Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai

0 atsiliepimų
Autorius:
Ekonomikos teorija - tai sisteminis tikrovės aprašymas, kuomet pasitelkus apibrėžimus, sąvokas, kategorijas yra absoliučiai apibendrinami ir atspindimi pagrindiniai tos tikrovės bruožai. Toks tikrovės aprašymas gali būti vaizduojamas kaip ūkinio gyvenimo dėsnis, taisyklė ir modelis. Modelyje nėra nereikalingų detalių, todėl mes galime matyti esmines ekonominės tikrovės savybes. Modelis – tai supaprastinta egzogeninių veiksnių įtakos endogeniniams veiksniams teorinė schema. Modelis negali būti universalus, atsakyti į visus klausimus. Modelis sprendžia tik tam tikrus uždavinius.
Keturios ypatybės, kuriomis pasižymi visos ekonominės teorijos:
1).kiekviena teorija yra grindžiama ekonominių reiškinių stebėjimu.
2) ji atrodo kaip abstraktus fazinis ekonominės sistemos modelis.
3) ji visuomet apima stebimų reiškinių pasekmių prognozę.
4) visuomet skuba, pateikia ūkinės veiklos rekomendacijas.
Teorijos kuriamos naudojant indukcijos ir dedukcijos metodus.
• Indukcija – tai teorijos kūrimas, atliekamas stebint tikrovę ir jame yra pereinama nuo dalinio stebėjimo prie apibendrinto.
• Dedukcija - būsimų įvykių prognozavimas, teorijos pagalba.Užtikrina perėjimą nuo bendro visumos tyrimo prie jos dalies. Greta kasdieninės veiklos (empirinis) egzistuoja ir kiti pasaulio suvokimo būdai :religija, magija, mokslas.
Šiame darbe mes apžvelgsime ekonomikos teorijos atsiradimą ir raidą, didžiuosius ekonomikos teorijos kūrėjus ir teorijų vystymąsi, bei atsiradimo priežastis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1994 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas1
  • Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai2
  • Išvados6
  • Literatūros sąrašas7

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Istorinės ekonominės mokyklos teorija
Referatas Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje [...]

Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika
Kursinis darbas Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika

Įvadas           Tvarus šalių augimas didžiąja dalimi priklauso nuo ekonominio vystymosi, todėl yra būtina analizuoti prekybos [...]

Ekonomikos teorija ir tikslai
Konspektas Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika - (gr. “oikos” - būstas, ūkis; “nomos” - valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo [...]

Milton Friedman ekonominė teorija
Referatas Milton Friedman ekonominė teorija

Monetarizmo teorijos pradininkas yra Milton Friedman. Jis vienas žymiausių amerikiečių ekonomistų, keinsistinės teorijos kritikas, Nobelio [...]

Milton Friedman ekonominė teorija
Prezentacija Milton Friedman ekonominė teorija

Ekonomistas M. Friedman sukurdamas monetarizmo teoriją tarsi suteikė atsaką į John Maynardo Keynes propaguotą ekspansinę [...]

Gerovės ekonomikos teorijos ir  socialinė mokykla
Referatas Gerovės ekonomikos teorijos ir socialinė mokykla

Temos aktualumas. Gerovės ekonomika yra svarbi visame Pasaulyje. Gerovės ekonomikos teorijos supratimas yra labai platus [...]

Ekonomikos teorijos
Referatas Ekonomikos teorijos

Savo darbe pasirinkau aptarti merkantilizmo, klasikinės politinės ekonomijos ir keinsizmo atsiradimo ir vystymosi bruožus. Šias [...]

Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu
Prezentacija Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu.

Vadybos teorija ir istorija
Kursinis darbas Vadybos teorija ir istorija

Pirmosios vadybos teorijos buvo orientuotos į privatų sektorių, pirmiausia į pramonę, nes tuo metu buvo [...]

Šešėlinė ekonomika
Prezentacija Šešėlinė ekonomika

19 skaidrių.

Vadybinė ekonomika
Paruoštukė Vadybinė ekonomika

KTU Vadybinės ekonomikos namų darbo uždaviniai, 2 variantas [...]

Kolumbijos ekonomika
Referatas Kolumbijos ekonomika

                      Pasaulio ekonomikos išsivystymo lygis ir vis labiau intensyvėjanti globalizacijos procesų skatinama ekonominė integracija meta [...]

Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai

Prekyba per ofšorinius centrus pasaulio ekonomikoje pasiekė didžiulį mastą. Daugelyje pasaulio valstybių vienas iš [...]

Finansų globalizacija ir jos santykis su ekonomika
Prezentacija Finansų globalizacija ir jos santykis su ekonomika

Uždaviniai: Išanalizuoti globalizacijos savoką ir sampratą; Ištirti finansų globalizacijos sampratą; Išnagrinėti finansų globalizacijos santykį su ekonomika. 29 skaidrės.