Veiksmažodžio galia A. Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“

7 psl. / 1070 žod.

Ištrauka

Įžanga

Lietuvių kalba yra turtinga būdvardžiais, daiktavardžiais, įvardžiais ir be abejo veiksmažodžiais. Veiksmažodžiai tai kalbos dalis, kuri reiškia daikto veiksmą ar būseną. Veiksmažodžiai kaitomi asmenimis, laikais, skaičiais ir nuosakomis. Lietuvių kalboje yra itrys asmenys ( daugiskaita ir vienaskaita) – aš ir mes, tu ir jūs, jis, ji ir jie, jos. Veiksmažodžiai turi tris nuosakas : tariamoji nuosaka, liepiamoji nuosaka, tiesioginė nuosaka. Veiksmažodis turi penkias formas : bendratis, dalyvis, padalyvis, pusdalyvis, būdinys. Dalyviai kaitomi giminėmis ir skaičiais, laikais, linksniais (skaitąs, žvilganti). Pusdalyviai kaitomi giminėmis ir skaičiais (laukdama, laukdamas). Padalyviai kaitomi tik laikais ( ėjus, eidavus). Bendratis - nekaitoma veiksmažodžio forma. Ji nerodo nei asmens, nei laiko, nei skaičiaus ( šaukti, rėkti, mylėti ).Būdinys - veiksmažodžio forma, paryškinanti veiksmažodžio reikšmę (bėgte, bėgtinai). Veiksmažodis turi keturis laikus – esamąjį (einu, rašau), būtąjį kartinį ( ėjau, rašiau) , būtąjį dažninį (eidavau, rašydavau) , būsimąjį ( eisiu, rašysiu).


Turinys

  • Turinys
  • Įžanga 3 psl.
  • Veiksmažodžio galia A. Baranausko „Anykščių šilelyje“ 3 psl.
  • Dėstymas 4 psl.
  • Veiksmažodžiai „Anykščių šilelyje“ padeda atskleisti regimus vaizdus 4 psl.
  • Veiksmažodžiai „Anykščių šilelyje“ padeda atskleisti kvapus ir garsus 5 psl.
  • Veiksmažodžiai „Anykščių šilelyje“ padeda atskleisti jausmus 5 psl.
  • Išvados 6 psl.
  • Šaltiniai 7 psl.

Reziumė

Autorius
lingytegabriele
Tipas
Referatas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Tragedija gali būti graži!

Lietuvių kalba Rašinys ddominyka
Parašyta remiantis Šekspyro "Romeo ir Džuljeta". Ištrauka: "Taigi tragedija gali būti visokia - ir graži, ir liūdna, bet nors Romeo ir Džuljeta žuvo...

Antanas Baranauskas. Poema Anykščių šilelis

Lietuvių kalba Konspektas 2019 m. dompativa
Šiame konspekte plačiai ir aiškiai išdėstomos mintys ir kontekstai: Istorinis-kultūrinis kontekstas, Biografinis kontekstas, Asmenybė, Žanras,Teminės gijos, Poetinis turinys ,Būties ir sielos slėpiniai ,Žmonių...