Socialiniai mokslai / Teisė

Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybė mokesčių įstatymais ir kitais teisės aktais reguliuodama mokestinius santykius, nustato valstybinę mokesčių sistemą, apibrėžia mokesčio mokėtojus, jų teises ir pareigas, nustato mokesčių apskaičiavimo bei mokėjimo, mokesčių administravimo tvarką. Tačiau praktika rodo, kad mokesčių įstatymai neretai pažeidžiami: vengiama mokėti mokesčius, aplaidžiai ar apgaulingai tvarkoma įmonių ir kitų mokesčių mokėtojų buhalterinė apskaita, pateikiami neteisingi duomenys apie pajamas. Tokie mokesčių įstatymų pažeidimai daro didelę žalą valstybės finansiniams interesams, pažeidžiamas vienas pagrindinių mokesčių politikos principų, pagal kurį mokesčius privalo mokėti visi mokesčio mokėtojai, mažėja galimybių mažinti mokesčius.

Šiame savarankiškame darbe išsiaiškinsime teisinės atsakomybės sąvoką, trumpai apžvelgsime atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšis, išanalizuosime bei aptarsime anketinės apklausos apie mokesčių įstatymų pažeidimus rezultatus.

Tikslas - aptarti pagrindines atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimų rūšis bei jų ypatumus.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su teisinės atsakomybės samprata.
 2. Susipažinti su mokesčių įstatymų pažeidimų samprata.
 3. Išanalizuoti atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimų rūšis bei jų ypatumus.
 4. Išsiaiškinti finansinės sankcijos sampratą ir rūšis.
 5. Išspręsti praktinę situaciją panaudojant įgytas teorines žinias.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3491 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 2. MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ SAMPRATA IR POŽYMIAI5
 • 3. ATSAKOMYBĖS UŽ MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS RŪŠYS6
 • 3.1. Baudžiamoji atsakomybė6
 • 3.2. Administracinė atsakomybė7
 • 3.3. Drausminė atsakomybė7
 • 3.4. Civilinė atsakomybė8
 • 4. FINANSINIŲ SANKCIJŲ SAMPRATA IR RŪŠYS8
 • 4.1. Delspinigiai9
 • 4.2. Baudos10
 • 4.3. Švelnesnių sankcijų skyrimo ar atleidimo nuo sankcijų tvarka11
 • 5. PRAKTINĖS UŽDUOTIES ANALIZĖ13
 • IŠVADOS14
 • NAUDOTA LITERATŪRA15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus
Prezentacija Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimą – mokesčių ir kitų įstatymų nustatytų valstybinės prievartos priemonių [...]

Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus
Referatas Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Mokesčių įstatymai dažnai pažeidžiami piktnaudžiaujant, t.y. formaliai laikantis įstatymo, mokesčio bazė yra perkeliama tam asmeniui [...]

Teisės pažeidimas ir jo rūšys
Referatas Teisės pažeidimas ir jo rūšys

Siandien Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje vyksta revuliucinės reikšmės vertybių pokyčiai. Griuvus pasaulinei totalitarinio socializmo [...]

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos
Referatas Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis.

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Mokesčių vengimas ir slėpimas. Pažeidimų esmė, skirtumai, problemos
Diplominis darbas Mokesčių vengimas ir slėpimas. Pažeidimų esmė, skirtumai, problemos

Temos aktualumas. Mokesčių slėpimas bei vengimas viena aktualiausių problemų, kai kalbame apie biudžeto deficitą, mokesčių [...]

Atskiros deliktinės atsakomybės rūšys
Prezentacija Atskiros deliktinės atsakomybės rūšys

Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti [...]

Teisinės atsakomybės rūšys
Referatas Teisinės atsakomybės rūšys

Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike. Perspektyvinė (arba į ateitį) [...]

Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų [...]

Baudžiamoji atsakomybė už reputacijos pažeidimą
Referatas Baudžiamoji atsakomybė už reputacijos pažeidimą

Teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti – viena iš fundamentalių teisių, tapusių neatskiriamu demokratiškų [...]

Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai
Referatas Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai

Tyrimo problema. Ribota civilinė atsakomybė yra esminis akstinas, skatinantis investicijas ir verslą. Panaikinus ribotą juridinio [...]

Socialinė atsakomybė ir jos rūšys
Referatas Socialinė atsakomybė ir jos rūšys

Temos aktualumas. Asmenybės atsakomybė turi socialinę prigimtį, nulemtą santykių visuomeniškumu ir asmenybės ypatumais, jos (asmenybės) [...]

Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti teorines ir praktines administracinės atsakomybės už žemės apsaugos pažeidimus dalis. Uždaviniai: išsiaiškinti kokie [...]

Mokesčiai ir jų rūšys
Referatas Mokesčiai ir jų rūšys

„Mokesčiai muitų pavidalu suartina svetimas tautas, bet tie patys mokesčiai gali paversti aršiais priešais ir [...]

Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai
Referatas Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus turi tam tikro turto, kuris jam priklauso nuosavybės teise. Dažniausiai turtą [...]