Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas

24 psl. / 7226 žod.

Ištrauka

Dabartiniam žmogui tikriausiai būtų labai sunku įsivaizduoti gyvenimą be privačios nuosavybės, kuri suteikia laisvės ir saugumo pojūtį. Savo privačią nuosavybę ginti nuo kitų asmenų mes turime tokią pat teisę, kaip ginti savo gyvybę, sveikatą, laisvę ar šeimą. Privati nuosavybė sudaro mūsų materialinį pagrindą ir skatina ekonomikos plėtrą bei vystymąsi. Nuosavybės teisė – viena pagrindinių žmogaus teisių, jo egzistencijos, gyvenimo pilnatvės bei kokybės, saviraiškos ir realaus įgyvendinimo to, ką apima talpus žodis „laisvė“, pagrindas.

Materialinių gėrybių gamybos būdas – tai „tam tikras konkrečių ibdividų veiklos būdas, tam tikra jų gyvybinės veiklos rūšis, tam tikras jų gyvenimo būdas. Dirbdsmi, darydami poveikį juos supančiai gamtai, žmonės kartu kuria ir perdirba save, nes „visa istorija yra ne kas kita, kaip nenutrūkstamas žmogiškosios prigimties kitimas“ (Gurevičius, 1989).

Darbo ir turto nuosavybės koncepcija bet kokioje visuomenėje yra esminis pasaulios modelio elementas. Šios politinės ekonominės kategorijos kartu yra ir moralės bei pasaulėžiūros kategorijos: darbas ir turto nuosavybė gali būti vertinami didžiai arba menkai, jų vaidmuo žmogaus gyvenime gali būti suprantamas įvairiopai. Ūkinė veikla, kuri suprantama kaip visuomenės praktikos, žmogaus sąveikos su pasauliu ir jo kūrybiško poveikio pasauliui sudėtinė dalis, atspindi visuomenės gyvybines nuostatas, ir todėl turto nuosavybės kategorijų rekonstravimas labai svarbus siekiant suprasti viešpatavusį visuopmenėje dvasinį klimatą.

Turto nuosavybę galima vertinti kaip žmogaus aktyvumo galutinį tikslą arba priemonę kitokiam tikslui pasiekti. Todėl visuomenėje vyraujanti turto nuosavybės koncepcija yra neatskiriama „pasaulio modelio“ sudėtinė dalis – ji nustato elgsenos imperatyvus, formuoja idealus, kuriais remiasi visi visuomenės nariai. Žinoma, visuomenėje vyravusią turto nuosavybės sampratą gimdė joje egzistavusi gamybinių santykių sistema, tačiau ir ji pati yra šios sistemos sudėtinė dalis ir esminis jos funkcionavimo veiksnys.

Darbo objektas: ekonominės idėjos apie turto nuosavybę.

Darbo tikslas: atskleisti turto nuosavybės esmę ir apibrėžti jos raidą ekonominės minties istorijoje.

Darbo uždaviniai:

Supažindinti su turto nuosavybės samprata.Išnagrinėti turto nuosavybę senovėje.Išanalizuoti turto nuosavybės raidą Lietuvoje.

Darbo metodai: duomenų rinkimas bei sisteminimas, duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TURTO NUOSAVYBĖ5
 • 2. TURTO NUOSAVYBĖ SENOVĖJE7
 • 2.1. Turto nuosavybė Senovės Rytuose7
 • 2.2. Turto nuosavybė Senovės Graikijoje8
 • 2.3. Turto nuosavybė Senovės Romoje9
 • 2.4. Turto nuosavybė viduramžiais13
 • 3. TURTO NUOSAVYBĖS RAIDA LIETUVOJE15
 • 3.1. Nuosavybės raida nuo valstybės susiformavimo iki XVI a.15
 • 3.2. Nuosavybės raida XVI – XVIII a.16
 • 3.3. Nuosavybės raida nuo XVIII a.19
 • 3.4. Nuosavybės raida 1940 – 1990 m.20
 • 3.5. Nuosavybės raida nuo 1990 m.21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Reziumė

Autorius
moonitta
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai