Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema

12 psl. / 1960 žod.

Ištrauka

Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų interesais tvarkyti ir valdyti žymią viešųjų reikalų dalį. Šią teisę įgyvendina tarybos arba susirinkimai, kuriuos sudaro slaptu, lygiu, tiesioginiu ir visuotiniu balsavimu laisvai išrinkti nariai ir kurie gali turėti jiems pavaldžius vykdomuosius organus. Šios institucijos sukuriamos ne prieš piliečių susirinkimus, referendumus ar bet kokią kitą tiesioginę piliečių dalyvavimo formą, kur tai leidžiama įstatymu. Vietos savivalda, tai savivaldybės bendruomenės ir jos išrinktų atstovų bei jų suformuotų ir kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų teisė ir galia savarankiškai tvarkyti ir valdyti bendruomenės viešuosius reikalus. Šią teisę ir galią įgyvendina tiesioginiuose, slaptuose ir visuotiniuose rinkimuose išrinkta savivaldybės taryba - savarankiškas ir visoje teritorijoje vienintelis bendruomenės plėtros strategiją numatantis, jos įgyvendinimui skiriamas lėšas valdantis ir įgyvendinimą visais aspektais kontroliuojantis bendruomenės valdžios organas.
Kiekvienoj šaly egzistuoja tam tikra vietos savivaldos sistema. Ji skiriasi savo struktūra, savo rinkimų sistema, savo veikla ir t.t. Nors tarp jų yra ir daug bendra. Yra stengiamasi patenkinti gyventojų interesus, spręsti visiems aktualias problemas ir t.t.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Vietos savivaldos samprata………………………………………………… …4
 • 2. Bendra Švedijos valdžios, vietos savivaldos apžvalga5
 • 3. Švedijos savivaldybė………………………………………………………… …8
 • 3.1. Švedijos savivaldybės struktūra………………………………………… …8
 • 3.2. Rinkimų apygardos9
 • 3.3. Rinkimai į savivaldybę Švedijoje9
 • 3.4. Švedijos savivaldybės struktūra pagal atliekamas funkcijas9
 • 3.5. Savivaldybių biudžetas10
 • Išvados11
 • Naudota literatūra………………………………………………………………….12

Reziumė

Autorius
bizuterija2012
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 14, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Politinė sistema Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas elderx
Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai...

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Politologija Praktikos ataskaita 2013 m. withoutnick
Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama keturias savaites: darbo dienomis nuo 2013 metų...

Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais

Politologija Prezentacija evitkus
Komunistų valdžios įsitvirtinimas Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse Stalininio socializmo statybos Europos “liaudies demokratijos” šalyse bruožai ir ypatybės “Atšilimo” politikos atgarsiai Europos “liaudies...