Ekonomika ir verslas / Logistika

Saugos reikalavimai gabenant krovinį vežėjo teisės ir pareigos

0 atsiliepimų
Autorius:


Pasaulyje vis labiau pastebimi globalizacijos įtakos padariniai, tokie kaip didėjantis žmonių mobilumas, tehnologijų ir informacijos keitimasis, ekonomikų intergracija, tarpvalstybinis finansinių srautų judėjimas. Šie pokyčiai turi ypatingą reikšmę verslui, jo augimui bei plėtrai. Verslo pasaulyje pastebimas nuolatos didėjantis medžiagų srautų judėjimas. Jis prasideda verslo įmonių aprūpinimo srityje ir baigiasi pagamintos produkcijos paskirstymu ir realizavimu. Šiuos srautus reguliuoja verslo logistika, kuri siekia užtikrinti efektyvų srautų realizavimą bei valdymą. Materialusis srautas turi būti veikiamas tokiu būdu, kad jis būtų kuo greitesnis, efektyvesnis, kuo patikimesnis, aprūpintas reikiama informacija, o išlaidos, susijusios su srautu, būtų kiek galima mažesnės.
Įprastai krovinių gabenimas apibrėžiamas tokiais veiksniais kaip krovinys, atlyginimas, gavėjas, siuntėjas, transporto priemonė. Pagal Lietuvos Respublikos kodeksą krovinių vežimas yra apibrėžiamas kaip: „Krovinių (prekių, iškasenų, atliekų, konteinerių ir kitų daiktų) vežimas yra jų gabenimas už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą transporto priemonėmis“. Apibūdinimas nusako pagrindinius krovinių vežimo veiksnius, tačiau neatsižvelgia į transportavimo kokybę ir saugumą, nenurodo gavėjo ar vežėjo pareigų, teisių, kas rodo, jog nėra pakankamai atsižvelgiama į kitus nemažiau svarbius vežimo veiksnius.
Taip pat, ne visada logistikos mokslas ir su juo susijusios sritys, tokios kaip rinkodara, prekyba, transportas gali garantuoti valdomo materialaus srauto – vežamų krovinių saugumą. Praktinėje verslo įmonių veikloje pastebimi dažni atvejai, kai didelė dalis medžiaginių vertybių įvairiuose materialaus srauto etapuose prarandama dėl netinkamo paruošimo jas gabenti, transporto priemonių parinkimo, sandėliavimo, netinkamos apsaugos ir kitų dalykų. Susidarantys nuostoliai turi neigiamą įtaką verslo įmonės pelningumui.
Krovinių vežimo verslas yra labai dinamiškas, paslaugos organizuojamos ir teikiamos kompleksiškai, operatyviai, gabenant krovinius dalyvauja daug asmenų dažnai pasitaiko įvairių neatitikimų, nepalankių situacijų, galinčių turėti įtakos vežamo materialaus srauto kokybei. Kadangi medžiagų, srautų ir paslaugų srautai vykdomi tarptautiniu lygiu, todėl materialių srautų apsauga taip pat turi būti visuotinio pobūdžio.
Anot (Papijanc 2007), grėsmių sumažinimui arba eliminavimui kiekviena iš vežimo sutarties šalių turi atlikti privalomus krovinių apsaugai skirtus veiksmus, kurių tinkamas vykdymas turėtų užtikrinti krovinių pristatymą be žalos kroviniui atsiradimo. Įprastai vežimo sutartis sudaroma tarp dviejų asmenų siuntėjo ir vežėjo trečiojo asmens (gavėjo) naudai. Kyla klausimas kokios atitinkamai yra vežėjo pareigos ir teisės vežant krovinius, kaip siuntėjo atlikti veiksmai įtakoja vežimo procesą, kam priskiriama atsakomybė žalos atveju.

Darbo tikslas yra išskirti ir išanalizuoti vežėjo esmines pareigas ir teises.
Pasirinkta analizuoti vežėjų teises ir pareigas, vykdant krovinių pervežimus kelių transportu Lietuvoje ir tarptautiniais maršrutais.

Pagal darbo tikslą iškelti šie darbo uždaviniai.....

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4217 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KROVINIŲ SAUGUMO SVARBA IR LEMIANTYS VEIKSNIAI5
 • 2. TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS7
 • 3. VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS8
 • 3.1 Dokumentacija8
 • 3.2 Specinės krovinio sąvybės, žymėjimas ir supakavimas9
 • 3.3 Krovinio pakrovimas ir iškrovimas10
 • 3.4 Vežėjo atsakomybė13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu
Diplominis darbas Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje yra akivaizdūs globalizacijos reiškiniai, kai nacionalinis verslas tampa [...]

Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas
Kursinis darbas Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas

          Temos aktualumas ir naujumas. Kursinio tema aktuali tuo, kad tarptautinių krovinių gabenimas – viena [...]

Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė
Referatas Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė

Įmonė gali pradėti audito veiklą tik tada, kai Auditorių rūmų sprendimu ji įrašoma į [...]

Avalynės krovinio gabenimas automobilių transportu Košice - Šiauliai
Referatas Avalynės krovinio gabenimas automobilių transportu Košice - Šiauliai

Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik [...]

Avalynės krovinio gabenimas
Referatas Avalynės krovinio gabenimas

Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik [...]

Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos
Referatas Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos

Asignavimai - tai tam tikrame biudžete patvirtinta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei [...]

Civilinės pirotechnikos priemonės, naudojimosi saugos reikalavimai
Prezentacija Civilinės pirotechnikos priemonės, naudojimosi saugos reikalavimai

•Civilinės pirotechnikos priemonės – specialiai civiliniams tikslams pagaminti ir teisės aktų nustatyta tvarka pažymėti gaminiai [...]

Krovinių gabenimas oro transportu: organizavimo ypatumai
Kursinis darbas Krovinių gabenimas oro transportu: organizavimo ypatumai

                      Nuo transporto atsiradimo, jo reikšmė nuolatos auga. Transportas palengvina ne tik keliavimo ypatumus, tačiau [...]

Tarptautinių krovinių gabenimas jūriniais konteineriais
Prezentacija Tarptautinių krovinių gabenimas jūriniais konteineriais

Tikslas: Išnagrinėti tarptautinių krovinių gabenimą jūriniais konteineriais. Darbo uždaviniai:  1. Išanalizuoti krovinių gabenimą jūra. 2. Išnagrinėti [...]

„UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas
Kursinis darbas „UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas

Temos aktualumas. Krovinių vežimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės [...]

Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Lietuvos miesto į Danijos miestą parinkimas
Kursinis darbas Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Lietuvos miesto į Danijos miestą parinkimas

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, dar labiau suaktyvėjo mūsų šalies ryšiai ir bendradarbiavimas su kitomis [...]

Generalinių krovinių gabenimo tendencijos
Referatas Generalinių krovinių gabenimo tendencijos

Pagal norodytą turinį darbe yra pateikiamos diagramos, lentelės, statistiniai duomenys nuo 2000 iki 2014. Norodytos [...]

Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Šiaulių į Dordrecht (Olandija) parinkimas
Referatas Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Šiaulių į Dordrecht (Olandija) parinkimas

  Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, dar labiau suaktyvėjo mūsų šalies ryšiai ir bendradarbiavimas su kitomis [...]

Krovinių gabenimo oro transportu analizė
Referatas Krovinių gabenimo oro transportu analizė

Logistika- viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprus [...]

Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu
Referatas Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu

Darbas kompiuteriu daro žalą žmogaus organizmui -  raumenims ir skeletui, širdies ir kraujagyslių sistemai, kvėpavimui [...]