Socialinės įmonės Lietuvoje: problemos ir galimybės

22 psl. / 4666 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinės verslo ar darbo rinkos tendencijos lemia tai, kad tam tikros socialinės asmenų grupės yra nepajėgios konkuruoti gaunant darbą ar pradedant verslą, todėl daugumai Europos Sąjungos valstybių tenka socialinė atsakomybė spręsti šių asmenų socialines, o būtent nedarbo problemas. Iš pradžių minėtas problemas bandyta spręsti taikant pasyvaus socialinio aprūpinimo priemones – t.y. mokant socialines pinigines pašalpas ar suteikiant nemokamas socialines paslaugas, kaip maitinimą, apgyvendinimą ir kitą labdaringą materialią paramą. Tokia socialinė parama tiesiogiai patenkindavo tik kai kuriuos asmens fiziologinius poreikius, tačiau nesprendė pagrindinės problemos – nepadėdavo konkuruoti darbo ar verslo rinkoje kaip lygiaverčiam visuomenės nariui. Todėl pamažu pradėta akcentuoti, kad pagrindinė valstybės pareiga yra ne kiek tiesiogiai patenkinti asmens fiziologinius poreikius, kiek sudaryti jam lygias galimybes konkuruoti darbo ar verslo rinkoje.

Darbas yra viena iš pagrindinių žmogaus vertybių bei svarbiausia gerovės sąlyga. Darbo netektį daugelis žmonių vertina kaip vieną didžiausių grėsmių. Tačiau kelias į darbą kiekvienam yra savitas, o kai kuriems – gerokai sunkesnis nei daugumai. Tai – žmonės su negalia, nekvalifikuoti darbuotojai, bandantys grįžti į darbo rinką po ilgesnės pertraukos, priešpensijinio amžiaus bedarbiai, aukšto nedarbo rajonų gyventojai. Šie žmonės ir sudaro didžiąją ilgalaikių bedarbių dalį. Ilgalaikis nedarbas neigiamai veikia žmogaus psichiką, menkina kvalifikaciją, motyvaciją dirbti, sukuria rimtas materialines problemas šeimai, užkrauna papildomą rūpestį valstybei. Todėl būtina ieškoti būdų šiai problemai spręsti.

Taigi, vienas iš šios problemos sprendimo būdų – tai sudaryti šiems žmonėms specialias sąlygas integruotis į darbo rinką, sukuriant sėkmingas integracijos sistemas, tokias kaip, socialinės įmonės.

Socialinių įmonių idėja pirmiausia buvo įgyvendinta Parancūzijoje ir palaipsniui persikėlė į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą. Socialinės įmonės – kol kas yra naujas Lietuvos ekonomikos reiškinys, bet jis gerai žinomas ir turi ne vienerių metų gyvavimo patirtį daugelyje Vakarų Europos šalių.

Socialinės įmonės – tai, sakytume, naujas metodas, skatinantis žmones kurti tam tikro tipo įmones, kuriose, viena vertus, tenkinami darbdavio interesai, nes jis gauna valstybės paramą kurti tokioms įmonėms, o kita vertus – valstybės interesai, nes būtina sąlyga paramai gauti – darbui priimti bedarbiai. Šia prasme socialinės įmonės yra efektyvi ekonominė priemonė, padedanti visuomenei kovoti su bedarbyste. Tokios įmonės sudaro sąlygas bedarbiams aktyviai įsilieti į ekonominį gyvenimą, prasmingą veiklą ir kovą už savo išlikimą bei integravimąsi į darbo rinką šiandieninėmis besikeičiančiomis ir kartais nuožmiomis rinkos ekonomikos sąlygomis.

Darbo objektas: socialinės įmonės;

Darbo tikslas: atskleisti socialinių įmonių sampratą, teigiamus ir neigiamus aspektus bei svarbą ne tik šiandieniniame pasaulyje bet ir Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su socialinių įmonių samprata.Išnagrinėti socialinių įmonių įsteigimo ypatumus.Išanalizuoti socialinių įmonių ypatumus Europos Sąjungos šalyse.

Darbo metodai: duomenų rinkimas bei sisteminimas, duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SOCIALINĖS ĮMONĖS5
 • 1.1. SOCIALINIŲ ĮMONIŲ SAMPRATA IR YPATUMAI5
 • 1.2. VALSTYBĖS PAGALBA SOCIALINĖMS ĮMONĖMS7
 • 1.3. SOCIALINIŲ ĮMONIŲ TEISĖS IR PAREIGOS9
 • 2. SOCIALINIŲ ĮMONIŲ STEIGIMAS11
 • 2.1. STEIGIMO GALIMYBĖS11
 • 2.2. PATARIMAI KURIANT SOCIALINĘ ĮMONĘ12
 • 2.3. PROBLEMOS, KURIAS GALIMA SPRĘSTI STEIGIANT SOCIALINES ĮMONES13
 • 3. SOCIALINĖS ĮMONĖS EUROPOS SĄJUNGOJE16
 • 3.1. SOCIALINĖS UŽIMTUMO ĮMONĖS MODELIAI EUROPOJE16
 • 3.2. KELIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ APŽVALGA16
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Reziumė

Autorius
moonitta
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 12, 2015
Apimtis
22 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Socialinės apsaugos galimybės Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas guuru
Organizuotas valstybinio masto socialinės apsaugos darbas Lietuvoje pradėtas nuo pirmųjų nepriklausomos valstybės atkūrimo dienų. Socialinės apsaugos sąvoka suprantama įvairiai ir, kaip taisyklė, apima...

Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai

Vadyba Referatas 2010 m. honey
Aktualumas. Sąvoka ,,socialinė įmonė” tebėra nauja, todėl nedaugėlis visuomenės ir verslo aplinkos atstovų ją žino. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. birželio 1d. priėmė...

Bankų priežiūros raida ir problemos Lietuvoje

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. julie084
Bankų priežiūra – tai mechanizmas, užtikrinantis finansinį stabilumą. O kaip rodo dabartinis sunkmetis, finansinis stabilumas svarbus ne tik atskiroms institucijoms ir įstaigoms, bet...

Įmonių socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2015 m. rasa1995
Temos aktualumas. Nykstantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša, neracionalus resursų naudojimas, socialinė nelygybė yra akivaizdūs faktai, įrodantys, kad dabartinis ekonomikos modelis vis labiau neatitinka...

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai,...

Socialiai atsakingo vartojimo tyrimas Lietuvoje

Vadyba Tyrimas 2018 m. rozinerozine
Darbe nagrinėjama socialiai atsakingo vartojimo prasmė, taip pat įmonės veikla, iniciatyvos socialiai atsakingam vartojimui. Taip pat atliktas tyrimas, jo apibendrinimas, analizė bei išvados,...