Branduolinės energetikos ateitis: brideriai (breeder reactor), greitintuvo valdomi reaktoriai (accelerator-driven system), kompaktiniai branduoliniai reaktoriai (mini-nuclear reactors)

8 psl. / 1870 žod.

Ištrauka

Branduolinė energija kasdieniniame gyvenime jau yra naudojama daugiau nei penkiasdešimt metų, tačiau ji vis dar nėra laikoma saugia dėl įvairių nutikusių katastrofų, iš kurių blogiausia turbūt buvo Černobilio atominės elektrinės avarija Ukrainoje. Nepaisant susirūpinimo, dėl atominių elektrinių saugumo, žmonėms reikia vis daugiau ir daugiau elektros energijos ir tą poreikį reikia patenkinti. Žinoma turime labai atsižvengti į saugumą ir tam yra sudaryta daugybė protokolų ir taisyklių dėl branduolinių prietaisų valdymo, priežiūros, branduolinių medžiagų laikymo ir panašiai. Šiandien pakalbėsiu atsižvelgdama į porą iš šių aspektų, kurie yra labai svarbūs, kai kalbame apie branduolinės energetikos ilgalaikį gyvavimą - ateitį. Visų pirma, tai kaip elgtis su radioaktyviomis atliekomis ir antra, kaip užtikrinti, kad liktų pakankamai kuro atsargų.

Kai reaktorius yra iš naujo pripildomas degalų arba, ypač, kai jis yra uždaromas, lieka daugybė radioaktyvių atliekų, kurios turi būti saugiai pašalinamos ir saugomos, iki kol jų aktyvumas sumažėja iki saugaus lygio. Didžiąją dalį šių atliekų sudaro medžiagos, kurių vidutinė pusėjimo trukmė yra kelios dešimtys metų. Norint, kad šių medžiagų aktyvumas sumažėtų iki saugaus lygio, jas reikia saugoti kelis šimtus metų. Vis dėlto, yra atliekose yra ir tokių elementų, kurie turi būti saugomi šimtus tūkstančių metų, kad jų aktyvumas pakankamai sumažėtų. Svarbiausi iš tokių branduolių nėra susidarę skilimų metu, tai sunkesni už uraną branduoliai, kurie susidarė dėl sėkmingo neutronų pagavimo, po kurio nesekė skilimas. Tokių branduolių pavyzdžiai: Pu(293), Pu(242), Am(243). Tačiau, jei šie branduoliai ir toliau liktų reaktoriuje, jie pagautų dar neutronų, galų gale skiltų ir skilimo produktai turėtų daug trumpesnius pusėjimo laikus. Toks yra vienas iš pagrindinių greitintuvo valdomos sistemos arba kitaip hibridinio generatoriaus tikslų. Ši sistema yra specialiai padaryta taip, kad suteiktų papildomos energijos, reikalingos sunaudoti didžiąjai daliai ilgos gyvavimo trukmės radioaktyvoms atliekoms.


Reziumė

Autorius
monika.bijeikyte
Tipas
Referatas
Dalykas
Fizika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 5, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Vėjo energetika

Fizika Referatas veneer
Išvados Iš vėjo pagaminta energija: • leidžia sumažinti oro taršą ir klimato kaitos padarinius; • kuria naujas darbo vietas, skatina regioninę plėtrą, augimą...

Branduolinės energetikos esmė

Fizika Prezentacija briga
Branduolinė energija – tam tikra branduolinė technologija, kuri naudoja kontroliuojamą branduolių dalijimąsi išlaisvinti energijai, naudojamai varomajai jėgai, šildymui ir elektros generavimui.

Branduolinės fizikos konspektas

Fizika Konspektas 2016 m. muse2
28 temos. Tomsono, Rezerfordo ir Boro atomo modeliai. De Broilio bangos. Neapibrėžtumo sąryšis. Vandeniliškojo atomo energijos lygmenys. Elektronų konfigūracija ir periodinė elementų lentelė. ...

Branduolinio reaktoriaus veikimas

Fizika Prezentacija bravoras
Branduolinis reaktorius – tai įrenginys, kuriame vyksta kontroliuojama grandininė branduolių dalijimosi reakcija, kurios tikslas yra gauti branduolių dalijimosi energiją, radioaktyviuosius izotopus arba dirbtinius...

Branduoliniai ginklai

Fizika Prezentacija 2015 m. vaitai
Tai pristatymas apie branduolinius ginklus, fizikos paskaitai. Aptariama nuo šių ginklų naudojimo pradžios iki šaltojo karo pasekmių.