Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

27 psl. / 4769 žod.

Ištrauka

Jau nuo senų laikų pasaulio valstybėse egzistuoja centrinė valdžia ir bendruomenė, kuri dabar yra vadinama vietos valdžia (savivalda). Vietos savivalda – valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytą vykdomąją ir kitas institucijas.


Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme yra apibrėžtos savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijoms vykdyti būtini ir atitinkami finansiniai ištekliai, kuriais jos galėtų disponuoti, kadangi savivaldybė yra savarankiška tiek, kiek ji laisvai disponuoja turimais finansiniais ištekliais. Visos savivaldybių turimos lėšos negali būti skiriamos kitiems tikslams, kaip įstatymų paskirtoms funkcijoms įgyvendinti bei programoms vykdyti.


Vilnius – Lietuvos sostinė, yra taip pat vienas iš tų miestų, kuris turi savo savivaldą. Vilniaus, kaip ir kiekvienos savivaldybės paskirtis – kurti, tobulinti ir pertvarkyti ekonominę, kultūrinę ir ekologinę valdomos teritorijos sandarą, derinant tam tikros administracinės teritorijos bendrijos interesus su valstybės interesais.


Darbo tikslas – išanalizuoti 2011 – 2013 metų Vilniaus m. savivaldybės biudžetą.


Darbo uždaviniai:
 1. Paaiškinti vietos savivaldos sampratą ir savivaldybių funkcijas;
 2. Apibūdinti strateginio plano rengimą ir jo ryšį su Vilniaus m. savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimu;
 3. Išanalizuoti Vilniaus m. savivaldybės programinio projekto rengimo tvarką, svarstymą ir tvirtinimą;
 4. Išnagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės 2011 – 2013 metų biudžeto pajamų sudėties kitimą ir materialiojo bei nematerialiojo turto realizavimo pajamas.
 5. Apibūdinti Vilniaus miesto savivaldybės 2011 – 2013 metų biudžetų asignavimus iš specialiosios tikslinės dotacijos ir pasiskirstymą pagal asignavimų valdytojus.
 6. Apibūdinti Vilniaus m. savivaldybės 2011 – 2013 metų investicijų programas.
Darbo metodai:


Mokslinės literatūros bei kitų šaltinių analizė, statistinių duomenų rinkimas, jų grupavimas, nagrinėjimas ir grafinis pateikimas.Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA4
 • 1.1. SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS4
 • 2. STRATEGINIO PLANO RENGIMAS, JO RYŠYS SU VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIO BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMU6
 • 3. PROGRAMINIO BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMAS, SVARSTYMAS, TVIRTINIMAS IR VYKDYMAS7
 • 4. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ SUDĖTIES KITIMAS9
 • 5. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS 2011- 2013 METAIS12
 • 6. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ BIUDŽETŲ ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS13
 • 7. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ BIUDŽETŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS15
 • 8. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS18
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
ennija
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 19, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai