Socialinio darbo praktikos modelis: ekologinis (gyvenimo modelis)

14 psl. / 2972 žod.

Ištrauka

Jau nuo pat ankstyvos vaikystės žmonės yra veikiami juos supančios aplinkos: tėvų, giminaičių, draugų, mokyklos, visuomenės. Nuo mažens vaikai išmokomi paisyti aplinkinių nuomonės, vadovautis nustatytais elgesio principais, tinkamai reaguoti į keliamus reikalavimus. Asmenybei augant, primesti įsitikinimai dažnai tampa svetimi, didėja įtampa, kyla noras maištauti.

Vieną iš svarbiausių vaidmenų asmens socializacijos procese atlieka žiniasklaida, kuri formuoja išorinio pasaulio sampratą, kuri ne visada būna teisinga ir priimtina. Šeima ir mokykla dar labiau sustiprina jaunuolio nuostatas ir pasaulėžiūrą. Čia puoselėjamos moralinės vertybės, intensyviai mokomasi iš aplinkinių. Moksleivio gyvenimas mokykloje priklauso ir nuo šeimos požiūrio į ugdymo įstaigas. Taigi, asmenybės raidai įtaką daro ne tik artimiausia jo aplinka, bet ir visa visuomenė.

Patirdami aplinkinių spaudimą ir bijodami nepripažinimo vaikai dažnai bijo rodyti tikrus jausmus, imasi smurto, siekia bet kokia kaina pritapti prie „autoritetų“. Dėl šios priežasties mokyklose nenustojama kalbėti apie patyčias, jas patiriančius vaikus ir problemos padarinius. Tai įrodo, kad ši problema aktuali, o ją sprendžiant būtina organizuotai dirbti ne tik su nukentėjusiu asmeniu, bet ir su jo tėvais, globėjais, bendraamžiais, taip pat įtraukti bendruomenę, įvairių sričių specialistus, šviesti visuomenę.

Bulotaitė (2007) išskiria šiuos ekologinės sistemų teorijos privalumus: šio modelio taikymas leidžia plačiau įvertinti ir pritaikyti visus įmanomus resursus; siūloma įvertinti visą kontekstą, kuriame asmenybė veikia (ne tik jo artimiausia aplinka), be to- šis požiūris skatina partnerystę ir bendradarbiavimą. Paminėti teigiami aspektai susiję su analizuojama situacija, kuri nagrinėjama remiantis ekologiniu praktikos modeliu.

Tikslas: atskleisti socialinio darbo problemų sprendimo ekologinio modelio praktinio taikymo galimybes.

Uždaviniai:

  • Ø Teoriškai pagrįsti socialinio darbo problemų sprendimo ekologinį modelį;
  • Ø Atlikti atvejo analizę, taikant ekologinį problemų sprendimo modelį.

Objektas: socialinio darbo problemų sprendimo modelis.

Metodai:

Mokslinės literatūros analizė;

Situacijos analizė.


Turinys

  • Įžanga3
  • 1. Socialinio darbo problemos sprendimo ekologinio modelio teorinis pagrindimas4
  • 1.1 Pagrindinės sąveikaujančios sistemos4
  • 1.2 Svarbiausi pozityvaus vystymo(si) procesai pagal Urie Bronfenbrenner5
  • 1.3 Socialinės patirties ugdymas6
  • 2. Praktinės situacijos, taikant ekologinį sprendimo modelį, analizė9
  • Išvados12
  • Literatūra13

Reziumė

Autorius
justille
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 10, 2016
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Socialinis darbas Referatas 2011 m. vaidukazs
Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo, arba sąlygojimo...

Socialinio darbo modeliai

Socialinis darbas Konspektas 2010 m. teraja
Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz., humanistinio-egzistencinio socialinio darbo modelis yra grindžiamas humanistine,egzistencine filosofine...

Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus

Socialinis darbas Kursinis darbas 2011 m. aistelyteee
Socialinis darbas, tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas ir šis darbas yra nukreiptas į kognityvinių asmenybės struktūrų ugdymą. Šiandien žmonės turi...

Socialinio darbo praktikos modelis

Socialinis darbas Referatas 2012 m. lhuhuh
Socialinio darbo procese svarbu kliento pažinimas. Kiekvieno kliento istorija unikali ir nepakartojama. Dažnai asmuo tampa nepalankios socialinės aplinkos auka, vaikystės patirtys ir...

Etinės dilemos socialinio darbo praktikoje

Socialinis darbas Kursinis darbas 2016 m. gabrieleluk
Kursinis darbas rašytas apie etinių dilemų socialiniame darbe sampratą, klasifikavimą. Aptartas šių dilemų sprendimo būdas. Praktinėje dalyje apklausti socialiniai darbuotojai, susidūrę su etinėmis...

Socialinis darbas ir vertybės

Socialinis darbas Referatas 2005 m. vaivulis
Socialinis darbas Lietuvoje yra nauja specialybė. Socialiniai darbuotojai – tai savotiški tarpininkai tarp žmogaus ir socialinės aplinkos, bendruomenės veiklos organizatoriai sveikatos, socialinėje ir...