Europos Komisija: veikla, prioritetai, personalas, ištekliai

19 psl. / 4751 žod.

Ištrauka

Europos Komisija (EK) – Europos Sąjungos institucija. Europos Komisija dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir jos paruošiamųjų administravimo institucijų susitikimuose bei politiniuose dialoguose su trečiosiomis valstybėmis. Komisija turi teisę inicijuoti teisės aktų projektus, ji teikia pasiūlymus Europos Parlamentui bei Europos Sąjungos Tarybai leisti teisės aktus. Kaip ES vykdomoji institucija, Komisija yra atsakinga už Europos teisės aktų įgyvendinimą bei Parlamento ir Tarybos patvirtinto biudžeto ir programų vykdymą.

Europos Komisija įsikūrusi Briuselyje. Komisiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės. Visi Komisijos nariai ir vadovai jų atstovaujamose valstybėse narėse yra ėję ministrų lygio politines pareigas. Komisija skiriama penkerių metų kadencijai per šešis mėnesius po Europos Parlamento rinkimų.

Europos Komisija – viena pagrindinių Europos Sąjungos institucijų. Ji atstovauja visos Europos Sąjungos interesams ir juos gina. Ji rengia naujų Europos Sąjungos teisės aktų pasiūlymus ir rūpinasi Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu bei Europos Sąjungos lėšų panaudojimu.

Darbo problema. Kas yra Europos Komisija ir kokia yra jos veikla, prioritetai, personalas ir ištekliai.

Darbo tikslas. Apibūdinti Europos Komisiją.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti Europos Komisijos veiklą ir prioretus.
 2. Išanalizuoti Europos Komisijos personalo sudėtį.
 3. Išanalizuoti Europos Komisijos išteklius.

Tyrimo objektas. Europos Komisijos samprata.

Struktūra. Darbas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje pateikiama Europos Komisijos veikla ir prioritetai. Antroje dalyje apžvelgiams Europos Komisijos personalas. Detaliai pateikta dabartinė Europos Komisijos 2010-2014 m. sudėtis. Trečioje dalyje pateikti Europos Komisijos ištekliai. Paskiausiai pateikta išvados.

Tyrimo metodai:

 1. Literatūros analizė. Literatūros šaltinių analizė – neatsiejama mokslinio darbo dalis, kuri tęsiasi per visą mokslinio tyrimo procesą, nors prasideda dar prieš konkrečios temos pasirinkimą. Mano literatūra – su Europos Komisija susijusios knygos, straipsniai mokslo darbų.
 2. Europos Komisijos duomenų analizė. Surinkau informaciją apie instituciją. Šiuos duomenis tyriau, analizavau.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. EUROPOS KOMISIJOS VEIKLA, PRIORITETAI4
 • II. EUROPOS KOMISIJOS PERSONALAS12
 • III. EUROPOS KOMISIJOS IŠTEKLIAI16
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
ausrytuuukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 1, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats tikslas. Ko gero, turėtume sakyti, kad tai potenciali...