Asmeniniai pasakojimai apie diskriminaciją kaip folkloro žanras

14 psl. / 3807 žod.

Ištrauka

Tarptautinių žodžių žodynas diskriminaciją aiškina kaip teisių sumažinimą arba atėmimą asmeniui ar asmenų kategorijai dėl rasinių požymių, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, tautinės ar socialinės priklausomybės, turtinės padėties, gimimo vietos ir kt. Diskriminacija gali būti skirstoma į tiesioginę ir netiesioginę. Tiesioginė diskriminacija pasireiškia tada, kai dėl rasinės ar tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos su vienu žmogumi elgiamasi ne taip palankiai kaip su kitu tokioje pačioje situacijoje. Netiesioginė diskriminacija būna tada, kai neutrali iš pažiūros sąlyga, kriterijus ar praktinė veikla stato žmones į nepalankią padėtį dėl rasinės ar tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos, išskyrus tuos atvejus, kai tokią praktiką pateisina įstatymu pagrįsti tikslai.
Nors šie apibūdinimai labiau kalba apie darbo aplinką, gyvendami šiandieniniame daugiakultūriame pasaulyje, žmonės su diskriminacija susiduria kasdien ir įvairiomis aplinkybėmis. Pasirinkau šią temą, nes tai yra labai aktualus klausimas sociokultūrinėje aplinkoje, kurioje gyvename. Nuolat siekiama aktualinti problemas, kylančias dėl žmonių netolerancijos, vykdomi įvairūs projektai. Taigi pačių žmonių kasdieniniai pokalbiai ir mintys apie tai gali atskleisti dar neatrastas šios problemos puses. Šiame darbe žmonių asmeniniai pasakojimai apie diskriminaciją analizuojami kaip folkloro žanras, tad siekiu apžvelgti ne tik pačių pasakojimų aktualumą, bet ir jų variacijas, pasakojimų kokybę, funkcijas ir kt.
Tyrimo tikslas: Suprasti kaip pasakojimai apie diskriminaciją padeda žmonėms įsisąmoninti netolerancijos problemą.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, kalbančią apie asmeninius pasakojimus kaip folkloro žanrą.
2. Surinkti tiriamąją medžiagą (žmonių pasakojimai apie diskriminaciją).
3. Išanalizuoti kaip konkrečioje sociokultūrinėje aplinkoje gyvenantys žmonės suvokia diskriminaciją ir kaip apie ją kalbą.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dalyvaujantis stebėjimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ASMENINIS PASAKOJIMAS KAIP FOLKLORO ŽANRAS4
 • 2. TYRIMO EIGA8
 • Tyrimo duomenys8
 • 3. ISTORIJOS APIE DISKRIMINACIJĄ KAIP FOLKLORO PASAKOJIMAI9
 • Kontekstas9
 • Istorija10
 • Struktūra10
 • Funkcija11
 • Atlikimo kokybė12
 • Reikšmė12
 • IŠVADOS13
 • Literatūros sąrašas14

Reziumė

Autorius
gurmane
Tipas
Referatas
Dalykas
Etninė kultūra
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Kaip kalba charakterizuoja žmogų?

Etninė kultūra Referatas 2011 m. tiesasakau
Analizuojama žmogaus šnekamoji kalba. Dialogas iš R. Zemkausko laidos "Pasivaikščiojimai". Kalbinamas V. Šapranauskas.

Folkloras

Etninė kultūra Prezentacija melanija1
Folkloras - tautos žodinės tradicijos visuma. Tai yra liaudies dainos,raudos,pasakos,sakmės,legendos,padavimai,mitai,mįslės,patarlės,priežodžiai,žaidimai,burtai ir kerėjimo formulės, oracijos. Kartais  įskaitoma papročiai, apranga, buities reikmenų, liaudies dailė, muzikos instrumentai. ...