Ekonomika ir verslas / Apskaita

Biudžetinių įstaigų esamojo, būsimojo ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Apskaitos politika – taisyklių visuma, kaip vedama apskaita: apskaitos principai, apskaitos metodai, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis turi būti tvarkoma ūkio subjekto apskaita, yra Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame pasakyta, kad kiekvienas ūkio subjekto vadovas turi pasirinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir vadovaudamasis apskaitos standartais. Apskaitos vaidmuo reikšmingas, nes atspindi tikrą ir teisingą informaciją. Tik išsamios bei objektyvios informacijos pagalba gali būti priimami tinkami valdymo sprendimai.
Pavyzdinis sąskaitų planas yra svarbus šalies buhalterinės apskaitos organizavimo dokumentas. Juo remiantis įmonė ar įstaiga susidaro savo (individualų) sąskaitų planą, kuriuo vėliau grindžiama visa apskaita. Sąskaitų planas – tai sąskaitų sąrašas, kuriame jos susisteminamos pagal ekonominį turinį.
Jau seniai buvo diskutuojama viešojo sektoriaus apskaitos reorganizavimo klausimais, o 2005 metais Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradėjo viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą, kuri turi būti paruošta iki 2008 metų pabaigos ir pradėta taikyti nuo sekančių metų sausio 1d. Tęsdama reformą, LR Finansų ministeriją pateikė naująjį pavyzdinį sąskaitų planą. Mūsų manymu, labai svarbu yra palyginti šį, naująjį planą, su dabartiniu, siekiant susidaryti tinkamą įspūdį apie reformą, jos būtinumą, bei naudą viešajam sektoriuj.
T i k s l a s :
● palyginti biudžetinių įstaigų dabartinį, būsimą ir verslo įmonių sąskaitų planus.
U ž d a v i n i a i :
● Išsiaiškinti, ar apskaitos reforma išties būtina;
● Išanalizuoti dabartinio biudžetinių įstaigų sąskaitų plano struktūrą;
● Išanalizuoti naujojo biudžetinių įstaigų sąskaitų plano struktūrą;
● Ištirti tiek esamojo, tiek naujojo sąskaitų plano privalumus ir trūkumus lyginant juos tarpusavyje bei su verslo įmonių sąskaitų planu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3634 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. SĄSKAITŲ PLANAS5
 • 1.1. Sąskaitų plano reikšmė apskaitoje, jį reglamentuojantys dokumentai5
 • 1.2. Naujojo biudžetinių įstaigų sąskaitų plano būtinumas6
 • 2. SĄSKAITŲ PLANŲ ANALIZĖ BEI PALYGINIMAS8
 • 2.1. Ilgalaikis turtas8
 • 2.2. Atsargos9
 • 2.3. Trumpalaikis materialusis turtas10
 • 2.4. Sąnaudos10
 • 2.5. Gautinos ir mokėtinos sumos12
 • 2.6. Išlaidos13
 • 2.7. Finansavimas13
 • 2.8. Biudžetinių įstaigų pajamos ir kompensuoti nuonpinigiai13
 • 2.9. Naujai atsiradę skyriai14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17