Humanitariniai mokslai / Istorija

Šv. Kazimiero reikšmė Lietuvos visuomenei XVII amžiuje

0 atsiliepimų
Autorius:

Neretai pasitaiko, kad liaudis pirmoji tam tikrą asmenį pripažįsta šventu ir nelaukdama Bažnyčios leidimo ima jį garbinti kaip šventąjį, maldoje prašyti jo užtarimo. Šventųjų kultai, jų gerbimo reiškinys glaudžiai siejasi su daugeliu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų kasdienybe, nepriklausomai nuo socialinio sluoksnio, užsiėmimo, valstybinių pareigų, lyties. Todėl jų tyrinėjimas atveria kur kas platesnes galimybes pažinti anuometinio žmogaus mentalitetą, religingumą, jo kaitą per amžius.

Temos aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje sunkoka įsivaizduoti viduramžišką šventųjų vietą žmogaus religinėje praktikoje ir kasdienybėje. Šventasis patronas buvo suvokiamas kaip savotiškas dangiškas globėjas ir lydėdavo bei saugodavo visą gyvenimą. Atskiros dienos, šventės, darbai turėjo savo dangiškus globėjus. Šventieji ar jų paveikslai tapdavo savotiškais tarpininkais tarp žemiškojo gyventojo ir Dievo. Šventieji, vaizduojami su tik jiems priskiriamais atributais, būdavo lengvai atpažįstami, plačiai žinomos jų gyvenimo istorijos. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje tokie šventųjų gerbimo požymiai sutinkami praktiškai iki XVIII a., o jų liekanos dar ir ilgiau.

Per amžius Šv. Kazimieras buvo sektinas pavyzdys Bažnyčios ir valstybės vyrams. Nors šv. Kazimieras Lietuvos pietinių kaimynų dažnai buvo vadinamas polonus, nė vienas iš jo tėvų ir senelių neturėjo nė lašo lenkų kraujo. Jis – Gedimino giminės atžala. Jis visada buvo lietuvių tautos globėjas prašant pagalbos nuo gaisrų, epidemijų, maro ir karo. Kas karališkoje aplinkoje gyvenantį jaunuolį paskatino eiti šventumo keliu, šiandien sunku paaiškinti, tačiau šiame bakalauriniame darbe pabandysime paanalizuoti šiuos klausimus: kas yra šv. Kazimieras? Lietuvos globėjas ar tik anksti miręs vienas iš Lenkijos karaliaus ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio sūnų? Didelėmis dorybėmis garsėjęs šventasis ar tik sunkios ligos palaužtas jaunuolis? Ką jis suspėjo nuveikti per dvidešimt penkerius savo gyvenimo metus ir kodėl, prabėgus daugiau nei šimtmečiui po mirties, buvo paskelbtas šventuoju?

Nors Šv. Kazimiero gyvenimo realūs faktai persipynę su legendomis ir akivaizdžiais pramanais, tad susiorientuoti nėra paprasta. Tačiau Šventojo vardas neišdyla iš istorijos, apie šv. Kazimiero kultą tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje jau yra skelbta nemažai mokslinės medžiagos.

Tyrimo objektas - Šv. Kazimiero reikšmė Lietuvos visuomenei XVII amžiuje.

Tyrimo tikslas – atskleisti, kokią įtaką Lietuvos visuomenei XVII amžiuje darė Šv. Kazimiero kultas.

Hipotezė. Puoselėjant visuomenės kultūros identitetą yra reikšmingas Šv. Kazimiero kultas, jeigu juo skatinamas valstybės istorijos ir teologijos studijos, religinis jausmas.

 

Tyrimo uždaviniai:

1) Aptarti svarbiausius Šv. Kazimiero žemiškojo gyvenimo įvykius;

2) Išnagrinėti karalaičio Kazimiero kanonizacijos procesą;

3) Ištirti Šv. Kazimiero kulto populiarinimo XVII a LDK visuomenėje aspektus;

4) Įvertinti Šv. Kazimiero kulto reikšmę XVII a. LDK kultūrai.

Tyrimo metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė;

2. Šaltinių analizė.

Teorinis naujumas. Pirmąkart Lietuvos istoriniame diskurse aptarta Šv. Kazimiero kanonizacijos reikšmė XVII a. LDK visuomenėje švietimo ir kultūros vystymosi erdvėje, atskleista šio kulto praktika, savitumas ir ypatybės.

Praktinė reikšmė. Atskleista Šv. Kazimiero kulto populiarinimo XVII a LDK visuomenėje paskirtis, jo pristatymas visuomenei, jo populiarumas tarp visuomenės narių, numatytos edukacinės veiklos plėtotės Šv. Kazimiero kulto gairės.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, santrauka (lietuvių ir anglų kalbomis), 7 priedai. Bakalauro darbo apimtis 60 psl., pagrindinis tekstas – 53 psl.

Literatūros ir šaltinių apžvalga. Šv. Kazimiero gyvenimui bei ankstyvajai kulto istorijai pažinti svarbus šaltiniai - kronikų, metraščių žinios, amžininkų liudijimai, jo laiškai, kalbos ir kiti dokumentai, žinomi istorikams, - buvo neseniai publikuoti. Į atskirą tomą nutarta sudėti pirmus didžiuosius rašytinius šaltinius, skirtus vien šventam jo gyvenimui ir pomirtinei šlovei - hagiografines biografijas. Visų pirma tai ankstyviausias jo gyvenimas, aprašytas popiežiaus nuncijaus Zacharijo Ferrerio 1520 m. pabaigoje Vilniuje. Kartu su šia, istoriniu požiūriu svarbiausia biografija. Pirmojoje biografijoje, parašytoje popiežiaus legato Zacharijo Fererio, žavimasi Šv. Kazimiero gailestingumu ir teisingumu, tik po to aprašomi po jo mirties įvykę stebuklai. Jau turime lietuviškus vertimus: Ankstyvieji Šv. Kazimiero „Gyvenimai“, sudarė Mintautas Čiurinskas. [1] Antrasis, Grigaliaus Svencickio kanonizacijos proceso užbaigimo reikalu gyvenimo aprašymas, sukurtas 1602 m., bei Petro Skargos hagiografinė šv. Kazimiero biografija, nuo 1610 m. leidimo papildžiusi populiariuosius jo „Šventųjų gyvenimus, buvo ir yra pagrindas tiek šventojo istoriniam pažinimui tiek hagiografinei tradicijai vėlesniais laikais.

[1]Ankstyvieji Šv. Kazimiero „gyvenimai“. Sudarė M. Čiurinskas. Aidai, 2004. P. 135.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6155 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS2
  • I. KZIMIERAS JOGAILAITS7
  • I.1. Katalikų bažnyčios situacija XV - XVI a7
  • I.2. Kazimiero Jogailaičio aplinka…10
  • I.3. Kazimiero Jogailaičio asmenybė13
  • II. ŠV. KAZIMIERO KULTO SUSIFORMAVIMAS XVII A. PRADŽIOJE17
  • II.1. XVII Šv. Kazimiero kulto kūrėjai ir propoguotojai…………………………………………18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šv. Kazimiero reikšmė Lietuvos visuomenei XVII amžiuje
Prezentacija Šv. Kazimiero reikšmė Lietuvos visuomenei XVII amžiuje

 Šv. Kazimiero kultas yra lenkų ir lietuvių dvasingumo, kovų už katalikų tikėjimą ir prieš pagonybę [...]

Lietuvos masonų organizacijos modeliai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje
Referatas Lietuvos masonų organizacijos modeliai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje

Masonų organizacijos pamatinė struktūrinė dalis buvo draugija, kitaip vadinama lože. Be to, kad ložė yra [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Kiekvienas literatūros kūrinys, kaip ir jo autorius yra unikalus. Juk visi rašytojai turi savo stilių [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

Jau nuo Antikos laikų rašytojai buvo laikomi moraliniais tautos autoritetais. Jie tarsi vedliai rodė [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Prancūzų rašytojas Andrė Morua teigė, jog „Moralinės vertybės – ne beprasmiški moralistų išvedžiojimai. Jos todėl [...]

Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais.
Rašinys Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais."

Laikas nestovi vietoje, o kalba irgi nepaliaujamai kinta, nors tai mes dažniausiai nelabai įsisąmoniname. Kalbos [...]

Šiandien kalbama apie jaunystės kultą – visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi. Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę neigiančią senatvę?
Rašinys Šiandien kalbama apie jaunystės kultą – visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi. Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę neigiančią senatvę?

Grožis - tai nepastoviausias reiškinys pasaulyje, jis keičiasi, transformuojasi lemiamas įvairiausių faktorių. Šis veiksnys [...]

LDK bajorų kasdienybė ir visuomeninė padėtis XVI – XVII a.
Kursinis darbas LDK bajorų kasdienybė ir visuomeninė padėtis XVI – XVII a.

Visuomenė nuolat atsigręžia į istoriją ir ne vien iš smalsumo, bet ir tam, kad kažką [...]

XX amžiaus lietuvių literatūra –  tragiškos istorinės patirties liudytoja
Rašinys XX amžiaus lietuvių literatūra – tragiškos istorinės patirties liudytoja

Savo kraštą žmogus pažįsta rašytinių šaltinių pagalba. Juose sutelpa žmogaus patirtis, nuoskaudos ir išgyvenimai. Tai [...]

Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?
Kursinis darbas Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?

Nors Lietuvos Respublikoje 1919—1940 m. buvo įvykdyta labai radikali žemės reforma, likvidavusi dvarininkų žemėvaldą ir [...]

Kokią Lietuvą šiandien pažintų XVIII-XIXa. Žmogus?
Rašinys Kokią Lietuvą šiandien pažintų XVIII-XIXa. Žmogus?

Šiomis dienomis Lietuva yra labai pasikeitusi lyginant su XVIII - XIX amžiumi. Pradedant nuo to [...]

Kokios žmogaus ydos kritikuojamos XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūroje?
Rašinys Kokios žmogaus ydos kritikuojamos XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūroje?

Remiantis Terminų žodynu, yda yra suvokiama kaip bloga ypatybė ar trūkumas. Iš šio apibrėžimo galima [...]

20 amžiaus egzistencinė būsena lietuvių literatūroje (A. Škėma, B. Sruoga ir B. Krivickas)
Rašinys 20 amžiaus egzistencinė būsena lietuvių literatūroje (A. Škėma, B. Sruoga ir B. Krivickas)

Individo egzistencija skelbia, kad individo likimas nėra visuomenės ir istorijos determinuotas, jis galįs laisvai rinktis [...]

XIX amžiaus lietuvių poetinė tradicija Maironio eilėraščiuose
Rašinys XIX amžiaus lietuvių poetinė tradicija Maironio eilėraščiuose

Didysis lietuvių tautos poetas Jonas Mačiulis-Maironis mūsų literatūrai paliko neišsemiamus lyrinės poezijos klodus [...]