Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje

13 psl. / 2212 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Globalizacijos reiškiniai yra aktyviai diskutuojami ne tik mokslininkų, bet ir visuomenės, o globalizacijos terminas tapo madingas ir plačiai vartojamas įvairiose gyvenimo ir mokslo srityse. Ekonomikoje globalizacija nusako pokyčius pasaulio ir regionų ekonomikoje, kylančius dėl laisvo (finansinio, žmogiškojo ir kitokio) kapitalo judėjimo, intensyvios tarptautinės prekybos, kultūrinių ir kitokių mainų. Globalizacija vienoms Lietuvos įmonėms atveria didžiules pasirinkimo galimybes, kitoms – apriboja jas, sukuria naujus pavojus. Pati valstybė tampa „nauja“ institucija, palaipsniui keičiasi dauguma jos tradicinių funkcijų ir priemonių ekonomikai valdyti ar vidaus politikai formuoti.

Darbo tikslas – ištirti globalizacijos procesą ir jos įtaką verslo plėtrai Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 • apibūdinti globalizaciją, pateikiant keletą teigiamų savybių bei trumpai išanalizuojant globalizacijos elementus;
 • įvertinti globalizacijos įtaką Lietuvos ekonomikai ir verslo plėtrai.

Turinys

 • ĮVADAS………………………………………………………………………….……3
 • 1. GLOBALIZACIJA4
 • 1.1. Globalizacijos samprata ir kilmė4
 • 1.2. Teigiamos globalizacijos savybės4
 • 1.3 Pagrindiniai globalizacijos elementai5
 • 2. GLOBALIZACIJOS ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKAI8
 • 2.1. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir globalizacija8
 • 2.2 Lietuvos ekonomikos raida globalizacijos kontekste9
 • 3. GLOBALIZACIJOS PROCESO ĮTAKA VERSLO PLĖTRAI LIETUVOJE10
 • 3.1 Lietuvos verslo įmonės ir globalizacijos procesai10
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
sakalelis
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 3, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

ES įtaka Lietuvos transporto sistemai

Ekonomika Referatas 2011 m. morena
Pasaulinės ekonomikos plėtra ir geografinė padėtis lėmė Lietuvai Baltijos jūros regione užimti tranzito valstybės padėtį tarp Vakarų ir Rytų, Šiaurės ir Pietų. Lietuvos...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...