Socialiniai mokslai / Teisė

Darbo teisės principai

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikinėje visuomenėje tiek dirbantis žmogus, tiek darbdavys yra priversti susidurti su darbo teise ir vadovautis jos skelbiamomis nuostatomis ir reikalavimais. Darbo teisė suvokiama kaip priemonė, reguliuojanti abipusius darbuotojo ir darbdavio santykius, nustatanti privalomas taisykles. Visos teisės rūšys yra pagrįstos ne tik teisės normomis, bet ir teisės principais, kurie šiuolaikinėje visuomenėje įgyja abstrakčią reikšmę. Kiekviena teisės rūšis turi savo teisės principus, kurie atlieka skirtingas funkcijas teisiniame procese. Tokie teisės principai yra įtvirtinami įstatymuose arba kildinami tiesiogiai iš teisinio reguliavimo prasmės. Būtent darbo teisės reglamentavimas ir reguliavimas grindžiamas LR Konstitucija, LR tarptautinėmis sutartimis, Darbo kodeksu ir kitais aktais, kurie sietini su darbo teisės principų panaudojimu.

Darbo teisės principų sudėty, kuri suformuota vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, vieną reikšmingiausių vaidmenų gauna asociacijų laisvės principas. Šis principas taip pat įtvirtintas darbo kodekse bei LR Konsstitucijoje. Būtina pabrėžti, kad visi šie principai tampa galiojantys susiklosčius darbiniams santykiams tarp darbdavio ir darbuotojo, sudarius darbo sutartį.

 

Asociacijų laisvės principas yra fundamentalus teisės principas, pripažįstamas visiems asmenims be išimties. Būtent asociacijų laisvės principas sudaro prielaidą veiksmingai struktūrizuoti ir funkcionuoti visuomenei. Nepaneigiama šio principo reikšmė darbo teisėje, nes tik asociacijų laisvės principas suponuoja tinkamos socialinės partnerystės, kai darbuotojas tampa lygiaverčiu darbdavio partneriu, prielaidą. Nepaisant to, kyla nemažai sunkumų siekiant tinkamai įgyvendinti asociacijų laisvės principą tiek užsienio valstybėse, tiek Lietuvos Respublikoje. Netinkamas šio principo įgyvendinimas suponuotų socialinės partnerystės nebuvimo prielaidą. Kiekvieno teisės principo reikšmės teisinėje sistemoje suvokimui, būtina atlikti konkrečių teisės principų turinio analizę.

Darbo tikslas: Analizuoti darbo teisės asociacijų principo turinį šiuolaikinėje visuomenėje bei pateikti praktinius pavyzdžius.
    Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti teisės principo sampratą
2. Analizuoti darbo teisės asociacijų principo reikšmę visuomenėje
3. Aptarti asociacijų laisvės principo turinio problematiškumą
4. Pateikti praktinių pavyzdžių.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6982 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. TEISĖS PRINCIPO TEORINIAI ASPEKTAI3
  • 1.1. Teisės principų reikšmė ir paskirtis4
  • 1.2. Teisės principų ir teisės normų ryšys7
  • 2. DARBO TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA9
  • 2.1. Darbo teisės asociacijų laisvės principo samprata11
  • 2.2. Darbo teisės asociacijų laisvės principo turinio problematiškumas16
  • 2.3.Asociacijų principo taikymas praktikoje …18
  • IŠVADOS21
  • NAUDOTA LITERATŪRA22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo teisės subjektai
Referatas Darbo teisės subjektai

Darbo teisiniai santykiai tai darbo teisės normomis sureguliuoti su darbu susiję visuomeniniai santykiai darbo rinkoje [...]

Administracinės teisės principai
Kursinis darbas Administracinės teisės principai

Administracinės teisės principai – tai pagrindinės administracinės teisės pamatinės idėjos, kurių įgyvendinimas ir laikymąsis yra [...]

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]

Europos Sąjungos teisės principų analizė
Kursinis darbas Europos Sąjungos teisės principų analizė

Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir [...]

Teisės principų samprata
Referatas Teisės principų samprata

Nagrinėjant teisės principus, siekiant nuoseklumo, pradėti nuo tiriamo reiškinio sampratos analizės. Šioje dalyje susisteminamos lietuvių [...]

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai
Referatas Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų [...]

Darbo teisė kaip teisės šaka
Prezentacija Darbo teisė kaip teisės šaka

   Darbo teisės šakos pagrindinis uždavinys - nustatyti tokias darbo jėgos panaudojimo sąlygas, kurios užtikrintų [...]

Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]

Darbo teisės subjektai ir jų funkcijos.
Prezentacija Darbo teisės subjektai ir jų funkcijos.

Juridinis asmuo - įmonė, įstaiga, organizacija, kita organizacinė struktūra. Fizinis asmuo Pagal darbdavių veiklos tikslą: pelno [...]