Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje

12 psl. / 1400 žod.

Ištrauka

TIKSLAS: supažindinti su NVV įtaka Lietuvoje

UŽDAVINIAI:1. Pristatyti naująją viešąją vadybą, 2. Naujosios viešosios vadybos požiūrį3. Kilmę4. NVV ypatybes ir trūkumus5. NVV įtaką Lietuvoje


Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Naujoji viešoji vadyba4
  • 3. Viešojo valdymo reformų priežastys5
  • 4. Kilmė6
  • 5. Naujasis viešojo valdymo požiūris7
  • 6. NVV ypatybės ir trūkumai8
  • 7. Viešojo valdymo modernizavimo reformos Lietuvoje Vidurio ir Rytų Europos šalyse9
  • 8. NVV apraiskos Lietuvoje10
  • 9.Išvados11
  • 10. Literatūra12

Reziumė

Autorius
gintaryta
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Naujosios viešosios vadybos analizė ir kryptys

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. gabriele155
Naujoji viešoji vadyba (NVV) yra XX amžiaus reiškinys, pasireiškęs, kaip administravimo reforma, kuri skatino pareigūnus labiau orientuotis į darbo atlikimą, įdiegė naują metodą...