Imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos politikos analizė Belgijos atveju

13 psl. / 2260 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Belgijoje į darbo rinką integruota labai mažai trečiųjų šalių piliečių, palyginti su kitomis Europos šalimis. Yra akivaizdus skirtumas tarp darbo rinkos integracijos ES ir ne ES piliečiams. Ypač ne ES moterys turi labai mažą užimtumo lygį: vos per 25 proc. dirba, o visoje Europos Sąjungoje ne ES moterų užimtumas vidutiniškai siekia 45 proc. Kuriamos programos,kad paskatintų Europos integracijos modulius, kurie padėtų imigrantui įsitvirtinti naujoje šalyje. Sutelkiamas dėmesys į kalbos mokymą, imigranto dalyvavimą naujos šalies visuomenėje ir kitus integracijos proceso aspektus, tačiau statistiniai duomenys rodo vieną žemiausių trečiųjų šalių imigrantų integracijos lygį Belgijoje.Vienas galimas paaiškinimas tokiems žemiems balams yra tas, kad šie skaičiai sudaro tik tuos trečiųjų šalių piliečius, kurie yra užregistravę darbo sutartis ar yra bedarbiai. Kita priežastis, kodėl tiek daug trečiųjų šalių piliečių, kurie nedirba, gali būti Belgijos patrauklios bedarbio pašalpos. Imigruojančių moterų darbo rinkos situacija yra kelianti susirūpinimą. Tiktai vienas trečdalis dirba, ir nedarbo rodikliai yra aukštesni negu visose kitose šalyse.

Darbo problema: Belgijoje yra vykdoma integracijos politika, kuriamos programos integruoti trečiųjų šalių imigrantus į darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą, tačiau statistiniai duomenys rodo, kad Belgija yra viena iš ES šalių, kurioje trečiųjų šalių gyventojai yra mažiausiai įtraukti į darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą.

Tikslas: Apžvelgti trečiųjų šalių imigrantų integracijos politiką Belgijoje

Metodas: Antrinė duomenų analizė

Uždaviniai:

  1. Pristatyti Belgijos migracijos istoriją ir dabartinę situaciją
  2. Aptarti imigracijos srautus Belgijoje
  3. Atlikti antrinę duomenų analizę
  4. Susisteminti duomenis ir pateikti išvadas

Reziumė

Autorius
forinnta
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 30, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai