Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinio darbo praktikos modelis: ekologinis (gyvenimo modelis)

0 atsiliepimų
Autorius:

Jau nuo pat ankstyvos vaikystės žmonės yra veikiami juos supančios aplinkos: tėvų, giminaičių, draugų, mokyklos, visuomenės. Nuo mažens vaikai išmokomi paisyti aplinkinių nuomonės, vadovautis nustatytais elgesio principais, tinkamai reaguoti į keliamus reikalavimus. Asmenybei augant, primesti įsitikinimai dažnai tampa svetimi, didėja įtampa, kyla noras maištauti.

Vieną iš svarbiausių vaidmenų asmens socializacijos procese atlieka žiniasklaida, kuri formuoja išorinio pasaulio sampratą, kuri ne visada būna teisinga ir priimtina. Šeima ir mokykla dar labiau sustiprina jaunuolio nuostatas ir pasaulėžiūrą. Čia puoselėjamos moralinės vertybės, intensyviai mokomasi iš aplinkinių. Moksleivio gyvenimas mokykloje priklauso ir nuo šeimos požiūrio į ugdymo įstaigas. Taigi, asmenybės raidai įtaką daro ne tik artimiausia jo aplinka, bet ir visa visuomenė.

Patirdami aplinkinių spaudimą ir bijodami nepripažinimo vaikai dažnai bijo rodyti tikrus jausmus, imasi smurto, siekia bet kokia kaina pritapti prie „autoritetų“. Dėl šios priežasties mokyklose nenustojama kalbėti apie patyčias, jas patiriančius vaikus ir problemos padarinius. Tai įrodo, kad ši problema aktuali, o ją sprendžiant būtina organizuotai dirbti ne tik su nukentėjusiu asmeniu, bet ir su jo tėvais, globėjais, bendraamžiais, taip pat įtraukti bendruomenę, įvairių sričių specialistus, šviesti visuomenę.

Bulotaitė (2007) išskiria šiuos ekologinės sistemų teorijos privalumus: šio modelio taikymas leidžia plačiau įvertinti ir pritaikyti visus įmanomus resursus; siūloma įvertinti visą kontekstą, kuriame asmenybė veikia (ne tik jo artimiausia aplinka), be to- šis požiūris skatina partnerystę ir bendradarbiavimą. Paminėti teigiami aspektai susiję su analizuojama situacija, kuri nagrinėjama remiantis ekologiniu praktikos modeliu.

 

Tikslas: atskleisti socialinio darbo problemų sprendimo ekologinio modelio praktinio taikymo galimybes.

 

Uždaviniai:

  • Ø Teoriškai pagrįsti socialinio darbo problemų sprendimo ekologinį modelį;
  • Ø Atlikti atvejo analizę, taikant ekologinį problemų sprendimo modelį.

 

Objektas: socialinio darbo problemų sprendimo modelis.

 

Metodai:

Mokslinės literatūros analizė;

Situacijos analizė.

Darbo tipas:
Apimtis:
2972 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įžanga3
  • 1. Socialinio darbo problemos sprendimo ekologinio modelio teorinis pagrindimas4
  • 1.1 Pagrindinės sąveikaujančios sistemos4
  • 1.2 Svarbiausi pozityvaus vystymo(si) procesai pagal Urie Bronfenbrenner5
  • 1.3 Socialinės patirties ugdymas6
  • 2. Praktinės situacijos, taikant ekologinį sprendimo modelį, analizė9
  • Išvados12
  • Literatūra13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus
Kursinis darbas Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus

Socialinis darbas, tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas ir šis darbas yra nukreiptas [...]

Socialinio darbo praktikos modelis
Referatas Socialinio darbo praktikos modelis

         Socialinio darbo procese svarbu kliento pažinimas. Kiekvieno kliento istorija unikali ir nepakartojama. Dažnai asmuo [...]

Bihevioristinis socialinio darbo modelis
Referatas Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov [...]

Socialinio darbo modeliai
Konspektas Socialinio darbo modeliai

Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz. [...]

Darbo rinkos prognozavimo modelis Suomijoje
Referatas Darbo rinkos prognozavimo modelis Suomijoje

Suomijos populiacija siekia truputį daugiau nei 5,4 milijono gyventojų, iš jų – apie 2,5 mln.

Etinės dilemos socialinio darbo praktikoje
Kursinis darbas Etinės dilemos socialinio darbo praktikoje

Temos aktualumas. Lietuvoje socialinis darbas kaip profesija pradėjo formuotis tik atkūrus Nepriklausomybę, tačiau visai neseniai [...]

Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai
Tyrimas Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai

Pavadinimas: Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai. Problemos pristatymas: Šeima – viena didžiausių [...]

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė
Referatas Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę [...]

Kohabitacijos modelis socialinės nelygybės ir atskirties aspektu
Prezentacija Kohabitacijos modelis socialinės nelygybės ir atskirties aspektu

Tikslas: Ištirti kohabitacijos modelio priklausomybę nuo socialinės klasės ir ekonominės padėtiesObjektas: Kohabitacijos modelisHipotezės: [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Socialinio darbo procesas
Referatas Socialinio darbo procesas

Darbe išdėstyta socialinio darbuotojo darbo procesas konkreciam atvejui.

Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė

Socialinis darbas – profesinė veikla – padedanti atstatyti santykius tarp asmens ir visuomenės, padėti asmenims [...]

Socialinio darbo metodai
Referatas Socialinio darbo metodai

Socialinio darbo metodų pateikimas ir analizė. Įvadas Socialinio darbo metodas – tai planingas ir tikslingas socialinio [...]

Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]