Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai

16 psl. / 3491 žod.

Ištrauka

Valstybė mokesčių įstatymais ir kitais teisės aktais reguliuodama mokestinius santykius, nustato valstybinę mokesčių sistemą, apibrėžia mokesčio mokėtojus, jų teises ir pareigas, nustato mokesčių apskaičiavimo bei mokėjimo, mokesčių administravimo tvarką. Tačiau praktika rodo, kad mokesčių įstatymai neretai pažeidžiami: vengiama mokėti mokesčius, aplaidžiai ar apgaulingai tvarkoma įmonių ir kitų mokesčių mokėtojų buhalterinė apskaita, pateikiami neteisingi duomenys apie pajamas. Tokie mokesčių įstatymų pažeidimai daro didelę žalą valstybės finansiniams interesams, pažeidžiamas vienas pagrindinių mokesčių politikos principų, pagal kurį mokesčius privalo mokėti visi mokesčio mokėtojai, mažėja galimybių mažinti mokesčius.

Šiame savarankiškame darbe išsiaiškinsime teisinės atsakomybės sąvoką, trumpai apžvelgsime atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšis, išanalizuosime bei aptarsime anketinės apklausos apie mokesčių įstatymų pažeidimus rezultatus.

Tikslas - aptarti pagrindines atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimų rūšis bei jų ypatumus.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su teisinės atsakomybės samprata.
 2. Susipažinti su mokesčių įstatymų pažeidimų samprata.
 3. Išanalizuoti atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimų rūšis bei jų ypatumus.
 4. Išsiaiškinti finansinės sankcijos sampratą ir rūšis.
 5. Išspręsti praktinę situaciją panaudojant įgytas teorines žinias.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 2. MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ SAMPRATA IR POŽYMIAI5
 • 3. ATSAKOMYBĖS UŽ MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS RŪŠYS6
 • 3.1. Baudžiamoji atsakomybė6
 • 3.2. Administracinė atsakomybė7
 • 3.3. Drausminė atsakomybė7
 • 3.4. Civilinė atsakomybė8
 • 4. FINANSINIŲ SANKCIJŲ SAMPRATA IR RŪŠYS8
 • 4.1. Delspinigiai9
 • 4.2. Baudos10
 • 4.3. Švelnesnių sankcijų skyrimo ar atleidimo nuo sankcijų tvarka11
 • 5. PRAKTINĖS UŽDUOTIES ANALIZĖ13
 • IŠVADOS14
 • NAUDOTA LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
lil_ly
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Teisė Prezentacija loretta
Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimą – mokesčių ir kitų įstatymų nustatytų valstybinės prievartos priemonių taikymas mokesčių įstatymų pažeidėjams siekiant nubausti juos ir...