Vertybiniai popieriai ir jų funkcionavimas

15 psl. / 3055 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje susiformavo tik XIX a. pabaigoje, kai visoje šalyje masiškai pradėjo steigtis akcinės bendrovės. Vertybinis popierius – dokumentas, patvirtinantis jį išleidusio asmens (emitento) įsipareigojimus šio dokumento turėtojui. Vertybinis popierius gali patvirtinti dokumento turėtojo teisę gauti iš emitento palūkanų, dividendų, dalį likviduojamos įmonės turto ar emitentui paskolintų lėšų (akcijų, obligacijų ir kt.), teisę ar pareigą atlygintinai ar neatlygintinai įsigyti ar perleisti kitus vertybinius popierius (pasirašymo teises, būsimuosius sandorius, opcionus, konvertuojamas obligacijas ir kt.), teisę gauti tam tikras pajamas ar pareigą sumokėti, pasikeitus vertybinių popierių rinkos kainoms (indeksui ir kt.).

Daro tikslas – išanalizuoti vertybinius popierius ir jų funkcionavimą.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibūdinti vertybinių popierių sampratą.
  2. Aptarti vertybinių popierių klasifikavimo būdus.
  3. Išsiaiškinti pagrindines vertybinių popierių rūšis.

Darbo metodai. Informacijos šaltinių analizė, duomenų rinkimas, apdorojimas ir vertinimas, internetinių šaltinių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAMPRATA4
  • 2. VERTYBINIŲ POPIERIŲ KLASIFIKACIJA7
  • 3. PAGRINDINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ RŪŠYS……………………………9
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Ekonomika Referatas 2013 m. lilijana
Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys, kuriame bene ryškiausiai atsiskleidžia šio pereinamojo laikotarpio socialinis...