problema – trūksta žinių ir manoma, kad viešosios organizacijos veikia vienodai.

Tikslas – Palyginti dokumentus ir atskleisti panašumus ir skirtumus.

Objektas – Dokumentų analizė.

Uždaviniai: 1. Išanalizuoti įstaigų steigimo ypatumus.

                     2. Nustatyti įstaigų veiklos valdymą.

Darbo tipas:
Apimtis:
3052 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • ĮSTAIGŲ STEIGIMO YPATUMAI4
  • ĮSTAIGŲ VEIKLOS VALDYMO LYGINAMOJI ANALIZĖ6
  • IŠVADOS7
  • LITERATŪRA8
  • PRIEDAI9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo vadybos skirtumai viešojo ir  privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Politika ir viešasis administravimas
Prezentacija Politika ir viešasis administravimas

Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]

Kas yra viešasis administravimas?
Referatas Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu [...]

Naujasis viešasis administravimas
Referatas Naujasis viešasis administravimas

Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip [...]

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje
Referatas Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais

Temos aktualumas.  Moksliniai žurnalai „Viešoji politika ir administravimas“ ir “Viešasis administravimas”- tai du specializuoti moksliniai [...]

Viešasis administravimas
Referatas Viešasis administravimas "X" mokykloje

Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]