Likvidumo valdymas Lietuvos komerciniuose bankuose

21 psl. / 6164 žod.

Ištrauka

Komercinių bankų veikla visada buvo ir yra susijusi su įvairių rūšių rizika. Rizikos ypač padaugėja, kai auga rinka ir didėja konkurencija. Svarbios banko veiklos stabilumo ir tęstinumo prielaidos yra objektyvus padėties įvertinimas, sugebėjimas numatyti, identifikuoti bei valdyti riziką.

Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas, saugumas ir rentabilumas. Finansinė institucija siekia pelningumo, tačiau privalo užtikrinti saugumą bei likvidumą. Pusiausvyrą tarp šių kriterijų pasiekti sudėtinga, tad neišvengiamai bankas susiduria su įvairiomis rizikų rūšimis, pavyzdžiui kredito rizika, likvidumo rizika, palūkanų normos rizika, rinkos rizika, užsienio valiutos rizika, mokumo rizika. Rizikos sąvoka apibrėžiama kaip gręsiantis pavojus. Kadangi bankas privalo garantuoti saugumą, rizikos įvertinimui ir valdymui yra skiriamas didelis dėmesys.

Anksčiau bankai didžiausią dėmesį skirdavo kredito rizikai. Tačiau šiandien, pasikeitus rinkos struktūrai bankai susiduria su vis įvairesnėmis rizikos rūšimis. Vis svarbesnė tampa likvidumo rizika.

Likvidumo rizika yra įvardijama kaip viena iš svarbiausių komercinio banko rizikos rūšių. Pagrindinis likvidumo rizikos valdymo tikslas – išlaikyti tokį rizikos lygį, jog būtų garantuotas banko saugumas, stabilumas ir patikimumas. Šio pobūdžio rizikos egzistavimo tikimybė iškyla tuomet, kai komercinis bankas nėra pajėgus laiku ir efektyviai įvykdyti savo įsipareigojimus. Likvidumo rizikos augimas gali sukelti banko žlugimą jei banko įsipareigojimai viršys turto vertę, todėl šio tipo rizika turi būti tinkamai įvertinta ir valdoma.

Darbo objektas - likvidumo rizikos valdymas.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų likvidumo rizikos valdymo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti rizikos sąmpratą;

2. Apžvelgti bankų rizikos rūšis;

3. Išanalizuoti bankų likvidumo rizikos valdymo procesą;

4. Išanalizuoti likvidumo rizikos valdymą AB SEB ir AB Swedbank 2008-2010 m.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. LIKVIDUMO VALDYMAS KOMERCINIUOSE BANKUOSE4
  • 1.1 Rizikos sąmprata4
  • 1.2 Bankų rizikos rūšys5
  • 1.3 Likvidumo rizikos valdymo procesas8
  • 2. LIKVIDUMO VALDYMO ANALIZĖ AB SEB ir AB Swedbank 2008–2010 m.13
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
vylman
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke

Finansai Referatas ginteriukas
Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas, saugumas bei pelno siekimas. Finansinė institucija siekia pelningumo,...

Lietuvos bankas, jo funkcijos ir perspektyvos

Finansai Referatas 2014 m. grigdanga
Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas, Europos centrinių bankų sistemos narys. Lietuvos banko pagrindinis tikslas yra palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas šio tikslo...