Įmonėx veiklos taktinis planavimas

29 psl. / 5233 žod.

Ištrauka

Įmonės veiklos taktinio planavimo grupinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklai planuoti.

Grupinio darbo tikslas ir uždaviniai:

 • susisteminti ir pagilinti žinias, įgytas klausant planavimo disciplinos teorinį kursą ir atliekant laboratorinius darbus;
 • išmokti šias žinias taikyti, sprendžiant praktinius klausimus ir grindžiant priimtus sprendimus;
 • ugdyti ekonominių apskaičiavimų įgūdžius;
 • išmokti naudotis atitinkama informacine medžiaga.

Grupinio darbo sudėtis

 • apskaičiuoti įmonės pagrindinius ekonominius rodiklius;
 • atlikti bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizę ir įvertinti jos veiklą;
 • parinkti įmonių vystymo strategijas;
 • įvertinti planuojamų įdiegti organizacinių ir techninių priemonių įtaką;

apskaičiuoti norimą gauti pelno sumą ir reikalingą parduoti gaminių skaičių;

 • apskaičiuoti ir sudaryti pagrindinius įmonės metinio plano skyrius: pardavimo ir gamybos, darbo, gamybos kaštų, finansinį biudžetus;
 • apibendrinti gautus rezultatus ir parašyti išvadas.

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. BAZINIO PERIODO ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ7
 • 1.1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai7
 • 1.2. Lūžio momento nustatymas ir analizė10
 • 1.3. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė13
 • 1.4. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas15
 • 2. FILIALO, KURIO VEIKLA TĘSIAMA ĮMONĖS SUDĖTYJE, VEIKLOS TAKTINIS PLANAVIMAS16
 • 2.1. Efektyvumo didinimo planas16
 • 2.2. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas16
 • 2.3. Produkcijos asortimento planas22
 • 2.4. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai22
 • 2.5. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas23
 • 2.6. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas24
 • 2.7. Darbo biudžetas28
 • 2.8. Gamybos kaštų biudžetas29
 • 2.9. Finansinis biudžetas34
 • 3. IŠVADOS36
 • LITERATŪRA39

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Veiklos planavimas nevyriausybinėse organizacijose

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. tofile
Kiekvienoje demokratinėje visuomenėje egzistuoja trys pagrindiniai organizacijų sektoriai: valstybinis, kuriam priskiriamas Seimas, Vyriausybė, ministerijos, apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos, kitos valstybinės ar savivaldybių...

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

Įmonės veiklos planavimas

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. diabani
Kursinis darbas buvo parašytas studijų moduliui "Planavimas". Darbas atliktas analizuojant įmonės X veiklos rodiklius, SSGG analizę ir pan. Darbas unikalus ir visiškai išpildantis...

Įmonės veiklos planavimas.

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gatulytė
Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas 1.2. Materialinių...