Humanitariniai mokslai / Etninė kultūra

Asmeniniai pasakojimai apie diskriminaciją kaip folkloro žanras

0 atsiliepimų
Autorius:
Tarptautinių žodžių žodynas diskriminaciją aiškina kaip teisių sumažinimą arba atėmimą asmeniui ar asmenų kategorijai dėl rasinių požymių, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, tautinės ar socialinės priklausomybės, turtinės padėties, gimimo vietos ir kt. Diskriminacija gali būti skirstoma į tiesioginę ir netiesioginę. Tiesioginė diskriminacija pasireiškia tada, kai dėl rasinės ar tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos su vienu žmogumi elgiamasi ne taip palankiai kaip su kitu tokioje pačioje situacijoje. Netiesioginė diskriminacija būna tada, kai neutrali iš pažiūros sąlyga, kriterijus ar praktinė veikla stato žmones į nepalankią padėtį dėl rasinės ar tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos, išskyrus tuos atvejus, kai tokią praktiką pateisina įstatymu pagrįsti tikslai.
Nors šie apibūdinimai labiau kalba apie darbo aplinką, gyvendami šiandieniniame daugiakultūriame pasaulyje, žmonės su diskriminacija susiduria kasdien ir įvairiomis aplinkybėmis. Pasirinkau šią temą, nes tai yra labai aktualus klausimas sociokultūrinėje aplinkoje, kurioje gyvename. Nuolat siekiama aktualinti problemas, kylančias dėl žmonių netolerancijos, vykdomi įvairūs projektai. Taigi pačių žmonių kasdieniniai pokalbiai ir mintys apie tai gali atskleisti dar neatrastas šios problemos puses. Šiame darbe žmonių asmeniniai pasakojimai apie diskriminaciją analizuojami kaip folkloro žanras, tad siekiu apžvelgti ne tik pačių pasakojimų aktualumą, bet ir jų variacijas, pasakojimų kokybę, funkcijas ir kt.
Tyrimo tikslas: Suprasti kaip pasakojimai apie diskriminaciją padeda žmonėms įsisąmoninti netolerancijos problemą.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, kalbančią apie asmeninius pasakojimus kaip folkloro žanrą.
2. Surinkti tiriamąją medžiagą (žmonių pasakojimai apie diskriminaciją).
3. Išanalizuoti kaip konkrečioje sociokultūrinėje aplinkoje gyvenantys žmonės suvokia diskriminaciją ir kaip apie ją kalbą.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dalyvaujantis stebėjimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3807 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ASMENINIS PASAKOJIMAS KAIP FOLKLORO ŽANRAS4
 • 2. TYRIMO EIGA8
 • Tyrimo duomenys8
 • 3. ISTORIJOS APIE DISKRIMINACIJĄ KAIP FOLKLORO PASAKOJIMAI9
 • Kontekstas9
 • Istorija10
 • Struktūra10
 • Funkcija11
 • Atlikimo kokybė12
 • Reikšmė12
 • IŠVADOS13
 • Literatūros sąrašas14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pasakojimas apie keliavimą – tai visų pirma pasakojimas apie jausmus ,, vidinę tikrovę’’. Kaip vaizduojama vidinė tikrovė skirtingų epochų kelionių literatūroje
Rašinys Pasakojimas apie keliavimą – tai visų pirma pasakojimas apie jausmus ,, vidinę tikrovę’’. Kaip vaizduojama vidinė tikrovė skirtingų epochų kelionių literatūroje

Visais laikais žmonės troško keliauti. H. Melville ,, Žmogaus gyvenimas – tai kelionė jūra į [...]

Kaip apie gėrio ir blogio kovą kalbama šiuolaikinėje kultūroje
Rašinys Kaip apie gėrio ir blogio kovą kalbama šiuolaikinėje kultūroje

Gėris ir blogis“ šiuolaikinėje kultūroje dažnas reiškinys,tai įrodo daug literatūrinių kūrinių,filmų kaip pavyzdžiui Paulo Coelho [...]

Sakoma, kad memuarai – tai neprilygstama priemonė pasakoti apie kitus žmones ir perteikti istoriją. Pasirinkite memuarų ir paanalizuokite, kaip juose atsiskleidžia epocha
Rašinys Sakoma, kad memuarai – tai neprilygstama priemonė pasakoti apie kitus žmones ir perteikti istoriją. Pasirinkite memuarų ir paanalizuokite, kaip juose atsiskleidžia epocha

Memuarai - tai žmonių atsiminimai, prisiminimai. Yra sakoma, jog memuarai yra neprilygstama priemonė pasakoti apie [...]

Šiandien kalbama apie jaunystės kultą – visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi. Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę neigiančią senatvę?
Rašinys Šiandien kalbama apie jaunystės kultą – visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi. Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę neigiančią senatvę?

Grožis - tai nepastoviausias reiškinys pasaulyje, jis keičiasi, transformuojasi lemiamas įvairiausių faktorių. Šis veiksnys [...]

Įdomiausias pasakojamosios tautosakos žanras – pasaka
Rašinys Įdomiausias pasakojamosios tautosakos žanras – pasaka

Pasakojamoji tautosaka, tai kiekvienai savitai kultūrai turinčiai savitų tradicijų svarbi kultūrinė dalis. Pasakojamosios tautosakos kūriniai [...]

Kaip istorinis pasakojimas susieja mane su tautos praeitimi
Rašinys Kaip istorinis pasakojimas susieja mane su tautos praeitimi

Gyvendami XXI amžiuje kasdien vis labiau domimės savo tautos praeitimi ir siekiame ją pažinti. Šiam [...]

Literatūra - tai visų pirma pasakojimas apie jausmus, „vidinę tikrovę“. Kokia „vidinė tikrovė“ vaizduojama skirtingų epochų literatūroje
Rašinys Literatūra - tai visų pirma pasakojimas apie jausmus, „vidinę tikrovę“. Kokia „vidinė tikrovė“ vaizduojama skirtingų epochų literatūroje

Literatūros kūriniai kalba apie žmogaus išgyvenimus, atskleidžia individo santykius su aplinka, parodo įvairiausius žmogaus veiklos [...]

Namai karo ir pokario poezijoje. Remdamiesi pavyzdžiais aptarkite, kaip apie namus kalbama karo metų ir pokario poezijoje
Rašinys Namai karo ir pokario poezijoje. Remdamiesi pavyzdžiais aptarkite, kaip apie namus kalbama karo metų ir pokario poezijoje

Šventajame Rašte yra rašoma: „Negera žmogui būti vienam...“ O namai ir yra ta vieta, kur [...]

Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas. (Apie Anykščius) (A. Vienuolis, Biliūnas, Baranauskas)
Rašinys Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas. (Apie Anykščius) (A. Vienuolis, Biliūnas, Baranauskas)

Kiekvienas miestas, miestelis, tam tikras kraštas turi čia kilusius žymius žmones. Jais galime didžiuotis, džiaugtis [...]

Šiuolaikinis (anekdotai, posakiai, posakiai su paveikslėliais, patarlės) ir tradicinio folkloro patarlės apie rusus
Referatas Šiuolaikinis (anekdotai, posakiai, posakiai su paveikslėliais, patarlės) ir tradicinio folkloro patarlės apie rusus

  Surinkau šiuolaikinius anekdotus, paveikslėlius su posakiais, anekdotu,  bei tradicines patarles apie rusus. Pasirinkau šią tautą [...]

Kaip vaizduojamas asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje?
Rašinys Kaip vaizduojamas asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje?

(Vincas Mykolaitis-Putinas; Antanas Škėma; Vincas Krėvė - Mickevičius) Ne tik gyvenime, bet ir literatūroje susipina dvi [...]

Kaip literatūroje kalbama apie kilnumo ir garbės idėjas?
Rašinys Kaip literatūroje kalbama apie kilnumo ir garbės idėjas?

Puikus rašinys, atsakyta į temos klausimą, tinkama struktūra. Įvertintas 10tuku.