Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams

15 psl. / 3210 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas - Vyriausybės ir savivaldybių santykiai yra dažna diskusijų tema. Populiariausi tokių diskusijų objektai yra du: funkcijos ir finansai. Suprantama, abu jie tarpusavyje glaudžiai susiję – savivaldybių lėšų poreikį tiesiogiai lemia joms priskirtos funkcijos. Lietuvos Respublikos nacionalinį biudžetą sudaro valstybės ir nepriklausomi savivaldybių biudžetai. Pastarieji turi būti subalansuoti (LR biudžeto sandaros įstatymas, 2004). LR biudžeto sandaros (2004), LR Vietos savivaldos (2000), LR savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos (2001) įstatymai nustato tokias savivaldybių biudžeto pajamų rūšis, viena iš jų valstybės biudžeto dotacijos, skirtos pajamų bei išlaidų skirtumams tarp savivaldybių išlyginti ir valstybės perduotoms funkcijos atlikti. Tai yra valstybės paskirta lėšų suma, kurios nepanaudotas likutis metų pabaigoje grąžinamas į valstybės biudžetą. Lietuvos savivaldybių nuosavos lėšos ne visiškai atitinka jų sampratą. Idealiu atveju nuosavos lėšos yra tokios lėšos, kurių formavimas visiškai priklauso nuo vietos valdžios sprendimų. Tokių lėšų, skirtingai nuo užsienio savivaldybių, Lietuvos savivaldybių biudžetuose praktiškai nėra. Lietuvos savivaldybės turi labai ribotas galimybes reguliuoti tokias pajamas. Praktika, kada savivaldybių nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos privali būti grąžinamos metų gale į valstybės biudžetą, turi ir savų trūkumų. Tokia praktika verčia savivaldybes išleisti visas iš valstybės biudžeto joms pervestus pinigus, kadangi nepanaudota jų dalis pasibaigus biudžetiniams metams vis tiek bus prarasta. Šios savivaldybių išlaidos ne visada būna ekonomiškai tikslingos. Matyt, būtų tikslingiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas palikti savivaldybėms, jei jos numato jas panaudoti racionaliai. Visi savivaldybių finansiniai ištekliai apskaitomi savivaldybių biudžetuose bei nebiudžetiniuose fonduose. Pagrindinė savivaldybių lėšų dalis yra kaupiamos savivaldybių biudžetuose, kurie pagal šalies įstatymus yra savarankiški. Savivaldybių biudžetai privalo būti subalansuoti. Savivaldybių biudžeto pajamos skirstomos į mokestines, nemokestines bei valstybės biudžeto dotacijas. Savivaldybės gali naudotis bankų kreditais, imti ir tiekti paskolas Vyriausybės nustatyta tvarka (LR Vyriausybės nutarimas “Dėl savivaldybių skolinimosi tvarkos patvirtinimo’’, 2001).

Darbo tema – dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams.

Darbo problema – per mažos dotacijos Lietuvos savivaldybių biudžetams, kurios sukelia neigiama įtaką.

Darbo tikslas – nustatyti ir palyginti dotacijų įtaką Lietuvos savivaldybių biudžetams.

Darbo uždaviniai:

 • Nustatyti dotacijų kiekį ir daromą įtaką Lietuvos savivaldybių biudžetams;
 • Palyginti Lietuvai skiriamas dotacijas ir užsienio valstybėms;
 • Pateikti apsisaugojimą nuo kylančių priežaščių.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Dotacijų įtakos Lietuvos savivaldybių biudžetams analizė4
 • 2.1. Dotacijų pripažinimas4
 • 2.2. Savivaldybių biudžetų išlaidų analizė5
 • 2.3. Savivaldybių biudžetų pajamų analizė7
 • 2.4. Savivaldybių gaunamos dotacijos Lietuvoje ir užsienyje11
 • 3. Išvados ir pasiūlymai13
 • 4. Naudoti literatūros šaltiniai14
 • 5. Priedai15

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Savivaldybių obligacijos

Finansai Referatas guoba
Pagrindinis instrumentas skolos kapitalo rinkoje yra obligacijos (angl. Bonds). Didžiausią obligacijų kiekį, lyginant jų nominalią vertę, iš tiesų išleidžia pačių įvairiausių valstybių vyriausybės,...