Australijos ir Šveicarijos archyvų teisinio reglamentavimo palyginimas

11 psl. / 1935 žod.

Ištrauka

Kiekvieno archyvo, kaip ir kiekvienos institucijos veiklą turi reglamentuoti teisės aktai, kuriuose turi būti aiškiai apibrėžtos institucijų funkcijos, uždaviniai, bei kiti nuostatai, kad valstybės politika būtų vykdoma tinkamai.

Kiekviena šalis turi savus archyvų įstatymus. Dažniausiai jie yra pagrįsti tais pačiais principais – suteikti prieigą prie dokumentų visuomenei, tinkamai saugoti dokumentus, perduoti juos ateities kartoms bei vykdyti visas kitas valdančiųjų organų pavestas užduotis. Nors valstybės yra tos pačios politinės santvarkos, skirtumų įstatymuose rasti galima.Darbo tikslas – išanalizuoti kiekvienos valstybės – Šveicarijos ir Australijos archyvų sritį, bei jų priimtus teisės aktus, reglamentuojančių šalių archyvų veiklą. Nustatyti į ką labiausiai kreipiamas dėmesys abejų šalių minėtuose teisės aktuose. Ir galiausiai juos palyginti, išskiriant panašumus ir skirtumus.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Nacionalinių Australijos archyvų teisinis reglamentavimas4
  • 1.1. Nacionaliniai Australijos archyvai4
  • 1.2. 1983 m. Archyvų įstatymas4
  • 2. Šveicarijos Federacinių archyvų teisinis reglamentavimas6
  • 2.1. Šveicarijos Federaciniai archyvai6
  • 2.2. Šveicarijos Archyvų federacinis aktas7
  • 3. Australijos ir Šveicarijos archyvų teisinio reglamentavimo palyginimas8
  • IŠVADOS10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
odijum
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 14, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Teisė Referatas 2004 m. moksliuke
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo...