Darbo našumas ir jo kitimas Lietuvoje

28 psl. / 7890 žod.

Ištrauka

Išsivysčiusioms valstybėms būdingas nuolatinis darbo našumo didėjimas. Darbo našumas didėja tobulėjant žmogaus darbo įgūdžiams ir naudojant geresnius įrankius bei mašinas. Žemės ūkyje jis priklauso ir nuo žemės derlingumo bei meteorologinių sąlygų. Darbo našumo lygis ne visada turi būti siejamas su savikainos mažėjimu. Būna ir atvirkštinių procesų. Taip atsitinka, kai nesaikingai didinamas darbo užmokestis arba mažas naujų mašinų našumas. Darbo našumas apskaičiuojamas darbo laiku produkto (paslaugos) vienetui, arba produkcijos (paslaugų) kiekiui per laiko vienetą[1]. Produkcijos kiekis gali būti išreikštas natūriniais arba piniginiais vienetais.

Darbo aktualumas. Pagrindinė ekonomikos raidos kryptis šiuolaikinėmis sąlygomis - jos intensyvinimas. Intensyvinant gamybą, svarbu mažinti darbo sąnaudas, didinti darbo našumą. Tai pagrindinė gamybos efektyvumo didinimo sąlyga. Darbo našumas yra svarbus rezervas tolesnei gamybos plėtrai, visuomenės gerovės užtikrinimui. Tai svarbus gamybos efektyvumo rodiklis, nes jo dinamikoje atsispindi ne tiktai darbo jėgos, bet ir kitų išteklių panaudojimo efektyvumas. Darbo našumo kėlimas - svarbiausias produkcijos savikainos mažinimo pagal visus jos elementus veiksnys. Kylant darbo našumui, didėja produkcijos savikainos rentabilumas, galima mažinti visuomeninio vartojimo prekių kainas.

Darbo esmė. Darbe analizuojamas darbo našumo ryšys įvairiose šalies ekonominėse veiklose. Remiantis neoklasikine ekonomikos teorija, galima teigti, kad augantis darbo užmokestis skatina darbo našumo augimą. Dėl didėjančio darbo našumo įmonės nedidindamos kainų ir nemažindamos pelno gali padidinti darbo užmokesčio dydį. Darbo našumui augant, didėja įmonių konkurencingumas bei auga šalies ekonomika, mažėja nedarbas.

Tyrimo problema. Atskirose sektoriuose darbo užmokesčio dydį lemia skirtingi veiksniai, vienas iš jų yra darbo našumas. Todėl siekiant aukštesnio visuomenės pragyvenimo lygio, svarbu įvertinti, koks Lietuvoje darbo našumas ir kas nulemia jo kitimą Lietuvoje.

Darbo tikslas. Šiame darbe analizuosiu įvairią literatūrą, susijusią su darbo našumu ir jo didinimo būdais. Analizuosiu darbo našumo esmę, veiksnius ir didinimo būdus, palyginsiu darbo našumą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Supažindinti su darbo našumo sąvoka ir jos svarba;
 2. Susipažinti su darbo našumo matavimo rodikliais;
 3. Susipažinti su darbo našumą didinančiais veiksniais;

Tyrimo metodai: mokslinė literatūros analizė, lyginimas, grupavimas ir apibendrinimas.

[1]http://lt.wikipedia.org/wiki/Darbo_na%C5%A1umas


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas3
 • Dėstomoji dalis4
 • 1. Darbo našumo samprata4
 • 1.1. Darbas - pagrindinis gamybos veiksnys5
 • 1.2. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika6
 • 2. Darbo našumo veiksniai ir didinimo būdai8
 • 2.1. Darbo našumą įtakojantys veiksniai8
 • 2.2. Darbo našumo didinimo veiksniai žemės ūkyje10
 • 2.3. Darbo našumo kėlimo rezervai13
 • 3. Pramonės efektyvumo vertinimas15
 • 3.1. Lietuvos pramonės efektyvumo vertinimas (per konkurencingumo prizmę)15
 • 3.2. Visapusiškas pramonės konkurencingumo vertinimas15
 • 3.3. Pramoninių grupių konkurencingumo vertinimas17
 • 3.4. Aukštų technologijų ir mokslui imlių pramonės sektorių konkurencingumo vertinimas19
 • 3.5. 3.5. Pramonės ir verslo aplinkos vertinimas20
 • 3.6. Apdirbamosios pramonės konkurencingumas ES šalių atžvilgiu20
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Darbo užmokesčio analizė įmonėje X

Finansai Kursinis darbas 2010 m. vikina
Kalbant apie atlygį už darbą, vartojamos kelios sąvokos: darbo užmokestis, apmokėjimas už darbą, atlyginimas už darbą, honoraras, autorinis atlyginimas ir kt. Darbo teisėje...

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių įplaukų rinka) - finansų rinka, kurios dalyviai...

Fizinių asmenų apmokestinimas Lietuvoje

Finansai Kursinis darbas 2015 m. gretavgreta
Mokesčiai – kiekvienos šalies biudžeto pagrindinė sudedamoji dalis, sudaranti beveik 90 proc. biudžeto įplaukų. Šalyje apmokestinami tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, tačiau vis...