Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Dabartiniam žmogui tikriausiai būtų labai sunku įsivaizduoti gyvenimą be privačios nuosavybės, kuri suteikia laisvės ir saugumo pojūtį. Savo privačią nuosavybę ginti nuo kitų asmenų mes turime tokią pat teisę, kaip ginti savo gyvybę, sveikatą, laisvę ar šeimą. Privati nuosavybė sudaro mūsų materialinį pagrindą ir skatina ekonomikos plėtrą bei vystymąsi. Nuosavybės teisė – viena pagrindinių žmogaus teisių, jo egzistencijos, gyvenimo pilnatvės bei kokybės, saviraiškos ir realaus įgyvendinimo to, ką apima talpus žodis „laisvė“, pagrindas.

Materialinių gėrybių gamybos būdas – tai „tam tikras konkrečių ibdividų veiklos būdas, tam tikra jų gyvybinės veiklos rūšis, tam tikras jų gyvenimo būdas. Dirbdsmi, darydami poveikį juos supančiai gamtai, žmonės kartu kuria ir perdirba save, nes „visa istorija yra ne kas kita, kaip nenutrūkstamas žmogiškosios prigimties kitimas“ (Gurevičius, 1989).

Darbo ir turto nuosavybės koncepcija bet kokioje visuomenėje yra esminis pasaulios modelio elementas. Šios politinės ekonominės kategorijos kartu yra ir moralės bei pasaulėžiūros kategorijos: darbas ir turto nuosavybė gali būti vertinami didžiai arba menkai, jų vaidmuo žmogaus gyvenime gali būti suprantamas įvairiopai. Ūkinė veikla, kuri suprantama kaip visuomenės praktikos, žmogaus sąveikos su pasauliu ir jo kūrybiško poveikio pasauliui sudėtinė dalis, atspindi visuomenės gyvybines nuostatas, ir todėl turto nuosavybės kategorijų rekonstravimas labai svarbus siekiant suprasti viešpatavusį visuopmenėje dvasinį klimatą.

Turto nuosavybę galima vertinti kaip žmogaus aktyvumo galutinį tikslą arba priemonę kitokiam tikslui pasiekti. Todėl visuomenėje vyraujanti turto nuosavybės koncepcija yra neatskiriama „pasaulio modelio“ sudėtinė dalis – ji nustato elgsenos imperatyvus, formuoja idealus, kuriais remiasi visi visuomenės nariai. Žinoma, visuomenėje vyravusią turto nuosavybės sampratą gimdė joje egzistavusi gamybinių santykių sistema, tačiau ir ji pati yra šios sistemos sudėtinė dalis ir esminis jos funkcionavimo veiksnys.

 

Darbo objektas: ekonominės idėjos apie turto nuosavybę.

Darbo tikslas: atskleisti turto nuosavybės esmę ir apibrėžti jos raidą ekonominės minties istorijoje.

Darbo uždaviniai:

Supažindinti su turto nuosavybės samprata.Išnagrinėti turto nuosavybę senovėje.Išanalizuoti turto nuosavybės raidą Lietuvoje.

Darbo metodai: duomenų rinkimas bei sisteminimas, duomenų analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7226 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TURTO NUOSAVYBĖ5
 • 2. TURTO NUOSAVYBĖ SENOVĖJE7
 • 2.1. Turto nuosavybė Senovės Rytuose7
 • 2.2. Turto nuosavybė Senovės Graikijoje8
 • 2.3. Turto nuosavybė Senovės Romoje9
 • 2.4. Turto nuosavybė viduramžiais13
 • 3. TURTO NUOSAVYBĖS RAIDA LIETUVOJE15
 • 3.1. Nuosavybės raida nuo valstybės susiformavimo iki XVI a.15
 • 3.2. Nuosavybės raida XVI – XVIII a.16
 • 3.3. Nuosavybės raida nuo XVIII a.19
 • 3.4. Nuosavybės raida 1940 – 1990 m.20
 • 3.5. Nuosavybės raida nuo 1990 m.21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Prezentacija Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti [...]

Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas
Diplominis darbas Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas

Temos aktualumas. Agrarinis sektorius yra vienas svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių. Jis svarbus ekonominiu, socialiniu [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]

Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Referatas Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Įvadas Pasaulinės ekonomikos nebūtų, jei valstybės veiktų viena nuo kitos nepriklausomai, tačiau, kaip žinoma, ištekliai Žemėje [...]

Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu
Prezentacija Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu.

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas
Referatas Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo [...]

Prezentacija apie Belgijos ekonomiką (angliškai)
Prezentacija Prezentacija apie Belgijos ekonomiką (angliškai)

Economy of Belgium has capitalised on its central geographic location, highly developed transport network, and [...]

Šiaulių miesto ekonominė raida pagal 2002m. Šiaulių miesto bendrąjį planą
Referatas Šiaulių miesto ekonominė raida pagal 2002m. Šiaulių miesto bendrąjį planą

Miestai atsirado maždaug prieš 7–9 tūkstančius metų, tačiau sparti jų plėtra prasidėjo tik XVIII a.

Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Temos aktualumas – įmonei svarbu skaičiuoti visus įmonės ekonominius rodiklius, nes verslas dažnai žlunga, dėl [...]

UAB „Baldita“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas UAB „Baldita“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Verslo ekonomika - tai naujausios verslo ekonomikos teorijos ir praktikos žinios, būtinos naujai situacijai adekvačiai kompetencijai [...]

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas
Kursinis darbas Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas

„Transporto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: transporto priemonės, transporto infrastruktūra ir valdymas, vežimo objektai (keleiviai [...]

UAB „METALITA“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas UAB „METALITA“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Įmonė tai gyvas, nuolat besikeičiantis subjektas, kuriam bet kokie rodyklių pokyčiai labai svarbūs. Jie leidžia [...]