Biudžetinių įstaigų esamojo, būsimojo ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas

16 psl. / 3634 žod.

Ištrauka

Apskaitos politika – taisyklių visuma, kaip vedama apskaita: apskaitos principai, apskaitos metodai, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis turi būti tvarkoma ūkio subjekto apskaita, yra Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame pasakyta, kad kiekvienas ūkio subjekto vadovas turi pasirinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir vadovaudamasis apskaitos standartais. Apskaitos vaidmuo reikšmingas, nes atspindi tikrą ir teisingą informaciją. Tik išsamios bei objektyvios informacijos pagalba gali būti priimami tinkami valdymo sprendimai.
Pavyzdinis sąskaitų planas yra svarbus šalies buhalterinės apskaitos organizavimo dokumentas. Juo remiantis įmonė ar įstaiga susidaro savo (individualų) sąskaitų planą, kuriuo vėliau grindžiama visa apskaita. Sąskaitų planas – tai sąskaitų sąrašas, kuriame jos susisteminamos pagal ekonominį turinį.
Jau seniai buvo diskutuojama viešojo sektoriaus apskaitos reorganizavimo klausimais, o 2005 metais Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradėjo viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą, kuri turi būti paruošta iki 2008 metų pabaigos ir pradėta taikyti nuo sekančių metų sausio 1d. Tęsdama reformą, LR Finansų ministeriją pateikė naująjį pavyzdinį sąskaitų planą. Mūsų manymu, labai svarbu yra palyginti šį, naująjį planą, su dabartiniu, siekiant susidaryti tinkamą įspūdį apie reformą, jos būtinumą, bei naudą viešajam sektoriuj.
T i k s l a s :
● palyginti biudžetinių įstaigų dabartinį, būsimą ir verslo įmonių sąskaitų planus.
U ž d a v i n i a i :
● Išsiaiškinti, ar apskaitos reforma išties būtina;
● Išanalizuoti dabartinio biudžetinių įstaigų sąskaitų plano struktūrą;
● Išanalizuoti naujojo biudžetinių įstaigų sąskaitų plano struktūrą;
● Ištirti tiek esamojo, tiek naujojo sąskaitų plano privalumus ir trūkumus lyginant juos tarpusavyje bei su verslo įmonių sąskaitų planu.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. SĄSKAITŲ PLANAS5
 • 1.1. Sąskaitų plano reikšmė apskaitoje, jį reglamentuojantys dokumentai5
 • 1.2. Naujojo biudžetinių įstaigų sąskaitų plano būtinumas6
 • 2. SĄSKAITŲ PLANŲ ANALIZĖ BEI PALYGINIMAS8
 • 2.1. Ilgalaikis turtas8
 • 2.2. Atsargos9
 • 2.3. Trumpalaikis materialusis turtas10
 • 2.4. Sąnaudos10
 • 2.5. Gautinos ir mokėtinos sumos12
 • 2.6. Išlaidos13
 • 2.7. Finansavimas13
 • 2.8. Biudžetinių įstaigų pajamos ir kompensuoti nuonpinigiai13
 • 2.9. Naujai atsiradę skyriai14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos planavimas

Apskaita Kursinis darbas 2007 m. jusala
Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas, Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė,...

Verslo įmonių apskaitos namų darbas

Apskaita Referatas baltojipuga
UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra Kęstučio g. 16a-18, Kaunas. Nuo 200X m. sausio...