Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai

8 psl. / 1994 žod.

Ištrauka

Ekonomikos teorija - tai sisteminis tikrovės aprašymas, kuomet pasitelkus apibrėžimus, sąvokas, kategorijas yra absoliučiai apibendrinami ir atspindimi pagrindiniai tos tikrovės bruožai. Toks tikrovės aprašymas gali būti vaizduojamas kaip ūkinio gyvenimo dėsnis, taisyklė ir modelis. Modelyje nėra nereikalingų detalių, todėl mes galime matyti esmines ekonominės tikrovės savybes. Modelis – tai supaprastinta egzogeninių veiksnių įtakos endogeniniams veiksniams teorinė schema. Modelis negali būti universalus, atsakyti į visus klausimus. Modelis sprendžia tik tam tikrus uždavinius.
Keturios ypatybės, kuriomis pasižymi visos ekonominės teorijos:
1).kiekviena teorija yra grindžiama ekonominių reiškinių stebėjimu.
2) ji atrodo kaip abstraktus fazinis ekonominės sistemos modelis.
3) ji visuomet apima stebimų reiškinių pasekmių prognozę.
4) visuomet skuba, pateikia ūkinės veiklos rekomendacijas.
Teorijos kuriamos naudojant indukcijos ir dedukcijos metodus.
• Indukcija – tai teorijos kūrimas, atliekamas stebint tikrovę ir jame yra pereinama nuo dalinio stebėjimo prie apibendrinto.
• Dedukcija - būsimų įvykių prognozavimas, teorijos pagalba.Užtikrina perėjimą nuo bendro visumos tyrimo prie jos dalies. Greta kasdieninės veiklos (empirinis) egzistuoja ir kiti pasaulio suvokimo būdai :religija, magija, mokslas.
Šiame darbe mes apžvelgsime ekonomikos teorijos atsiradimą ir raidą, didžiuosius ekonomikos teorijos kūrėjus ir teorijų vystymąsi, bei atsiradimo priežastis.


Turinys

  • Įvadas1
  • Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai2
  • Išvados6
  • Literatūros sąrašas7

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Ekonomika Referatas 2012 m. pekauskaite
Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje, kuriasi dabar ir dar tikrai bus daug jų...

Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika Konspektas 2010 m. shliooksht
ET - mokslas apie tai, kaip objektyviai paskirstyti, naudoti, valdyti ribotus išteklius, siekiant maksimaliai patenkinti materialius žmonių poreikius.

Milton Friedman ekonominė teorija

Ekonomika Prezentacija 2017 m. norgaile
Darbo tikslas: apibendrinti informaciją apie Milton Friedman ekonominę teoriją Darbo uždaviniai: 1. pateikti M. Friendman biografijos pagrindinius faktus; 2. aprašyti monetaristo M. Friedman...