Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas, teisnumo ir veiksnumo atsiradimas

12 psl. / 2012 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisinėje sistemoje visi asmenys yra skirstomi į fizinius ir juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja įvairūs teisiniai aktai, kodeksai, įstatymai ir pagrindinis LR įstatymas – Konstitucija.

Civilinių teisinių santykių dalyviai yra vadinami civilinės teisės subjektais. Jais yra laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie dalyvauja įvairiuose teisiniuose santykiuose.

Šiame darbe bus kalbama būtent apie juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą, teisnumo ir veiksnumo atsiradimą. Visi asmenys LR teritorijoje turi savo teises, pareigas ir laisves, kurias koordinuoja įvairūs LR įstatymai. Svarbu yra žinoti, kokį veiksnumą ir teisnumą turi juridiniai asmenys. Jie, vykdydami savo veiklą, privalo atitikti visas LR reikalaujamas normas.

Darbe bus kalbama apie juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą, bendrai galima apsibrėžti šias dvi sąvokas, kad jos būtų aiškios. Taigi bendrai teigiant veiksnumas yra asmens galėjimas savo veiksmais savarankiškai įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas. Antroji sąvoka teisnumas reiškia, kad tai yra asmens gebėjimas turėti civilines įstatymų suteikiamas teises ir pareigas. Tai abstrakti teisinė kategorija, kuri nusako asmens teisinį statusą ir reiškia galimybę būti subjektu tų teisių ir pareigų, kurias numato įstatymai.

Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą, bei teisnumo ir veiksnumo atsiradimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti veiksnumo ir teisnumo sampratą Lietuvos Respublikoje;
 2. Paanalizuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo atsiradimą;
 3. Išnagrinėti juridinių asmenų teisnumo ir veiksnumo apribojimo ypatumus.

Darbo objektas: Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.

Darbo metodai: darbas bus rašomas, remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu, Civilinio proceso ir darbo kodeksais, teisės knygomis. Darbas bus skirstomas į dvi pagrindines dalis, kuriose bus išskiriama juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Pirmoje dalyje bus kalbama apie teisnumą ir veiksnumą apskritai. Antroji dalis skirta juridinių asmenų teisnumo ir veiksnumo sampratai, teisnumo ir veiksnumo atsiradimui ir jų apribojimams. Išvadose bus apibendrinama visa darbe pateikta medžiaga ir atsakoma į išsikeltus uždavinius.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS APSKRITAI4
 • 2. JURIDINIAI ASMENYS5
 • 2.1. Juridinio asmens samprata ir požymiai5
 • 3. JURIDINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS8
 • 3.1. Juridinio asmens teisnumo ir veiksnumo apibūdinimas8
 • 3.2. Juridinio asmens teisnumo ir veiksnumo atsiradimas9
 • 3.3. Juridinių asmenų teisnumo ir veiksnumo apribojimai9
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
niukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas

Teisė Referatas gabbare
Žmonių bendruomenėje egzistuojantys santykiai tarp žmonių vadinami visuomeniniais santykiais. Išskiriami visuomeniniai santykiai, kurie sureguliuoti teisės normomis. Tai - teisiniai santykiai. Išskiriamos dvi teisės...

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...

Įrodinėjimo problemos praktikoje

Teisė Diplominis darbas 2014 m. lile88
Temos aktualumas. Teismo proceso metu, siekiant išaiškinti ir ištirti nusikalstamas veikas, išnagrinėti bylas teismuose ir priimti teisingus procesinius sprendimus, kartu vykdoma ir pažintinė...

Fizinių asmenų klasifikacija pagal veiksnumą

Teisė Prezentacija lauruteab
Kas yra veiksnumas?KlasifikacijaVisiškai veiksnūs fiziniai asmenysFiziniai asmneys, turintys dalinį veiksnumąFiziniai asmenys, kurių veiksnumas yra apribotas teismo sprendimuNeveiksnūs fiziniai...