Socialiniai mokslai / Sociologija

Demografijos nuosmukis Lietuvoje XX a.pab – XXI pr.

0 atsiliepimų
Autorius:

Po Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvoje prasidėjus socialinėms ekonominėms transformacijoms, iš esmės keitėsi ir demografiniai procesai. Gimstamumas nukrito gerokai žemiau ribos, užtikrinančios kartų kaitą, pradėjo kisti šeimos modelis, išaugo migracija. Visi šie reiškiniai įtakoja Lietuvos gyventojų mažėjimą, kuris tęsiasi nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio.

Statistikos departamento Prie LR Vyriausybės duomenimis, iki 2030 metų Lietuvoje gyventojų gali sumažėti net 10 procentų.[1] Šios prognozės verčia sunerimti - netolimoje ateityje lietuviai bus priversti spręsti labai rimtą bėdą. Pensininkai jau dabar tampa našta dirbantiesiems, nes darbingo amžiaus gyventojų skaičius ir toliau mažėja. Prieš 20 metų gimę lietuviai šią problemą pajus greičiausiai. Pastarąjai kartai pasenus, juos išlaikys po 1990-ujų metų gimę Lietuvos žmonės, kurių bus kelis kartus mažiau, nei pensininkų.

Darbo objektas demografinis nuosmukis Lietuvoje. Darbe iškeltas tikslas – išanalizuoti negatyvius demografinius pokyčius Lietuvoje XX a. pabaigoje XXI a. pradžioje. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. aptarti XX a. pabaigos XXI a. pradžios demografinio nuosmukio požymius Lietuvoje;
 2. remiantis statistiniais duomenimis išanalizuoti pagrindinius XX a. pabaigos XXI a. pradžios neigiamus demografinius reiškinius Lietuvoje;
 3. aprašyti prioritetines gyventojų politikos kryptis demografiniam nuosmukiui mažinti.

Rašant darbą, pasinaudota 9 informacijos šaltiniais. Tai A. Sipavičienės (2006, 2007), V. Stankūninės, D. Jasilionio, S. Mikulionienės (2007) ir kt. autorių knygos. Daugiausia statistinių duomenų paimta iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės Demografijos metraščių (2004, 2007) ir svetainės duomenų bazės.

[1] Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės svetainė. http://www.stat.gov.lt.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3859 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………… …….… …………3
 • 1. LIETUVOS DEMOGRAFINIO NUOSMUKIO POŽYMIAI…………………… ……………4
 • 2. PAGRINDINIŲ LIETUVOS DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS INDIKATORIŲ STATISTINĖ ANALIZĖ……….…………………………………………………………………………………5
 • 2.1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas……………………………………………….……………5
 • 2.2. Gimstamumas ir šeima……………………………………………………………………7
 • 2.3. Gyventojų mirtingumo ir visuomenės sveikatos iššūkiai…………………………………9
 • 2.4. Auganti migracija………………………………………………………………………….10
 • 2.5. Gyventojų senėjimas………………………………………………………………………13
 • 3. PRIORITETINĖS GYVENTOJŲ POLITIKOS KRYPTYS……………………………………15
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………….19
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI……………………………………………………………………20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje
Referatas Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje

Lietuvos demografinės politikos esminės užduotys yra padėti jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms, žmonėms su negalia, pagyvenusiems [...]

Pabėgėliai Lietuvoje – socialinės įtampos visuomenėje šaltinis
Rašinys Pabėgėliai Lietuvoje – socialinės įtampos visuomenėje šaltinis

Nesvarbu, kurioje Europos šalyje gyventume, pastaruoju metu jas visas, įskaitant Lietuvą, vienija viena opi problema-pabėgėliai [...]

Komiso sutartis: samprata, sutarties šalys, turinys ir forma, komiso sutarties pabaiga
Referatas Komiso sutartis: samprata, sutarties šalys, turinys ir forma, komiso sutarties pabaiga

Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau žmonių stengiasi atlikti darbus ne patys, bet juos pavesdami kitiems. Šiuo [...]

Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę
Rašinys Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę

1918 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę šalis perėjo į naują gyvenimo būvį. Paskelbtą nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti [...]

Kaip realizmo teorija aiškina Šaltojo karo pabaigą?
Prezentacija Kaip realizmo teorija aiškina Šaltojo karo pabaigą?

Realizmas (politinis) – tarptautinės politikos esmės aiškinimo nuostata, pagal kurią svarbiausi tarptautinės politikos veikėjai yra [...]

Politinė emigracija ar pabėgimai iš TSL Lietuvos
Diplominis darbas Politinė emigracija ar pabėgimai iš TSL Lietuvos

Po Antrojo Pasaulinio karo sovietinėje Lietuvoje vykusios represijos vertė jungtis su tuo negalinčius susitaikyti žmones [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. SSRS raida šaltojo karo metais
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. SSRS raida šaltojo karo metais

SSRS raidos 1945-1953mm.bruožai: pramonė ir žemės ūkis Stalininė vidaus politika Kultūros ir mokslo padėtis SSRS “atšilimo” 1953-1964m. SSRS “stagnacijos ir [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Dekolonizacija ir trečiasis pasaulis
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Dekolonizacija ir trečiasis pasaulis

Trumpa pasaulio dalybų istorija Kolonijinė sistema tarpukaryje Kolonijinės sistemos suirimo po Antrojo pasaulinio karo priežastys Svarbiausi kolonijinės [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Antroji Lietuvos sovietizacija
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Antroji Lietuvos sovietizacija

Lietuvos reokupacija ir jos aplinkybės Teroras- sovietinio režimo įtvirtinimo priemonė Sovietinio Lietuvos valdymo sistema Ekonominiai socialiniai pertvarkymai Kultūrinio [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje

Neginkluoto pasipriešinio formavimosi aplinkybės Neginkuoto pasipriešinimo formos Tikinčiųjų teisių gynimo sąjūdis Disidentinis sąjūdis ir jo formos [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje

Ginkluoto pasipriešinimo aplinkybės, priežastys ir tikslai Partizanininio pasipriešinimo slopintojai Pasipriešinimo etapai ir jų charakteristika Partizaninio pasipriešinimo struktūra, vadovybė LLKS [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Lietuva “atšilimo” ir stagnacijos metais
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Lietuva “atšilimo” ir stagnacijos metais

Politinio gyvenimo permainos “atšilimo” laikotarpyje Ūkinio gyvenimo raidos prieštaringumai:pramonė, žemės ūkis Kultūrinio gyvenimo modernėjimas ir jo kontrolė Valdymo [...]