Ekonomika ir verslas / Finansai

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Jau nuo senų laikų pasaulio valstybėse egzistuoja centrinė valdžia ir bendruomenė, kuri dabar yra vadinama vietos valdžia (savivalda). Vietos savivalda – valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytą vykdomąją ir kitas institucijas.


Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme yra apibrėžtos savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijoms vykdyti būtini ir atitinkami finansiniai ištekliai, kuriais jos galėtų disponuoti, kadangi savivaldybė yra savarankiška tiek, kiek ji laisvai disponuoja turimais finansiniais ištekliais. Visos savivaldybių turimos lėšos negali būti skiriamos kitiems tikslams, kaip įstatymų paskirtoms funkcijoms įgyvendinti bei programoms vykdyti.


Vilnius – Lietuvos sostinė, yra taip pat vienas iš tų miestų, kuris turi savo savivaldą. Vilniaus, kaip ir kiekvienos savivaldybės paskirtis – kurti, tobulinti ir pertvarkyti ekonominę, kultūrinę ir ekologinę valdomos teritorijos sandarą, derinant tam tikros administracinės teritorijos bendrijos interesus su valstybės interesais.


Darbo tikslas – išanalizuoti 2011 – 2013 metų Vilniaus m. savivaldybės biudžetą.


Darbo uždaviniai:
 1. Paaiškinti vietos savivaldos sampratą ir savivaldybių funkcijas;
 2. Apibūdinti strateginio plano rengimą ir jo ryšį su Vilniaus m. savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimu;
 3. Išanalizuoti Vilniaus m. savivaldybės programinio projekto rengimo tvarką, svarstymą ir tvirtinimą;
 4. Išnagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės 2011 – 2013 metų biudžeto pajamų sudėties kitimą ir materialiojo bei nematerialiojo turto realizavimo pajamas.
 5. Apibūdinti Vilniaus miesto savivaldybės 2011 – 2013 metų biudžetų asignavimus iš specialiosios tikslinės dotacijos ir pasiskirstymą pagal asignavimų valdytojus.
 6. Apibūdinti Vilniaus m. savivaldybės 2011 – 2013 metų investicijų programas.
Darbo metodai:


Mokslinės literatūros bei kitų šaltinių analizė, statistinių duomenų rinkimas, jų grupavimas, nagrinėjimas ir grafinis pateikimas.Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4769 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA4
 • 1.1. SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS4
 • 2. STRATEGINIO PLANO RENGIMAS, JO RYŠYS SU VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIO BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMU6
 • 3. PROGRAMINIO BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMAS, SVARSTYMAS, TVIRTINIMAS IR VYKDYMAS7
 • 4. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ SUDĖTIES KITIMAS9
 • 5. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS 2011- 2013 METAIS12
 • 6. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ BIUDŽETŲ ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS13
 • 7. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ BIUDŽETŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS15
 • 8. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS18
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė

Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžeto sandaros įstatyme. Šio įstatymo [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė
Referatas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų [...]

Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė
Referatas Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė

Darbe bus pateiktas Lietuvos gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, statistinis tyrimas. Šis tyrimas buvo pasirinktas siekiant [...]

AB
Referatas AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla.

AB
Kursinis darbas AB "Vilniaus baldai" 2011 - 2013m. veiklos efektyvumo analizė

Kiekvienos įmonės vadovams rūpi kaip savo veiklą vykdo jų atsovaujama įmonė. Įmonė norinti išsilaikyti konkurėncinėje [...]

AB
Kursinis darbas AB "Teo" 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame dinamiškame ir konkurencingame verslo pasaulyje norėdamos išsilaikyti rinkoje įmonės turi puikiai išmanyti [...]

Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos
Referatas Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos

Mano referato tema „Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos 2012 [...]

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra [...]

2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė
Tyrimas 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]