Reklamos agentūros „Impresión“ tobulinimo ir valdymo modelis

13 psl. / 2963 žod.

Ištrauka

Darbui atlikti pasirinkau UAB “ iMpresión ”. UAB “ iMpresión " yra universali agentūra, teikianti įvairias reklamos paslaugas. Agentūra atlieka įvairias funkcijas. Tokias kaip: logotipo, šūkio kūrimas, prekės ženklo įvedimas į rinką, pardavimo skatinimo akcijos.
Agentūra turi ne tik sėkmingai vykdyti šias funkcijas, bet ir sėkmingai plėtoti savo personalui įmonės vizija, misiją, tikslus, vertybes ir kitus organizacijos veiklos principus. Taigi, UAB “iMpresión ” negalėtų vykdyti savo, kaip reklamos agentūros funkcijų, tikslų, neturėdama tinkamo personalo ir jo valdymo. Reklamos įmonės yra gana „jautrios“ organizacijos, kurioms tinkamo personalo valdymo klausimas yra itin svarbus. Galima teigti, jog reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms vienas iš verslo sėkmę sąlygojančių veiksnių yra sėkmingas ir tinkamas darbuotojų pasirinkimas.
Žmogiškųjų išteklių padaliniai, organizacijose dažniausiai atlieka patariamąją funkciją, kuria siekiama, kad personalo vadovai teiktų patarimus linijiniams vadovams. Visumoje, žmogiškųjų išteklių valdymas yra niekados nenutrūkstantis procesas, kurio pagrindinis tikslas yra aprūpinti organizaciją reikiamais darbuotojais reikiamomis pareigoms ir tinkamu laiku.
Šiame darbe pateikiama bendra informacija apie įmonę, jos viziją, misiją, bei strateginius tikslus. Išorinė ir vidinė aplinkos analizė, o taipogi atlikta UAB „iMpresión“ SWOT analizė kartu su problemos identifikavimu.


Turinys

  • 1. Įvadas
  • 2. Apie organizaciją
  • 3. Išorinės ir vidinės aplinka
  • 4. UAB „iMpresion“ vidinis profilis
  • 5. Organizacijos stiprybės ir silpnybės
  • 6. Agentūroje taikomas valdymo modelis
  • 7. Išvados

Reziumė

Autorius
studente
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 18, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas magnolija
Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio...

Inovacijos Lietuvos modelių agentūrose

Vadyba Referatas rasa13
Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities inovacijų plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos procesą,...

Kelionių agentūros "X" personalo valdymas

Vadyba Kursinis darbas 2018 m. simonyti4
Temos aktualumas. Atsiradus tarpvalstybinei prekybai prasidėjo ekonominės globalizacijos reiškinys, kuris per pastaruosius 20-30 metų dar labiau suintensyvėjo. Šis, ne vien tik ekonomiką veikiantis,...

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.