Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonių socialinė atsakomybė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Nykstantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša, neracionalus resursų naudojimas, socialinė nelygybė yra akivaizdūs faktai, įrodantys, kad dabartinis ekonomikos modelis vis labiau neatitinka visuomenės interesų ir neįvertina būsimų kartų poreikio. Įmonių socialinės atsakomybės teorijos tvirtina, kad įmonės yra socialinio klestėjimo garantas, todėl iš organizacijų yra tikimasi, kad jos į išskirtinai pelno siekimo orientaciją įtrauks visuomenės ir aplinkos poreikius. Tačiau įmonių interesas plėtoti socialinę atsakomybę taip pat turi strateginius interesus pelningumo atžvilgiu. Įmonių socialinė atsakomybė gali paveikti įmonės pardavimus ir klientų lojalumą, naujų darbuotojų prisitraukimą, sumažinti teisinę riziką, gerinti įmonės reputaciją, kurti inovacijas. Socialinės iniciatyvos yra laisvanoriška organizacijų veikla, tačiau jos reikalauja tam tikrų kaštų (finansinių, darbo laiko), todėl galima pastebėti tam tikras priežastis, kurios suteikia galimybę įmonėms gauti naudos, minimizuoti kaštus, arba tuos kaštus pagrįsti. Patį didžiausią poveikį socialinės atsakomybės skatinimas gali turėti interesų grupės - akcininkai, darbuotojai, klientai, žiniasklaida, bendruomenė, valstybinės institucijos. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) – darnaus vystymosi pagrindas tai tokią įmonių elgseną, kai jos į savo esminę, pagrindinę veiklą savanoriškai įtraukia socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai principais. Pažymėtina, kad šalys, anksti pradėjusios perorientuoti savo ekonomiką prie darnios plėtros prioritetų, įgyja ilgalaikį konkurencinį pranašumą su kitomis šalimis, kadangi investicijos į darnią plėtrą skatina inovatyvių, ekologija grįstų technologinių diegimą ir orentavimasis į ateities rinkas. Anksti persiorientavusios šalys geba užimti didesnes ekologiškų produktų rinkų dalis, kurios ilgalaikėje perspektyvoje dar sparčiau plėsis.

Darbo tikslas – Išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės principus.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti socialinės atsakomybės sampratą.
 2. Pateikti verslo etikos principus.
 3. Išanalizuoti darnaus vystimosi aspektus.

Darbo metodai - mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5981 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ4
 • 1.1 VERSLO MORALINĖ IR EKOLOGINĖS ATSAKOMYBĖ7
 • 1.2 MARKETINGAS IR ETIKA9
 • 2 VERSLO ETIKA13
 • 3 DARNUS VYSTYMASIS19
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23
 • PRIEDAS24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
„Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė
Prezentacija „Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė

•Taiviena didžiausių ir ekonomiškai stipriausių Europoje krabų lazdelių ir kitų produktų iš surimio ir žuvies [...]

Verslo socialinės atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Praktikos ataskaita Verslo socialinės atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė
Referatas Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė

Įmonė gali pradėti audito veiklą tik tada, kai Auditorių rūmų sprendimu ji įrašoma į [...]

UAB „Žalvaris“ socialinė atsakomybė ir rekomendacijos
Referatas UAB „Žalvaris“ socialinė atsakomybė ir rekomendacijos

Įmonių socialinė atsakomybė plačiąja prasme tai reiškinys, kuris pritraukia įvairias sritis tokias kaip teisę, ekonomiką [...]

Referatas "IKEA" socialinė atsakomybė

Referate yra smulkiai aprašyta Įmonės IKEA vykdoma socialine atsakomybė, kartu su pasiūlymais kaip ji dar [...]

Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Referatas Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Referatas Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis [...]

Įmonės „M Capital“ socialinė atsakomybė
Referatas Įmonės „M Capital“ socialinė atsakomybė

Mūsų grupė pasirinko įmonę “M Capital”, nes ieškojome nedidelės, kylančios draudimo įmonės, kuriai būtų galima [...]

,,New Look
Referatas ,,New Look" įmonės socialinė atsakomybė

Kuriant geresnį pasaulį, reikalingas visos visuomenės supratingumas bei atsakomybės suvokimas. Niekas kitas be mūsų negali [...]

Socialinė atsakomybė: Microsoft
Prezentacija Socialinė atsakomybė: Microsoft

„Microsoft“ yra įsipareigojusi  kad jų išmetamų teršalų kiekis  būtų lygus nuliui. (Verslo kelionės, oro energija [...]

Referatas "Swedbank" socialinė atsakomybė

Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Šiuolaikinis bankas [...]

Mokslinio straipsnio „Organizacijų socialinė atsakomybė: vystymosi kryptys ir nauda verslui“ analizė
Referatas Mokslinio straipsnio „Organizacijų socialinė atsakomybė: vystymosi kryptys ir nauda verslui“ analizė

Daugelio organizacijų vadovų tikslas yra turėti pelningą, konkurencingą ir gerą įvaizdį turintį verslą. Kad tokį [...]

Socialinė atsakomybė
Referatas Socialinė atsakomybė "Heineken" įmonėje

Aktualumas: Norint padėti mūsų planetai ir joje gyvenantiems ir gyvensiantiems žmonėms reikia saugoti planetą, jos [...]

AB
Referatas AB "Grigiškės“ socialinės atsakomybės ataskaita

AB „Grigiškės“ viena didžiausia popieriaus produkcijos gamintoja Lietuvoje. Įmonė siekdama didinti savo [...]

Socialinės atsakomybės nuostatų taikymas UAB “X”
Kursinis darbas Socialinės atsakomybės nuostatų taikymas UAB “X”

Temos aktualumas. Globalizacija atvėrė naujas galimybes stiprioms ekonomikos šakoms, taip sukeldama grėsmę smulkiajam ir vidutiniam [...]