Žemės ūkio tarptautinio marketingo strategijų lyginamoji analizė

13 psl. / 2145 žod.

Ištrauka

Esant nepastovioms politinėms, ekonominėms ir kitokioms aplinkybės nei viena įmonė negali būti užtikrinta dėl savo stabilumo rinkoje. Todėl dažniausiai įmonės savo rinką plečia į kitas šalis. Tačiau įmonės norėdamos užimti kitų šalių rinkas pirma turi gerai susipažinti su tarptautinio marketingo strategijomis ir mokėti tinkamai jas taikyti savo specifikoje.

Tarptautinio marketingo kompleksą sudaro įprastinis marketingo kompleksas bei tarptautinė aplinka. Tarptautinę aplinką sąlygoja savo šalies ir kitos šalies vidinės aplinkos. Tarptautinio marketingo plotmė: rinka tampa globalinė, vienodėja marketingo aplinka, stiprėja regioninės integracijos procesai, vienodėja vartotojų poreikiai, panašėja žmonių pageidavimai, perkamų ir naudojamų prekių asortimentas. Taip atsiveria puikios galimybės įmonėms.

Darbe nagrinėsiu su žemės ūkiu susijusių dviejų pieno perdirbėjų įmones – „ DANONE“ ir „ VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ . Tai yra dvi įmonės, kurios veikia pieno produktų gamybos srityje. Viena puikiai žinoma visoje Europoje, nors pati įmonė įsikūrusi Latvijoje, o kita Lietuvoje veikianti įmonė. Vartotojų pomėgiai įvairiose šalyse yra skirtingi ir dažnai keičiasi, todėl yra svarbu nuolat nagrinėti esamas situacijas, ieškoti naujų galimybių.

Darbo tikslas: Išanalizuoti dviejų įmonių marketingo strategijas

Darbo objektas : Pieno produktų gamintojos

Darbo uždaviniai:

 • Susipažinti su UAB „ Vilkyškių pieninė“
 • Atlikti įmonės PEST analizę
 • Susipažinti su “ Danone“ įmone
 • Atlikti įmonės PEST analizę
 • Pateikti koncepciją

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. ŽEMĖS ŪKIS LIETUVOJE.4
 • 1.1. Strateginė Lietuvos žemės ūkio analizė4
 • 1.2. UAB „ Vilkyškių pieninė“5
 • 1.3. Lietuvos PEST analizė6
 • 2. LATVIJOS ŽEMĖS ŪKIS8
 • 2.1. Apie „DANONE“8
 • 2.2. Latvijos PEST analizė9
 • 3. MARKETINGO STRATEGIJOS11
 • Išvados12
 • Naudota literatūra13

Reziumė

Autorius
akvillina
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 25, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

“Verslo žinių” produkto vz.lt marketingo strategija

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. skolastika
Strateginis valdymas- labai sparčiai besiplėtojanti mokslinė disciplina, valdymo konsultavimas (iš praktinės pusės), kurio specialistai padeda verslininkams bei kitų sričių vadovams diegti strateginio valdymo...

Žemės ūkio kooperatyvų organizavimas

Vadyba Referatas 2007 m. milduxxx
Pasaulis nenustojamai keičiasi, versdamas keistis joje esančius individus ir jų veiklą. Žengiame į idėjų, technologijų bei stiprėjančios konkurencijos, kovos pasaulį jusdami įvairių veiksnių...

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. gredora
Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei konkurencinio pranašumo. Mokslo, informacinių technologijų tobulėjimas dideliu greičiu...