Saugos reikalavimai gabenant krovinį vežėjo teisės ir pareigos

16 psl. / 4217 žod.

Ištrauka

Pasaulyje vis labiau pastebimi globalizacijos įtakos padariniai, tokie kaip didėjantis žmonių mobilumas, tehnologijų ir informacijos keitimasis, ekonomikų intergracija, tarpvalstybinis finansinių srautų judėjimas. Šie pokyčiai turi ypatingą reikšmę verslui, jo augimui bei plėtrai. Verslo pasaulyje pastebimas nuolatos didėjantis medžiagų srautų judėjimas. Jis prasideda verslo įmonių aprūpinimo srityje ir baigiasi pagamintos produkcijos paskirstymu ir realizavimu. Šiuos srautus reguliuoja verslo logistika, kuri siekia užtikrinti efektyvų srautų realizavimą bei valdymą. Materialusis srautas turi būti veikiamas tokiu būdu, kad jis būtų kuo greitesnis, efektyvesnis, kuo patikimesnis, aprūpintas reikiama informacija, o išlaidos, susijusios su srautu, būtų kiek galima mažesnės. Įprastai krovinių gabenimas apibrėžiamas tokiais veiksniais kaip krovinys, atlyginimas, gavėjas, siuntėjas, transporto priemonė. Pagal Lietuvos Respublikos kodeksą krovinių vežimas yra apibrėžiamas kaip: „Krovinių (prekių, iškasenų, atliekų, konteinerių ir kitų daiktų) vežimas yra jų gabenimas už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą transporto priemonėmis“. Apibūdinimas nusako pagrindinius krovinių vežimo veiksnius, tačiau neatsižvelgia į transportavimo kokybę ir saugumą, nenurodo gavėjo ar vežėjo pareigų, teisių, kas rodo, jog nėra pakankamai atsižvelgiama į kitus nemažiau svarbius vežimo veiksnius.Taip pat, ne visada logistikos mokslas ir su juo susijusios sritys, tokios kaip rinkodara, prekyba, transportas gali garantuoti valdomo materialaus srauto – vežamų krovinių saugumą. Praktinėje verslo įmonių veikloje pastebimi dažni atvejai, kai didelė dalis medžiaginių vertybių įvairiuose materialaus srauto etapuose prarandama dėl netinkamo paruošimo jas gabenti, transporto priemonių parinkimo, sandėliavimo, netinkamos apsaugos ir kitų dalykų. Susidarantys nuostoliai turi neigiamą įtaką verslo įmonės pelningumui. Krovinių vežimo verslas yra labai dinamiškas, paslaugos organizuojamos ir teikiamos kompleksiškai, operatyviai, gabenant krovinius dalyvauja daug asmenų dažnai pasitaiko įvairių neatitikimų, nepalankių situacijų, galinčių turėti įtakos vežamo materialaus srauto kokybei. Kadangi medžiagų, srautų ir paslaugų srautai vykdomi tarptautiniu lygiu, todėl materialių srautų apsauga taip pat turi būti visuotinio pobūdžio.Anot (Papijanc 2007), grėsmių sumažinimui arba eliminavimui kiekviena iš vežimo sutarties šalių turi atlikti privalomus krovinių apsaugai skirtus veiksmus, kurių tinkamas vykdymas turėtų užtikrinti krovinių pristatymą be žalos kroviniui atsiradimo. Įprastai vežimo sutartis sudaroma tarp dviejų asmenų siuntėjo ir vežėjo trečiojo asmens (gavėjo) naudai. Kyla klausimas kokios atitinkamai yra vežėjo pareigos ir teisės vežant krovinius, kaip siuntėjo atlikti veiksmai įtakoja vežimo procesą, kam priskiriama atsakomybė žalos atveju.

Darbo tikslas yra išskirti ir išanalizuoti vežėjo esmines pareigas ir teises. Pasirinkta analizuoti vežėjų teises ir pareigas, vykdant krovinių pervežimus kelių transportu Lietuvoje ir tarptautiniais maršrutais.

Pagal darbo tikslą iškelti šie darbo uždaviniai..... 


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KROVINIŲ SAUGUMO SVARBA IR LEMIANTYS VEIKSNIAI5
  • 2. TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS7
  • 3. VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS8
  • 3.1 Dokumentacija8
  • 3.2 Specinės krovinio sąvybės, žymėjimas ir supakavimas9
  • 3.3 Krovinio pakrovimas ir iškrovimas10
  • 3.4 Vežėjo atsakomybė13
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Reziumė

Autorius
mokslo_guzas
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 26, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Pavojingų krovinių vežimo ypatumai

Logistika Referatas jolanta
Temos aktualumas. Krovinių gabenimas - plati verslo sritis, reikalaujanti gero rinkos bei skirtingų krovinių savybių išmanymo. Įmonės darbuotojai užsiimantys šia veikla turi ilgametės...

Krovinių vežimai geležinkelio transportu

Logistika Referatas 2017 m. ribera
Darbas padarytas apie Krovinių vežimą geležinkelio transportu, taip pat apžvelgta geležinkeliai Lietuvoje, importas eksportas krovinių Lietuvoje, Infrastruktūra, Perspektyvos