Investicinių fondų veiklos ypatybės ir jų lyginamoji analizė

32 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Per keletą paskutinių dešimtmečių investicinių fondų skaičius bei jų valdomas turtas nuolat didėjo. 2009 metais investicinių fondų skaičius pasaulio mastu siekė daugiau nei 65 tūkstančius, o fondų valdomas turtas – apie 23 000 milijardus dolerių. Šie skaičiai nėra didžiausi investicinių fondų istorijoje, kadangi finansų krizė stipriai paveikė investicinių fondų rezultatus, tuo pačiu ir finansinių lėšų srautus. Investicinių fondų atsiradimas šalyje rodo tai, kad šalyje veikia finansų sistema su visai jai būdingais bruožais, pavyzdžiui, veikianti kapitalo rinka ir kt. Taigi tvarios finansų rinkos bei teisinių aktų, reglamentuojančių finansų institucijų veiklą, atsiradimas daugelyje šalių per paskutinius dešimtečius sąlygojo investicinių fondų atsiradimą bei jų plėtimąsi. Lietuvoje pirmasis investicinis fondas įkurtas 2004 metais, o dabar jų egzistuoja daugiau nei 200.

Investicinių fondų veiklos privalumais bei nauda šiais laikais mažai kas abejoja, nors ir egzistuoja keletas trūkumų, tokių kaip taikomi įvairūs mokesčiai ar investicijų nuostolio galimybė, o atsirinkti tinkamą investicinį fondą darosi vis sunkiau dėl didelės jų įvairovės. Todėl svarbus uždavinys mokėti palyginti tos pačios rūšies bei skirtingos rūšies investicinių fondų veiklos ypatumus bei jų rezultatus.

Darbo objektas – investiciniai fondai ir jų veikla finansų sistemoje.

Darbo tikslai. Teoriniu aspektu analizuojant ir sisteminant investicinių fondų veiklą, investicijų poveikį ekonomikai, šiame darbe buvo keliami tokie tikslai:

- pagrįsti investicijų būtinybę ekonomikos augimo procese;

- apibrėžti investicijų esmę ir nustatyti investicinių fondų reikšmę rinkos ekonomikoje;

- apibrėžti investicinių fondų veiklos ypatybes, remiantis investicinių fondų sandara bei funkcijomis;

- nustatyti tinkamus investicinių fondų vertinimo metodus.

Remiantis teoriniais finansinio tarpininkavimo veiklos tyrimais ir teorijomis, investicinių fondų veikla apžvelgiama instituciniu požiūriu, kuri leidžia vertinti skirtingų finansinių tarpininkavimo institucijų poveikį finansų sistemai. Aprašomos investicinių fondų veiklos sąlygos bei įvertinama investicinių fondų, kaip finansinių išteklių paskirstymo procesuose dalyvaujančių institucijų, veikla finansų sistemoje.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Investicijų ir Investicinių fondų veiklos teoriniai aspektai4
 • 1.1. Investicijos ekonomikos augimo procese4
 • 1.2. Investicijos ekonomikoje5
 • 1.3. Investicinių fondų samprata ir bendrosios nuostatos7
 • 1.4. Investicinių fondų paslaugų vartotojai ir jų tikslai11
 • 1.5. Investicinių fondų raidos aspektai13
 • 2. Investicinių fondų veiklos ypatybės16
 • 2.1. Investicinio fondo veiklos funkcijos16
 • 2.2. Investicinių fondų rūšys bei klasifikacija18
 • 2.3. Investicinių fondų sandaros nustatymas22
 • 2.4. Investicinių fondų veiklos vertinimo metodai25
 • Išvados28
 • Literatūros sąrašas29

Reziumė

Autorius
gameish
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 24, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai