Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Socialinio draudimo įstatyminę bazę sudaro daugelis jį reglamentuojančių įstatymų bei nutarimų. Jie skelbiami “Valstybės žiniose” bei Lietuvos Respublikos Seimo ir “Sodros” internetiniuose puslapiuose.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo fondo biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis “Lietuvos Respublikos socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis”. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu.

Minėtose taisyklėse nustatoma Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo, tvarkymo, vykdymo, apskaitos ir atskaitomybės tvarka, taip pat pateikiama fondo biudžeto klasifikacija, papildomos lentelės ir pinigų srautų klasifikacija, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso, pajamų ir išlaidų, pinigų srautų ataskaitos struktūra ir pagrindiniai apskaitos principai.

Šiomis taisyklėmis turi vadovautis valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, taip pat draudėjai ir apdraustieji.

Lietuvos gyventojų privalomąjį valstybinį socialinį draudimą reglamentuoja “Valstybinio socialinio draudimo įstatymas”. Šis įstatymas nustato kategorijas asmenų, kurie yra privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

Draudėjais laikomos visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą ir neturinčios juridinio asmens statuso, mokančios privalomąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis dirbančius pagal darbo sutartis, dirbančius narystės pagrindais renkamose institucijose, ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, viešojo administravimo valstybės tarnautojus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisėjus, Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjus, kitų teismų teisėjus, kandidatus į teisėjus, prokurorus, valstybės kontrolierių, Lietuvos banko valstybės pirmininką, o pavaduotojus ir valdybos narius, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierių, Lietuvos Respublikos seimo, Seimo pirmininko ar Respublikos prezidento paskirtų valstybinių komisijų pirmininkus, jų pavaduotojus ir narius.

Draudėjų funkcijas taip pat vykdo individualių įmonių savininkai ir jiems Lietuvos Respublikos vyriausybės tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenis, mokantys valstybinio socialinio draudimo įmokas už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius narius.

Apdraustaisiais laikomi visi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nustatyti fiziniai asmenys, kurie draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

“Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas” nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei rodiklius, pagal kuriuos tvirtinamas fondo biudžetas ir fondo biudžeto vykdymo ataskaita.

Fondo biudžeto sandaros įstatymo tikslas yra, siekiant ilgalaikės, visapusiškos socialinės Lietuvos Respublikos gyventojų gerovės, užtikrinti, kad sudarant ir vykdant fondo biudžetą būtų numatyti ištekliai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytoms socialinio draudimo rūšims vykdyti ir kad šie ištekliai būtų naudojami pagal paskirtį.

Pasibaigus fondo biudžetiniams metams valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba rengia metinę ataskaitą. Šią ataskaitą sudaro fondo biudžeto balanso ataskaita, pajamų ir išlaidų ataskaita, piniginių rautų ataskaita, finansinių ataskaitų pastabos ir fondo valdybos aiškinamasis raštas. Metinė ataskaita kartu su valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos išvada kasmet pateikiama svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui. Fondo biudžeto vykdymo metinė ataskaita tvirtinama Lietuvos Respublikos Seime pagal rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme.

“Sodros” Interneto svetainėje, prisidedančioje prie jos darbo viešumo, teikiama informacija apie Valstybinio socialinio draudimo sistemą, apie “Sodros mokamas pensijas, pašalpas, kompensacijas, įstatymus, reguliuojančius socialinį draudimą Čia galima rasti įdomios statistinės medžiagos. Svetainė nuolat atnaujinama, papildoma nauja ir aktualia informacija.

Šalies laikraščiuose ir žurnaluose mirga straipsniai apie “Sodros” darbą ir jos problemas. Didžiausi Lietuvos dienraščiai “Respublika”, “Lietuvos rytas” bei kiti periodiniai leidiniai, kaip “Lietuvos aidas”, “Kauno diena”, “Atgimimas”, “Veidas”, “Esu”, “Sąskaityba” ir dar daugelis kitų, informuoja visuomenę apie vykdomą socialinio draudimo veiklą bei atsirandančius pokyčius jame.

Keletą metų iš eilės valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas yra deficitinis. Tik 2001 metus baigė geresniu rezultatu. “Sodra” ieško išeičių iš susidariusios keblios padėties, kuri kelia nerimą daugeliui šalies gyventojų. Plačiausiai “Sodros” darbas vertinamas prasidedant ir baigiantis biudžetiniams metams. Įsigaliojus valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto N metų rodiklių patvirtinimo įstatymui spaudoje pasirodo straipsniai aptariantys ateinančių metų “Sodros” biudžetą. Pasibaigus socialinio draudimo fondo biudžetiniams metams laikraščiuose ir žurnaluose pasipila straipsniai apie fondo veiklą. Vertinami pasiekti rezultatai bei palyginami su planuotaisiais. Pagal juos pateikiamos prognozės ateinančių metų biudžetui.

Vienuose straipsniuose konstatuojama esama valstybinio socialinio draudimo situacija, kitų straipsnių autoriai ieško kaltų dėl susidariusios keblios fondo padėties, dar kiti siūlo būdus kaip pagerinti esamą padėtį.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]

LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė
Referatas LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė

Nei vienas šalies gyventojas nėra apsaugotas nuo visų ligų ar kitų fizinių, materialinių ir moralinių [...]

Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas
Referatas Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas

Mūsų pasirinkta darbo tema – „Kėdainių konservų fabriko Pagrindinio biudžeto sudarymas“. Ši tema aktuali, kadangi [...]

Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė
Diplominis darbas Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė

Temos naujumas. Iš esmės įmonių biudžetų klausimais Lietuvoje tyrimų atlikta nebuvo. Bendrus bruožus [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir  finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]

Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje
Referatas Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje

Temos Aktualumas. Formuojantis valstybinėms sistemoms, atsirado poreikis imti mokesčius valstybės išlaidoms padengti. Valstybių mokesčių sistemos [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

     Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu [...]

Biudžetai (tikslai, funkcijos, sudarymo principai, etapai)
Referatas Biudžetai (tikslai, funkcijos, sudarymo principai, etapai)

Kiekviena šiuolaikinė įmonė, siekdama sėkmingai dirbti rinkoje, planuoja savo veiklą: numato būsimąsias veiklos kryptis, planuoja [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Referatas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.

Valstybės finansai yra labai svarbi visos šalies finansinės sistemos sfera. Jų tikslas – aprūpinti valstybę [...]

Valstybės biudžetas
Referatas Valstybės biudžetas

Biudžeto formavimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėjė ir, reikia pasakyti, viena opiausių problemų.

Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas
Referatas Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas

Temos naujumas ir aktualumas. Kiekvienas įmonės vadovas nori ir tikisi, kad jos veikla, teikiamos paslaugos [...]