Kapitalo pelningumo rodiklių analizė

22 psl. / 4170 žod.

Ištrauka

Kapitalas – vertė, duodanti jos savininkui, kapitalistui, samdomosios darbo jėgos sukuriamą pridedamąją vertę, pramoninio arba prekybinio pelno, palūkanų arba rentos pavidalu. Kapitalo pelningumo rodikliai yra pagrindiniai rodikliai, kuriais remiamasi atliekant finansinę analizę, nes jie geriausiai apibendrina ir parodo galutinius įmonės pasiekimus, ir pagal juos yra sprendžiama, kokią realią naudą gaus akcininkai ir investitoriai, rizikuodami investuoti savo kapitalą.


Pelningumo rodikliai – vienas iš dažniausiai naudojamų ir labiausiai suprantamų rodiklių. Jie įdomūs akcininkams, investuotojams, vertintojams, analitikams, pirkėjams, konkurentams. Pakankamai informatyvus rodiklis yra pats pelno dydis, parodantis, ar bus iš ko išmokėti dividendus ir ar įmonė turės potencialą investicijoms atlikti ir tuo pačiu – augti. Tačiau ne mažiau svarbūs yra santykiniai pelningumo rodikliai, išreiškiantys įmonės veiklos efektyvumą. Pelningumo rodikliai suteikia įdomios ir naudingos informacijos apie įmonių veiklą, tačiau vertinant įmonės stabilumą ir patikimumą būtina atlikti platesnę finansinę analizę. Vien tik pelningumo rodiklių vertinimas daugiausiai naudos gali suteikti trumpalaikiams, bet ne ilgalaikiams investuotojams.


Daugeliui pelningumas tiesiogiai siejasi su verslo sėkme – kuo aukštesnė pelno norma, tuo verslas atrodo sėkmingesnis ir patrauklesnis. Tačiau ne visada žema pelno norma ar netgi nuostolingumas reiškia, kad įmonė yra nepatikima ar nestabili. Kartais suklaidina ir aukšti pelningumo rodikliai. Galbūt įmonės pelną sąlygoja pajamos dėl palankių valiutų kursų pokyčių. Pajamos iš netiesioginės veiklos, leidusios metus užbaigti sėkmingai, tačiau tai neužtikrina verslo sėkmės ilgalaikiame periode.


Darbo tikslas – išanalizuoti kapitalo pelningumo rodiklius.


Darbo uždaviniai:


1. Paaiškinti kapitalo pelningumo sampratą ir svarbą.


2. Išanalizuoti bendrojo pelningumo rodiklį.


3. Pateiklti grynojo pelningumo analizę.


4. Apibudinti turo pelningumo rodiklį.


5. Išnagrinėti nuosavo kapitalo pelningumo rodiklį.


6. Išanalizuoti Du Pont modelio reikšmę.


Darbo metodai:


Mokslinės literatūros bei kitų šaltinių analizė, statistinių duomenų rinkimas, jų grupavimas, nagrinėjimas ir grafinis pateikimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KAPITALO PELNINGUMO SAMPRATA4
 • 2. BENDRASIS PELNINGUMAS6
 • 3. GRYNASIS PELNINGUMAS8
 • 4. TURTO PELNINGUMAS10
 • 5. NUOSAVO KAPITALO PELNINGUMAS12
 • 6. DU PONT'O ANALIZĖ14
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. AB „Grigiškės” finansiniai rodikliai 2011 – 2013 metais I ketvirtis.

Reziumė

Autorius
ennija
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 19, 2016
Apimtis
22 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

“Kauno pienas” pelningumo analizė

Finansai Diplominis darbas 2013 m. brigita99
Temos aktualumas: Kiekviena įmonė susiduria su tam tikromis finansinėmis problemomis, todėl įmonių vadovai ir finansininkai turi ieškoti optimaliausių pelningumo didinimo galimybių. Problema:Turto pelningumo...

Obligacijų rūšys ir jų rodiklių analizė

Finansai Kursinis darbas donatas
Pastaruoju metu iš įvairių finansininkų, analitikų bankininkų nuolat girdime raginimą taupyti. Investuoti ar taupyti – vienas iš pagrindinių klausimų, kuris kyla greičiausiai kiekvienam...