Humanitariniai mokslai / Filosofija

Platonas „Valstybė“

1 atsiliepimas
Autorius:
Filosofijai tenka nemažas vaidmuo žmogaus gyvenime, būtent filosofija eina pareigą, esminiu būdu surištą su aukštesne jo prigimties puse. Nerimstanti žmogaus dvasia, žvelgdama į save ir pasaulį, nesiliauja kėlusi sau klausymus: kodėl, iš ko, kaip, kam ? Bet kadangi žmogaus dvasia nepakenčia tuštumos, kiekvienas žmogus sulig savo jėgomis ir gabumais susiranda geresnių ar blogesnių atsakų į minėtuosius klausymus ir tokiu būdu gaminasi savąją filosofiją.
Filosofija neatsiranda, kaip revoliucija, staigus žmogiškosios minties šuolis. Ji nuoseklios žmogaus civilizacijos vystymosi padarinys, kuris tiesiogiai įtakojo ir mūsų kultūrą.
Kiekvienam žmogui yra tekę filosofuoti. Dar vaikystėje mums kilo klausimai: Kodėl kažkas yra?, Kas aš esu?, Kas yra po mirties?, Kas yra teisingumas ir tiesa?, Kas yra laisvė?, ir daugelis kitų. Žmogus būdamas gamtos dalis gali keisti aplinką, kurioje gyvena, stebėti savo veikimo padarinius, tačiau dažnai jis negali paaiškinti: Kas?, Kaip?, Iš kur viskas atsiranda ir yra?. Tokie ir panašūs klausimai žmogui kilo jau neolite. Tuo laikotarpiu pradeda formuotis sąvokos (bandoma atskirti žodį nuo konkretaus daikto), bunda pažinimas, asociacijos vaizduotė. Pažinimui stumiantis į priekį pradedama atsisakyti pirmykščio konkretizmo, o tai dar labiau iškelia problemą: Kodėl viskas vyksta ir viskas taip atsiranda. Nesuvokiami dalykai veda į aplinkos sudvasinimą, padeda pagrindus religijai. Atsiradęs skaičiaus, kaip apstrakčios sąvokos suvokimas ( analogijos tarp pvz.: trijų medžių ir trijų žmonių atradimas), sugebėjimas ja operuoti padeda žmogui susiorentuoti laike ir erdvėje. Visa tai pastūmėja į mitinį pasaulio tvarkos aiškinimo atsiradimą, o tai jau pereinamasis koridorius į filosofiją.
Mitinis pasaulio aiškinimas - tai žmogiškosios patirties perkėlimas į paprastą sudvasintą pasakojimą, kuriuo bandoma paaiškinti tuo metu nesuprantamus dalykus.
Filosofijos gimtine laikytinas Graikų miestas Miletas ir jo VII – VI a. pr. Kr. mokykla. Graikai susidarė ir sąlygas, ir prielaidas filosofijos gimimui. Pagrindinė sąlyga yra graikų demokratija ir miestų iškilimas (urbanizacija). Demokratija iškelia graiką kaip asmenį (renkasi vertybes, sąmoningas atsakomybės prisiėmimas, savidrausmė). Tiktai tokioje visuomenėje, kur asmeninė žmogaus vertė yra gyvenimo centre ir vyksta filosofavimas.

Darbo tikslas – suprasti Platono “Valstybėje” keliamas idėjas ir jas išnagrinėti.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2724 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 2. Platonas4
  • 2.1 Platono “Valstybė”5
  • Penkta knyga.5
  • Šešta knyga.6
  • Septinta knyga.8
  • 3. Išvados10
  • 4. Literatūra11

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Labai aciu
, 2013-10-27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Platonas - idealios valstybės modelis
Referatas Platonas - idealios valstybės modelis

Platonas - antikinės Graikijos filosofas, matematikas ir dialogų rašytojas, įkūrėjas Atėnų akademijos. Kaip rašoma internetiniame [...]

Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje
Referatas Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje

Pagrindinis šio darbo probleminis klausimas – koks buvo Lietuvos karinis potencialas prasidėjus kariniam konfliktui ir [...]

Palestinos valstybingumo problema
Referatas Palestinos valstybingumo problema

Referate pateikti atsakymai, kodėl Palestinai sunku sukurti nepriklausomą valstybę, kas tam trukdo, turį įtakos. Pateikta [...]

Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?
Kursinis darbas Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?

Nors Lietuvos Respublikoje 1919—1940 m. buvo įvykdyta labai radikali žemės reforma, likvidavusi dvarininkų žemėvaldą ir [...]

Lietuvos valstybės taryba 1928 – 1940 m
Referatas Lietuvos valstybės taryba 1928 – 1940 m

Istorinis kontekstas. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba – institucija, veikusi lietuvių tautos vardu [...]

Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui
Konspektas Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui

Krėvos sutartis (1385m.) priežastys: Sujungus Lietuvos ir Lenkijos jėgas, galima efektyviau kovoti su Ordinu ir totoriais. Siekimas [...]

Teritorinių tautinių valstybių Europoje susikūrimas
Referatas Teritorinių tautinių valstybių Europoje susikūrimas

Darbo pavadinimas... Teritorinių tautinių valstybių Europoje susikūrimas [...]

Platono sielos teorija
Referatas Platono sielos teorija

Platonas – didis graikų filosofas, žinomas kaip Sokrato mokinys ir Aristotelio mokytojas gyveno IV a.

Aristotelio valstybės samprata
Referatas Aristotelio valstybės samprata

Aristotelis (384 -322 m.pr.Kr.)- graikų filosofas, tyrinėtojas, kartu su Sokratu ir Platonu yra laikomas [...]

Politinės minties istorija. Aristotelio valstybė
Referatas Politinės minties istorija. Aristotelio valstybė

Senovės graikų filosofas Aristotelis savo darbuose kalbėdamas apie valstybę, nagrinėdamas jos santvarkos formas, analizuodamas visuomenės [...]

Rusijos valstybės raida XVIII a.
Prezentacija Rusijos valstybės raida XVIII a.

Absoliutizmo formavimosi aplinkybės Rusijoje Absoliutizmo formavimosi procesas Rusijoje Petras I ir jo ūkinės-finansinės-kultūrinės- reformos Petro I užsienio [...]

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): tauta ir valstybė
Referatas Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): tauta ir valstybė

Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis 1821 metais išleido veikalą Teisės filosofija. Po jo mirties jo pasekėjai [...]

Grožis ir vertybės Platono filosofijoje
Referatas Grožis ir vertybės Platono filosofijoje

Grožio ir gėrio idėjos visada [...]

Meilės išraiška Platono „Puotoje“
Referatas Meilės išraiška Platono „Puotoje“

Bene geriausių Platono kūriniu galime laikyti „Puota, arba apie meile“, kuriame yra aiškinama meilės [...]

Kanto ir Platono meno sampratų palyginimas
Referatas Kanto ir Platono meno sampratų palyginimas

Imanuelį Kantą (1724-1804 m.) nuo Platono (422-347 m. Pr. Kr.) skyrė daugiau nei du tūkstančiai [...]