Savivaldybių obligacijos

19 psl. / 3859 žod.

Ištrauka

Pagrindinis instrumentas skolos kapitalo rinkoje yra obligacijos (angl. Bonds). Didžiausią obligacijų kiekį, lyginant jų nominalią vertę, iš tiesų išleidžia pačių įvairiausių valstybių vyriausybės, federacinių valstybių subjektai – valstijos JAV, federacinės žemės Vokietijoje ar autonominiai vienetai Rusijoje bei vietos savivaldos institucijos (savivaldybės, komunos, miestai ir pan.) arba tam tikros valstybinės (savivaldybių) organizacijos, už kurių prievoles vienaip ar kitaip šlaiduoja pati valstybė (savivaldybė).

Valdymo funkcijų finansavimo poreikiai paskatino Vakarų šalių savivaldybes naudoti įvairius finansavimo instrumentus, tarp kurių ir kreditinių lėšų pritraukimą išleidžiant vietos savivaldos organų obligacijas. Atitinkami vietinės savivaldos vadybiniai sprendimai gali sudaryti prielaidas savivaldybei dalyvauti kapitalo rinkose, kaip skolos vertybinių popierių emitentui lygiomis su valstybe, taip sumažinant skolinimosi kaštus, spartinant savivaldybės ekonominį augimą, savarankiškumą.

Tačiau savivaldybiųobligacijųišleidimo vadybiniųprocedūrųneapibrėžtumas, neadekvati įstatyminėbazė, siauros savivaldybiųekonomistųžinios apie šįfinansinįinstrumentąbei jo panaudojimo galimybes neleidžia Lietuvos savivaldybėms naudotis kreditiniųlėšųpirkimu emituojant savivaldybiųobligacijas. Todėl galima teigti, kad savivaldybių obligacijų, kaip naujai taikytino finansinioinstrumento panaudojimo, galimybių studija ir jų išleidimo planavimas bei organizavimas, otaip pat vadybinių procedūrų nustatymas yra aktuali teorinė ir praktinė problema.

Darbo tikslas – pateikti gilesnį supratimą apie dalį skolos vertybinių popierių rinkos, o būtent apie vyriausybių ir savivaldybių obligacijas. Siekiant nurodyto tikslo reikėjo išspręsti tokius uždavinius:

  1. apibūdinti savivaldybių obligacijų, kaip alternatyvaus skolinimosi instrumento, sampratą;
  2. apžvelgti savivaldybių obligacijų rūšis bei jų klasifikaciją;
  3. išanalizuoti savivaldybių obligacijų išleidimo organizavimo principus;
  4. aprašyti ir įvertinti „amerikietiškojo ir „skandinaviškojo“ savivaldybių obligacijų išleidimo modelius.

Rašant darbą pasinaudota 7 informaciniais šaltiniais. Daugiausia remtasi G. Žigienės (2004) Atviros Lietuvos fondo remiamu projektu „Municipalinių obligacijų išleidimo Lietuvoje modelio kūrimas“.

Darbas sudarytas iš 19 puslapių, 2 lentelių ir 2 paveikslų.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1.SAVIVALDYBIŲ OBLIGACIJŲ, KAIP ALTERNATYVAUS SKOLINIMOSI INSTRUMENTO, SAMPRATA4
  • 2. SAVIVALDYBIŲ OBLIGACIJŲ RŪŠYS6
  • 3. SAVIVALDYBIŲ OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI12
  • IŠVADOS19
  • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Obligacijos

Finansai Referatas lukask
Pasaulyje egzistuoja du vertybinių popierių tipai: obligacijos ir paprastosios akcijos. Obligacijos tai ilgalaikis obligaciją išleidusios į apyvartą akcinės bendrovės arba vyriausybės įsipareigojimas periodiškai...

Obligacijų rūšys ir jų rodiklių analizė

Finansai Kursinis darbas donatas
Pastaruoju metu iš įvairių finansininkų, analitikų bankininkų nuolat girdime raginimą taupyti. Investuoti ar taupyti – vienas iš pagrindinių klausimų, kuris kyla greičiausiai kiekvienam...

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių įplaukų rinka) - finansų rinka, kurios dalyviai...

Obligacijų kaina, vertė ir pelningumas

Finansai Referatas brigita99
Straipsnyje yra analizuojama kas yra obligacijų vertė, kaina ir pelningumas. Ištiriama kuo tarpusavyje šie veiksniai yra susiję, kaip ir dėl kokių priežasčių vyksta...

Obligacijų rūšys, vertė, pelningumas ir rizika

Finansai Kursinis darbas 2011 m. guoba
Obligacijos – tai vertybiniai popieriai, pagal kuriuos jų emitentas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima isipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti...