Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos

25 psl. / 2555 žod.

Ištrauka

Tema ir jos aktualumas

Šiais laikais viešasis sektorius apjungia apie 40% kiekvienos valstybės ekonomikos. Todėl šiame sektoriuje esančių institucijų bei žmonių įtaką ekonomikai galime laikyti esmine, t.y. formuojančia, apsprendžiančia kryptis ir pagrindinius principus kuriais vadovausis valstybė. Nagrinėjant kiekvienos atskiros šalies raidą ir ekonominę pradėtį analizę galima būtų pradėti būtent nuo viešojo sektoriaus, kuris atspindi kokią ekonominę politiką vykdo vyriausybė, o labiausiai visus žmones tiesiogiai paliečianti vykdomos politkos priemonė yra mokesčiai. Todėl šiame darbe bus analizuojama vienos iš pastaruoju metu stabiliausią ir stipriausią ekonomiką turinčios valstybės - Australijos, mokesčių sistema, jos ypatumai ir viešojo sektoriaus problemos.Darbo tikslai ir tyrimo objektas

Tyrimo objektas: Australijos viešasis sektorius.

Svarbiausi darbo tikslai yra atlikti trumpą Australijos mokesčių sistemos analizę, apžvlegti viešajį sektorių. Pagrindiniai uždaviniai:

Išnagrinėti Australijos viešajį sektorių;Išsiaiškinti vyriausybės fiskalinės politikos bruožus;Išnagrinėti bei interpretuoti vyriausybės sprendimus;Palyginti Lietuvos ir Australijos mokestines sistemas bei vyriausybės sprendžiamas problemas.


Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS3
 • Tema ir jos aktualumas3
 • Darbo tikslai ir tyrimo objektas3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1 Viešojo sektoriaus samprata4
 • 1.2. Viešojo sektoriaus funkcijos5
 • 2. PRAKTINĖ DALIS7
 • 2.1. Australijos apžvalga, ekonomikos raida ir dabartinė padėtis7
 • 2.2. Australijos darbo rinka8
 • 2.3. Australijos socialinės apsaugos sistema12
 • 2.3. Australijos mokesčių sistema13
 • 4. IŠVADOS23
 • NAUDOTI ŠALTINIAI IR LITERATŪRA24
 • Sąžiningumo deklaracija25

Reziumė

Autorius
karpis
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 29, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Austrijos viešojo sektoriaus problemos

Ekonomika Prezentacija 2017 m. norgaile
Darbo problema: problemos viešajame sektoriuje Darbo objektas: Austrijos viešasis sektorius Darbo tikslas: įvertinti Austrijos viešojo sektoriaus problemas Darbo uždaviniai: - aptarti viešąjį sektorių...