Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje

26 psl. / 5175 žod.

Ištrauka

Valstybės funkcijoms vykdyti yra reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, kurių vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai. Surenkamų mokestinių pajamų dėka valstybė gali suformuoti savo biudžetą, padengti vykdomos veiklos išlaidas bei reguliuodama mokesčių sistemą veikti šalies ekonominę situaciją, socialinius procesus.

Tinkamai suformuota mokesčių sistema yra sėkmingo valstybės gyvavimo pagrindas. Mokesčių sistemą sudaro įvairūs mokesčiai. Vienas iš jų – pelno mokestis – yra vienas iš svarbiausių, sudėtingiausių, daug įvairių diskusijų keliančių mokesčių. Šio mokesčio dėka į valstybės biudžetą surenkama nemaža dalis mokestinių pajamų, kurios yra būtinos valstybės svarbiausioms funkcijoms vykdyti. Nepaisant to, visuomenėje netyla diskusijos apie šio mokesčio svarbą ir būtinumą bei kyla siūlymai panaikinti šį mokestį, o tai tik pabrėžia šios temos aktualumą.

Darbui keliami uždaviniai:

 1. Aptariant Lietuvos ir Estijos mokesčių sistemą nustatyti pelno mokesčio vietą bei svarbą joje.
 2. Aptarti pelno mokestį, jo tarifus, lengvatas, apskaičiavimą analizuojamose valstybėse.
 3. Analizuojant pelno mokesčio ir biudžeto pajamų kitimą analizuojamu laikotarpiu, apibrėžti pelno mokesčio įtaką Lietuvos ir Estijos biudžeto pajamoms.
 4. Pateikti argumentus už ir prieš pelno mokesčio panaikinimą.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PELNO MOKESTIS LIETUVOJE IR ESTIJOJE4
 • 1.1. Mokesčiai Lietuvoje ir Europoje4
 • 1.2. Pelno mokestis. LR pelno mokesčio įstatymas6
 • 1.3. Pelno mokesčio tarifai Lietuvoje10
 • 1.4. Pagrindinės pelno mokesčio Lietuvoje lengvatos ir išimtys11
 • 1.5. Pelno mokestis Estijoje13
 • 2. PELNO MOKESČIO ĮTAKA LIETUVOS IR ESTIJOS BIUDŽETŲ PAJAMOMS15
 • 2.1. Pelno mokesčio dalies Lietuvos ir Estijos biudžetuose kitimas15
 • 2.2. Lietuvos ir Estijos biudžeto pajamų ir surenkamo pelno mokesčio kitimas17
 • 2.3. Pelno mokesčio našta Lietuvoje ir Estijoje18
 • 3. PELNO MOKESČIO REIKŠMĖ20
 • 3.1. Argumentai už ir prieš pelno mokesčio panaikinimą20
 • IŠVADOS24
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • PRIEDAI26

Reziumė

Autorius
ingridvis
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Finansai Referatas baltojipuga
Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra, kitimo priežastys ir pasekmės 2008-2012 m. LR biudžeto...