Tikslieji ir gamtos mokslai / Fizika

Branduolinės energetikos ateitis: brideriai (breeder reactor), greitintuvo valdomi reaktoriai (accelerator-driven system), kompaktiniai branduoliniai reaktoriai (mini-nuclear reactors)

0 atsiliepimų
Autorius:

Branduolinė energija kasdieniniame gyvenime jau yra naudojama daugiau nei penkiasdešimt metų, tačiau ji vis dar nėra laikoma saugia dėl įvairių nutikusių katastrofų, iš kurių blogiausia turbūt buvo Černobilio atominės elektrinės avarija Ukrainoje. Nepaisant susirūpinimo, dėl atominių elektrinių saugumo, žmonėms reikia vis daugiau ir daugiau elektros energijos ir tą poreikį reikia patenkinti. Žinoma turime labai atsižvengti į saugumą ir tam yra sudaryta daugybė protokolų ir taisyklių dėl branduolinių prietaisų valdymo, priežiūros, branduolinių medžiagų laikymo ir panašiai. Šiandien pakalbėsiu atsižvelgdama į porą iš šių aspektų, kurie yra labai svarbūs, kai kalbame apie branduolinės energetikos ilgalaikį gyvavimą - ateitį. Visų pirma, tai kaip elgtis su radioaktyviomis atliekomis ir antra, kaip užtikrinti, kad liktų pakankamai kuro atsargų.

Kai reaktorius yra iš naujo pripildomas degalų arba, ypač, kai jis yra uždaromas, lieka daugybė radioaktyvių atliekų, kurios turi būti saugiai pašalinamos ir saugomos, iki kol jų aktyvumas sumažėja iki saugaus lygio. Didžiąją dalį šių atliekų sudaro medžiagos, kurių vidutinė pusėjimo trukmė yra kelios dešimtys metų. Norint, kad šių medžiagų aktyvumas sumažėtų iki saugaus lygio, jas reikia saugoti kelis šimtus metų. Vis dėlto, yra atliekose yra ir tokių elementų, kurie turi būti saugomi šimtus tūkstančių metų, kad jų aktyvumas pakankamai sumažėtų. Svarbiausi iš tokių branduolių nėra susidarę skilimų metu, tai sunkesni už uraną branduoliai, kurie susidarė dėl sėkmingo neutronų pagavimo, po kurio nesekė skilimas. Tokių branduolių pavyzdžiai: Pu(293), Pu(242), Am(243). Tačiau, jei šie branduoliai ir toliau liktų reaktoriuje, jie pagautų dar neutronų, galų gale skiltų ir skilimo produktai turėtų daug trumpesnius pusėjimo laikus. Toks yra vienas iš pagrindinių greitintuvo valdomos sistemos arba kitaip hibridinio generatoriaus tikslų. Ši sistema yra specialiai padaryta taip, kad suteiktų papildomos energijos, reikalingos sunaudoti didžiąjai daliai ilgos gyvavimo trukmės radioaktyvoms atliekoms.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1870 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti